חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - כללי

מנורה חברת ביטוח

-2.33
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2009
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
95
צבירה נטו (במליונים)
-4,007
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.57%

חשיפה למניות

45.56%

חשיפה לחו"ל

23.1%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-1.81
4.85
4.91
-1.84
4.94
5.08
-1.86
5.47
5.15
-2.19
3.52
3
-2.33
4.96
4.97
תשואה חודשית
-2.33
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.97
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.46
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.97
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
8.14
5 שנים ממוצעת
6.18
שנת 2019
11.37
שנת 2020
4.19
שנת 2021
16.49
שנת 2022
-3.20
מדד שארפ
0.27
שארפ כל הקופות
0.17
אלפא שנתית
2.88
יחס נזילות
77.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.71
סטיית תקן 60 חודשים
2.01
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.68%
₪ 5,381,868
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.44%
₪ 414,056
מזומנים ושווי מזומנים
4.70%
₪ 4,457,132
אג"ח מיועדות
27.59%
₪ 26,155,457
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.86%
₪ 33,992,861
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.76%
₪ 719,135
פיקדונות
0.97%
₪ 924,017
נכסים אחרים
13.84%
₪ 13,120,747
קרנות נאמנות
3.24%
₪ 3,066,931
הלוואות
6.92%
₪ 6,556,480

43.57%

חשיפה למניות

45.56%

חשיפה לחו"ל

23.1%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.81
4.85
4.91
23.07
33.71

קופה פודה

-1.84
4.94
5.08
23.64
34.83

קופה פודה

-1.86
5.47
5.15
26.14
36.63

קופה פודה

-2.19
3.52
3
26.04
36.63

קופה פודה

-2.33
4.96
4.97
26.46
34.97

קופה פודה

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
26.12
24758549.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.939
889679.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.098
92917.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.154
145913.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.054
51275.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.305
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.025
23678.52
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.003
2530.98
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.217
205902.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.242
229778.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.037
34739.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.207
196674.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.098
92917.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
1737.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.01
9808.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.006
6150.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
2855.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.596
565209.62
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.088
83019.16
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.368
348467.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
4259.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.424
401780.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.424
1349916.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.057
54439.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.36
341565.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.202
191880.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.461
437129.62
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.102
3512743.2
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.706
3512743.2
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.485
0.485
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.188
1126548.84
אופציה מסוג Warrant
0
121.44
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.072
-68150.01
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.05
47657.57
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.203
-191973.61
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.357
5078187.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.37
350257.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.83
1734523.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.771
1678469.71
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.05
47657.57
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-23.98
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.203
-191973.61
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.937
-1835598.88
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.48
454920.81
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.007
6253.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-4126.27
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
121.44
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.833
789426.24
פח"ק/פר"י
2.126
2015606.9
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.702
665155.92
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.194
183977.29
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
662244.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.66
1573423.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.417
2290828.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.557
528214.09
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.699
662244.39
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.557
528365.69
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.969
918662.41
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
5354.24
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.577
546601.6
מק"מ
0.052
49508.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.297
1229767.78
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.516
5358282.9
קרנות הון סיכון
0.961
478496.95
חייבים שונים
0.03
28881.95
זכאים
-0.051
-48529.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.653
5358282.9
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.505
478496.95
זכאים מס הכנסה
-0.016
-14848.74
זכויות במקרקעין מניבים
0.388
367322.75
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.053
50002.76
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.164
155363.67
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.255
4032811.79
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
-184.44
קרנות גידור בחו"ל
0.305
289263.3
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.031
1924955.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.205
1141975.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
-0.88
מרץ
0.05
אפריל
1.68
מאי
0.69
יוני
1.86
יולי
2.77
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
-2.33
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.96
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.69
פברואר
-0.10
מרץ
1.14
אפריל
-0.62
מאי
-1.94
יוני
-1.83
יולי
2.88
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-3.69
אוקטובר
2.18
נובמבר
1.30
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-3.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
1.08
מרץ
2.08
אפריל
2.22
מאי
1.42
יוני
0.98
יולי
0.35
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
2.25
נובמבר
0.21
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
16.49
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.68
מרץ
-8.36
אפריל
4.41
מאי
1.04
יוני
-0.54
יולי
2.15
אוגוסט
2.34
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.55
נובמבר
4.89
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
0.97
מרץ
0.60
אפריל
1.75
מאי
-0.61
יוני
1.92
יולי
0.20
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
1.30
אוקטובר
1.17
נובמבר
0.96
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.37
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!