חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

מנורה חברת ביטוח

0.99
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2012
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
363
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

19.57%

חשיפה למניות

31.62%

חשיפה לחו"ל

16.45%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
0.99
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.1
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.67
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.71
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
4.97
5 שנים ממוצעת
5.34
שנת 2019
10.10
שנת 2020
3.47
שנת 2021
9.29
שנת 2022
-1.44
שנת 2023
7.60
מדד שארפ
-0.75
שארפ כל הקופות
-0.78
אלפא שנתית
1.68
יחס נזילות
79
סטיית תקן 36 חודשים
0.89
סטיית תקן 60 חודשים
1.45
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.44%
₪ 804,029
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.72%
₪ 50,714
מזומנים ושווי מזומנים
6.88%
₪ 483,765
אג"ח מיועדות
26.70%
₪ 1,876,408
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.55%
₪ 1,093,069
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.93%
₪ 909,033
פיקדונות
0.13%
₪ 9,081
נכסים אחרים
13.32%
₪ 936,561
קרנות נאמנות
2.58%
₪ 181,546
הלוואות
9.74%
₪ 684,604

19.57%

חשיפה למניות

31.62%

חשיפה לחו"ל

16.45%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.197
1700748.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.946
66526.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
7420.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.189
13279.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.13
9165.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.046
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.121
8486.01
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.05
3540.74
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.871
342394.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.25
439274.97
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.737
51774.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.252
17704.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
7420.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
11.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
1915.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.018
1278.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
594.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.677
47587.36
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.561
39447.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
592.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.257
88321.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.376
307557.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.155
10911.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.034
72655.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.586
41214.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.176
12369.99
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.006
114831.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.634
114831.13
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.487
0.487
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.553
38845.16
אופציה מסוג Warrant
0
23.97
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.016
-1158.7
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.138
-9676.71
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.742
122460.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.029
72328.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.772
54268.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.011
803.89
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.138
-9676.71
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.317
22274.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.19
13344.51
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
177.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-103.26
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
23.97
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
11.73
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
5.533
388935.22
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.367
25808.26
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.447
31452.86
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
9380.92
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.025
142345.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.025
353192.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.244
87465.61
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.133
9380.92
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.865
60767.12
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.128
9018.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
62.09
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
17.76
מק"מ
0.773
54342.8
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.982
69003.38
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.787
435005.34
קרנות הון סיכון
0.7
61524.83
חייבים שונים
0.017
1196.7
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.189
435005.34
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.875
61524.83
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.073
5109.73
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.237
16644.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.109
7637.49
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.324
233629.29
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.046
3221.58
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.075
145843.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.508
35701.66
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.99
פברואר
0.99
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.18
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
-0.68
מרץ
0.31
אפריל
1.16
מאי
1.05
יוני
1.13
יולי
1.37
אוגוסט
0.31
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
-1.38
נובמבר
1.83
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
7.60
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.56
פברואר
-0.26
מרץ
0.41
אפריל
-0.20
מאי
-1.16
יוני
-0.34
יולי
1.55
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
1.09
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.43
תשואה מצטברת
-1.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.92
פברואר
0.46
מרץ
1.07
אפריל
1.27
מאי
0.94
יוני
0.62
יולי
0.36
אוגוסט
0.94
ספטמבר
0.07
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.30
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.72
מרץ
-7.16
אפריל
3.87
מאי
1.11
יוני
-0.46
יולי
1.80
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
0.36
נובמבר
3.42
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.00
פברואר
0.97
מרץ
0.63
אפריל
1.44
מאי
-0.37
יוני
1.67
יולי
0.29
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.00
נובמבר
0.77
דצמבר
0.65
תשואה מצטברת
10.10
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!