חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

מנורה חברת ביטוח

-1.38
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2012
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
434
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

18.04%

חשיפה למניות

32.83%

חשיפה לחו"ל

16.28%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-1.38
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.83
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.17
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
3 שנים ממוצעת
5.62
5 שנים ממוצעת
4.76
שנת 2019
10.10
שנת 2020
3.47
שנת 2021
9.29
שנת 2022
-1.44
מדד שארפ
-0.48
שארפ כל הקופות
-0.51
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
77
סטיית תקן 36 חודשים
0.99
סטיית תקן 60 חודשים
1.48
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.11%
₪ 803,259
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.80%
₪ 52,830
מזומנים ושווי מזומנים
4.97%
₪ 329,727
אג"ח מיועדות
27.36%
₪ 1,814,974
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.59%
₪ 967,931
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.21%
₪ 809,723
פיקדונות
0.14%
₪ 9,502
נכסים אחרים
14.77%
₪ 979,880
קרנות נאמנות
2.81%
₪ 186,547
הלוואות
10.24%
₪ 679,058

18.04%

חשיפה למניות

32.83%

חשיפה לחו"ל

16.28%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.9
1718038.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.053
69819.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.11
7291.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.173
11450.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.14
9254.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.059
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.077
5102.06
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.058
3847.81
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.719
313030.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.266
349329.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.796
52813.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.233
15434.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.11
7291.89
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.032
2113.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.02
1322.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.009
615.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.669
44355.91
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.098
6515.09
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.623
41300.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
768.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.305
86572.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.385
290869.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.177
11730.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.109
73597.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.623
41344.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.162
10738.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.844
86293.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.301
86293.8
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.523
0.523
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.417
27674.72
אופציה מסוג Warrant
0
2.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.031
-2023.97
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.022
1480.78
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.23
-15250.84
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.379
157785.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.138
75470.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.642
42610.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.489
98766.7
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.022
1480.78
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.75
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.23
-15250.84
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.005
-66634.64
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.248
16457.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
153.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-101.37
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.711
246176.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.533
35343.12
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.501
33205.18
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
10125.19
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.099
139208.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.333
353787
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.063
70516.67
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.153
10125.19
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.089
72215.18
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.142
9423.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
78.65
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.001
44.93
מק"מ
1.135
75267.57
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.726
48162.39
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.816
459201.27
קרנות הון סיכון
0.793
61019.21
חייבים שונים
0.006
414.27
זכאים
-0.003
-171.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.923
459201.27
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.92
61019.21
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.084
5546.13
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.21
13925.47
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.118
7809.5
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.929
260635.9
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.059
3919.26
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.277
151064.54
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.535
35482.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
-0.68
מרץ
0.31
אפריל
1.16
מאי
1.05
יוני
1.13
יולי
1.37
אוגוסט
0.31
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
-1.38
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.40
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.56
פברואר
-0.26
מרץ
0.41
אפריל
-0.20
מאי
-1.16
יוני
-0.34
יולי
1.55
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
1.09
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.43
תשואה מצטברת
-1.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.92
פברואר
0.46
מרץ
1.07
אפריל
1.27
מאי
0.94
יוני
0.62
יולי
0.36
אוגוסט
0.94
ספטמבר
0.07
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.30
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.72
מרץ
-7.16
אפריל
3.87
מאי
1.11
יוני
-0.46
יולי
1.80
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
0.36
נובמבר
3.42
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.00
פברואר
0.97
מרץ
0.63
אפריל
1.44
מאי
-0.37
יוני
1.67
יולי
0.29
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.00
נובמבר
0.77
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
10.10
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!