חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

מנורה חברת ביטוח

-1.32
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2013
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
853
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.51%

חשיפה למניות

31.59%

חשיפה לחו"ל

16.06%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-1.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.47
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.25
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.13
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
7.22
5 שנים ממוצעת
5.73
שנת 2019
10.76
שנת 2020
4.06
שנת 2021
12.53
שנת 2022
-1.20
מדד שארפ
-0.09
שארפ כל הקופות
-0.13
אלפא שנתית
2.76
יחס נזילות
77.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.17
סטיית תקן 60 חודשים
1.69
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.75%
₪ 730,015
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.74%
₪ 50,000
מזומנים ושווי מזומנים
10.47%
₪ 711,395
אג"ח מיועדות
26.95%
₪ 1,830,795
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.07%
₪ 1,227,644
אג"ח ממשלתיות סחירות
6.01%
₪ 408,543
פיקדונות
0.12%
₪ 8,327
נכסים אחרים
14.52%
₪ 986,751
קרנות נאמנות
2.88%
₪ 195,638
הלוואות
9.49%
₪ 644,464

22.51%

חשיפה למניות

31.59%

חשיפה לחו"ל

16.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.51
1733011.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.03
69944.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
7304.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.169
11471.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.128
8723.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.069
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.066
4475.19
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.028
1904.22
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.28
154913.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.545
172877.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.385
26136.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.228
15462.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
7304.97
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
1853.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.017
1159.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
539.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.654
44435.46
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.096
6526.77
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.576
39131.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
724.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.118
75935.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.755
255131.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.151
10289.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.95
64555.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.534
36264.97
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.202
13715.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.547
110216.59
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.622
110216.59
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.728
0.728
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.52
35346.84
אופציה מסוג Warrant
0
3.81
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.037
-2537.19
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
1848.85
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.223
-15179.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.9
197005.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.974
66197.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.801
54422.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.705
115832.73
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.027
1848.85
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.93
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.223
-15179.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.214
-82498.65
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.344
23400.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
196.2
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-129.47
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
3.81
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
9.213
625903.13
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.51
34678.57
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.461
31300.57
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
18916.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.939
131754.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.881
331577.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.938
63755.45
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.278
18916.54
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.989
67160.6
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.121
8248.53
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
78.81
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
25.7
מק"מ
0.548
37248.8
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.748
50787.8
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.179
415235.24
קרנות הון סיכון
0.982
75806.81
חייבים שונים
0.007
498.45
זכאים
-0.002
-158.98
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.112
415235.24
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.116
75806.81
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.05
3363.87
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.216
14641.78
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.096
6496.77
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.812
258960.37
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.069
4695.1
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.228
151335.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.652
44302.27
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
-0.66
מרץ
0.28
אפריל
1.28
מאי
0.93
יוני
1.33
יולי
1.65
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
-1.32
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.90
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.57
פברואר
-0.13
מרץ
0.68
אפריל
-0.30
מאי
-1.22
יוני
-0.65
יולי
1.83
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.06
דצמבר
-0.51
תשואה מצטברת
-1.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.78
מרץ
1.60
אפריל
1.65
מאי
1.21
יוני
0.79
יולי
0.35
אוגוסט
1.18
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.60
נובמבר
0.21
דצמבר
1.35
תשואה מצטברת
12.53
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.36
מרץ
-7.88
אפריל
4.49
מאי
1.24
יוני
-0.51
יולי
2.11
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.00
אוקטובר
0.42
נובמבר
4.09
דצמבר
1.52
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
1.01
מרץ
0.64
אפריל
1.60
מאי
-0.52
יוני
1.83
יולי
0.22
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
1.21
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.82
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
10.76
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!