חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

מנורה חברת ביטוח

1.62
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2013
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
8
צבירה נטו (במליונים)
804
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.43%

חשיפה למניות

30.77%

חשיפה לחו"ל

17.92%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
1.62
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.81
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.48
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
6.15
5 שנים ממוצעת
6.57
שנת 2019
10.76
שנת 2020
4.06
שנת 2021
12.53
שנת 2022
-1.20
שנת 2023
8.07
מדד שארפ
-0.57
שארפ כל הקופות
-0.61
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
78.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.03
סטיית תקן 60 חודשים
1.66
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.61%
₪ 1,106,396
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.67%
₪ 50,910
מזומנים ושווי מזומנים
5.92%
₪ 448,330
אג"ח מיועדות
26.21%
₪ 1,984,368
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.72%
₪ 1,492,745
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.60%
₪ 650,805
פיקדונות
0.11%
₪ 8,042
נכסים אחרים
12.23%
₪ 926,082
קרנות נאמנות
2.74%
₪ 207,668
הלוואות
9.18%
₪ 695,038

25.43%

חשיפה למניות

30.77%

חשיפה לחו"ל

17.92%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.291
1763215.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.948
71760.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.104
7883.74
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.145
10945.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.122
9241.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.052
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.171
12929.21
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.038
2865.36
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.116
235919.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.201
318039.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.487
36830.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.245
18512.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.104
7883.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
17.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
6.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.037
2827.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.025
1892.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.011
866.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.671
50795.78
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.529
40042.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
617.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.704
129031.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.936
449342.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.214
16203.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.426
107964.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.795
60195.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.225
17067.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.043
165677.33
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.188
165677.33
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.655
0.655
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.764
57803.12
אופציה מסוג Warrant
0.001
41.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.014
-1053.1
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.128
-9683.29
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.218
167907.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.425
107906.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.918
69519.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.303
22935.46
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.128
-9683.29
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.246
-18645.52
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.262
19809.86
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
223.18
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-19.05
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
41.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
20.93
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.292
324887.89
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.521
39439.21
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.414
31312.17
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
17513.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.91
144563.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.833
365873.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.054
79785.11
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.231
17513.62
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.74
55990.02
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.106
7989.92
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
52.46
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.018
1341.3
מק"מ
0.51
38637.51
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.092
82661.81
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.087
391710.57
קרנות הון סיכון
0.821
74653.36
חייבים שונים
0.036
2703.53
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.174
391710.57
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.986
74653.36
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.041
3099.18
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.238
17995.1
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.096
7250.67
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.071
232462.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.052
3950.79
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.083
157676.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.66
49991.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.20
פברואר
1.24
מרץ
1.62
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
-0.66
מרץ
0.28
אפריל
1.28
מאי
0.93
יוני
1.33
יולי
1.65
אוגוסט
0.20
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
-1.32
נובמבר
1.79
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
8.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.57
פברואר
-0.13
מרץ
0.68
אפריל
-0.30
מאי
-1.22
יוני
-0.65
יולי
1.83
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.06
דצמבר
-0.51
תשואה מצטברת
-1.20
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.78
מרץ
1.60
אפריל
1.65
מאי
1.21
יוני
0.79
יולי
0.35
אוגוסט
1.18
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.60
נובמבר
0.21
דצמבר
1.35
תשואה מצטברת
12.53
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.36
מרץ
-7.88
אפריל
4.49
מאי
1.24
יוני
-0.51
יולי
2.11
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.00
אוקטובר
0.42
נובמבר
4.09
דצמבר
1.52
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
1.01
מרץ
0.64
אפריל
1.60
מאי
-0.52
יוני
1.83
יולי
0.22
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
1.21
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.82
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
10.76
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!