חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

מנורה חברת ביטוח

-1.56
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2014
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
1,056
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

34.61%

חשיפה למניות

39.95%

חשיפה לחו"ל

21.91%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-1.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.33
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.2
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.63
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.65
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
7.78
5 שנים ממוצעת
6.13
שנת 2019
12.44
שנת 2020
4.21
שנת 2021
14.08
שנת 2022
-2.74
מדד שארפ
0.25
שארפ כל הקופות
0.18
אלפא שנתית
2.76
יחס נזילות
76.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.5
סטיית תקן 60 חודשים
1.99
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.15%
₪ 667,820
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.70%
₪ 64,957
מזומנים ושווי מזומנים
7.27%
₪ 679,028
אג"ח מיועדות
27.00%
₪ 2,521,995
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.37%
₪ 2,556,995
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.44%
₪ 321,739
פיקדונות
0.14%
₪ 13,325
נכסים אחרים
14.72%
₪ 1,375,306
קרנות נאמנות
3.28%
₪ 306,135
הלוואות
8.94%
₪ 834,843

34.61%

חשיפה למניות

39.95%

חשיפה לחו"ל

21.91%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.554
2387295.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.03
96204.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
10047.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.169
15778.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.121
11293.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.071
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.035
3291.63
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.016
1455.59
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.268
118416.46
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.415
132147.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.214
19978.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.228
21267.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
10047.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
1363.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.009
853.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.004
397
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.654
61118.35
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.096
8977.19
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.545
50888.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
938.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.598
55852.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.009
187656.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.081
7567.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.508
47482.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.286
26673.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.294
27425.52
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.158
220389.85
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.359
220389.85
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.735
0.735
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.757
70679.78
אופציה מסוג Warrant
0
7.62
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.059
-5515.76
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.044
4089.04
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.223
-20818.9
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.664
435710.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.521
48690.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.165
108824.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.849
172727.67
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.044
4089.04
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-2.06
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.223
-20818.9
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.327
-123925.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.357
33329.34
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
392.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-258.88
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
7.62
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
5.842
545789.84
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.635
59335.27
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.434
40523.08
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
22414.98
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.832
171175.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.608
430510.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.891
83257.16
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.24
22414.98
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.931
86961.18
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.141
13209.53
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
115.59
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
40.28
מק"מ
0.305
28473.03
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.791
73862.88
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.225
590798.29
קרנות הון סיכון
1.014
107973.03
חייבים שונים
0.011
1036.91
זכאים
-0.003
-269.42
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.324
590798.29
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.156
107973.03
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.054
5090.75
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.217
20292.91
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.102
9566.66
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.704
346059.07
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.071
6599.64
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.228
208153.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.049
97981.9
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
-0.73
מרץ
0.20
אפריל
1.58
מאי
0.86
יוני
1.74
יולי
2.28
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
-1.56
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.85
פברואר
-0.22
מרץ
0.85
אפריל
-0.67
מאי
-1.53
יוני
-1.35
יולי
2.52
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-3.21
אוקטובר
1.85
נובמבר
1.40
דצמבר
-0.90
תשואה מצטברת
-2.74
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
0.96
מרץ
1.65
אפריל
2.03
מאי
1.24
יוני
0.87
יולי
0.38
אוגוסט
1.31
ספטמבר
-0.16
אוקטובר
1.95
נובמבר
0.09
דצמבר
1.76
תשואה מצטברת
14.08
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-2.78
מרץ
-8.82
אפריל
4.81
מאי
1.29
יוני
-0.53
יולי
2.35
אוגוסט
2.44
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
0.48
נובמבר
4.75
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
4.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.64
פברואר
1.13
מרץ
0.62
אפריל
1.91
מאי
-0.80
יוני
2.12
יולי
0.29
אוגוסט
-0.72
ספטמבר
1.42
אוקטובר
1.27
נובמבר
1.06
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
12.44
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!