חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - כללי

מנורה חברת ביטוח

2.38
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2009
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
101
צבירה נטו (במליונים)
-5,015
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.53%

חשיפה למניות

44.21%

חשיפה לחו"ל

26.74%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.41
4.55
11.58
2.38
4.78
13.4
2.38
4.46
11.71
2.34
4.27
11.95
2.33
4.44
11.7
תשואה חודשית
2.38
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.4
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.77
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
44.36
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
3 שנים ממוצעת
7.37
5 שנים ממוצעת
7.62
שנת 2019
11.37
שנת 2020
4.19
שנת 2021
16.49
שנת 2022
-3.20
שנת 2023
9.36
מדד שארפ
0.31
שארפ כל הקופות
0.2
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
79.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.6
סטיית תקן 60 חודשים
2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.20%
₪ 5,254,676
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.32%
₪ 319,661
מזומנים ושווי מזומנים
7.46%
₪ 7,534,839
אג"ח מיועדות
26.47%
₪ 26,720,449
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.17%
₪ 37,528,333
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.76%
₪ 769,181
פיקדונות
0.76%
₪ 763,024
נכסים אחרים
12.18%
₪ 12,301,821
קרנות נאמנות
3.03%
₪ 3,058,287
הלוואות
6.65%
₪ 6,713,885

47.53%

חשיפה למניות

44.21%

חשיפה לחו"ל

26.74%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.41
4.55
11.58
20.81
44.75
2.38
4.46
11.71
21.08
41.74
2.38
4.78
13.4
23.77
44.36
2.34
4.27
11.95
23.79
44.69
2.33
4.44
11.7
21.14
42.77

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.516
23742664.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.829
837082.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.091
91962.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.126
127678.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.052
52269.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.245
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.041
41068.5
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.002
2507.08
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.204
206420.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.276
278272.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.032
32225.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.214
215949.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.091
91962.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
54.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
1720.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
8981.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.006
6026.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
2752.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.587
592527.58
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.254
256557.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
3494.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.406
409857
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.414
1427296.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.051
51467.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.34
342939.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.189
191206.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.464
468249.31
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.317
4545500.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.502
4545500.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.459
0.459
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.571
1585878.49
אופציה מסוג Warrant
0.001
1151.8
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.029
-28845.19
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.111
-112140.49
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.055
4094299.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.339
342754.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.889
1907338.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.554
559569.64
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.111
-112140.49
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.66
-666361.5
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.355
358498.59
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
6123.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-522.68
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1151.8
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
574.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.904
912876.55
פח"ק/פר"י
3.289
3320371.16
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.966
975629.4
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.138
139826.86
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.175
177092.61
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
555327.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.578
1593388.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.413
2436117.99
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.594
599555.22
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.55
555327.83
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.435
439526.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.752
759459.87
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
3563.91
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.193
1204303.67
מק"מ
0.033
33806.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.877
1894707.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.373
4774848.71
קרנות הון סיכון
0.816
457675.59
חייבים שונים
0.071
71281.01
זכאים
-0.038
-38817.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.729
4774848.71
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.453
457675.59
זכאים מס הכנסה
-0.032
-32187.69
זכויות במקרקעין מניבים
0.34
343627.33
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.063
63379.48
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.159
160090.56
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.577
3611455.31
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
-184.44
קרנות גידור בחו"ל
0.245
247841.12
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.822
1839276.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.207
1219010.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
2.18
מרץ
2.38
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.78
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
-0.88
מרץ
0.05
אפריל
1.68
מאי
0.69
יוני
1.86
יולי
2.77
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
-2.33
נובמבר
2.38
דצמבר
1.77
תשואה מצטברת
9.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.69
פברואר
-0.10
מרץ
1.14
אפריל
-0.62
מאי
-1.94
יוני
-1.83
יולי
2.88
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-3.69
אוקטובר
2.18
נובמבר
1.30
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-3.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
1.08
מרץ
2.08
אפריל
2.22
מאי
1.42
יוני
0.98
יולי
0.35
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
2.25
נובמבר
0.21
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
16.49
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.68
מרץ
-8.36
אפריל
4.41
מאי
1.04
יוני
-0.54
יולי
2.15
אוגוסט
2.34
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.55
נובמבר
4.89
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
0.97
מרץ
0.60
אפריל
1.75
מאי
-0.61
יוני
1.92
יולי
0.20
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
1.30
אוקטובר
1.17
נובמבר
0.96
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.37
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!