חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

מנורה חברת ביטוח

2.13
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.19
מספר האוצר
2014
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
11
צבירה נטו (במליונים)
993
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

37.97%

חשיפה למניות

38.99%

חשיפה לחו"ל

24.12%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.13
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.68
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
42.17
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
3 שנים ממוצעת
6.86
5 שנים ממוצעת
7.29
שנת 2019
12.44
שנת 2020
4.21
שנת 2021
14.08
שנת 2022
-2.74
שנת 2023
9.65
מדד שארפ
-0.17
שארפ כל הקופות
-0.25
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
79.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.37
סטיית תקן 60 חודשים
1.95
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.35%
₪ 667,854
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.64%
₪ 66,873
מזומנים ושווי מזומנים
9.88%
₪ 1,039,637
אג"ח מיועדות
26.13%
₪ 2,750,358
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.90%
₪ 3,041,080
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.96%
₪ 416,919
פיקדונות
0.12%
₪ 12,904
נכסים אחרים
12.34%
₪ 1,298,766
קרנות נאמנות
3.01%
₪ 317,180
הלוואות
8.67%
₪ 912,738

37.97%

חשיפה למניות

38.99%

חשיפה לחו"ל

24.12%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.221
2443838.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.897
94449.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.099
10376.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.137
14406.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.115
12141.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.053
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.054
5709.08
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.017
1778.93
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.392
146468.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.876
197452.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.217
22865.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.232
24365.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.099
10376.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
7.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.012
1248.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
835.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.004
382.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.635
66855.73
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.5
52616.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
811.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.541
56975.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.885
198413.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.068
7154.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.453
47673.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.253
26580.33
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.31
32588.45
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.553
316351.01
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.006
316351.01
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.65
0.65
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.049
110371.62
אופציה מסוג Warrant
0.001
80.16
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.019
-2015.25
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.121
-12692.36
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.499
368286.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.453
47647.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.261
132744.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.323
33998.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.121
-12692.36
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.278
-29209.5
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.268
28238.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
426.14
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-36.38
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
80.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
39.97
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
7.541
793684.29
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.81
85208.83
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.391
41135.42
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
20591.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.809
190424.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.577
481677.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.001
105383.51
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.196
20591.55
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.699
73525.52
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.122
12827.49
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
76.94
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.02
2149.08
מק"מ
0.228
23987.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.507
158594.75
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.11
558715.21
קרנות הון סיכון
0.839
106308.01
חייבים שונים
0.042
4467.32
זכאים
0
-51.04
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.309
558715.21
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.01
106308.01
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.045
4690.18
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.235
24756.07
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.102
10700.76
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.985
314193
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.053
5555.77
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.972
207528.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.042
109651.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
1.75
מרץ
2.13
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.16
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
-0.73
מרץ
0.20
אפריל
1.58
מאי
0.86
יוני
1.74
יולי
2.28
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
-1.56
נובמבר
2.05
דצמבר
1.55
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.85
פברואר
-0.22
מרץ
0.85
אפריל
-0.67
מאי
-1.53
יוני
-1.35
יולי
2.52
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-3.21
אוקטובר
1.85
נובמבר
1.40
דצמבר
-0.90
תשואה מצטברת
-2.74
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
0.96
מרץ
1.65
אפריל
2.03
מאי
1.24
יוני
0.87
יולי
0.38
אוגוסט
1.31
ספטמבר
-0.16
אוקטובר
1.95
נובמבר
0.09
דצמבר
1.76
תשואה מצטברת
14.08
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-2.78
מרץ
-8.82
אפריל
4.81
מאי
1.29
יוני
-0.53
יולי
2.35
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
0.48
נובמבר
4.75
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
4.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.13
מרץ
0.62
אפריל
1.91
מאי
-0.80
יוני
2.12
יולי
0.29
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.06
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
12.44
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!