חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

מנורה חברת ביטוח

-1.86
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2015
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
13
צבירה נטו (במליונים)
1,304
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.28%

חשיפה למניות

41.94%

חשיפה לחו"ל

22.72%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-1.86
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.97
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.67
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.32
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
8.36
5 שנים ממוצעת
6.7
שנת 2019
14.14
שנת 2020
5.35
שנת 2021
15.16
שנת 2022
-2.90
מדד שארפ
0.6
שארפ כל הקופות
0.54
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
76.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.66
סטיית תקן 60 חודשים
2.2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.44%
₪ 570,623
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.58%
₪ 74,428
מזומנים ושווי מזומנים
6.86%
₪ 881,478
אג"ח מיועדות
27.05%
₪ 3,475,937
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.59%
₪ 4,059,768
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.71%
₪ 477,221
פיקדונות
0.13%
₪ 16,826
נכסים אחרים
15.64%
₪ 2,010,051
קרנות נאמנות
2.61%
₪ 335,656
הלוואות
7.38%
₪ 948,680

39.28%

חשיפה למניות

41.94%

חשיפה לחו"ל

22.72%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.604
3290288.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.67
86093.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.07
8991.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.11
14119.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.101
12984.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.021
2715.68
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.017
2219.63
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.405
180573.06
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.568
201512.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.237
30465.72
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.148
19032
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.07
8991.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
1124.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
703.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
327.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.426
54694.66
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.063
8033.66
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.453
58255.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
1078.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.359
46080.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.205
154821.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.049
6243.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.305
39174.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.171
22006.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.351
45101.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.166
362434.28
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.82
362434.28
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.041
1.041
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.904
116233.92
אופציה מסוג Warrant
0
12.53
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.066
-8517.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.049
6234.01
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.145
-18677.35
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.169
664269.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.313
40170.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.393
178962.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.779
228568.87
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.049
6234.01
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-3.14
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.145
-18677.35
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.336
-171738.48
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.569
73062.53
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
645.19
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-425.74
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
12.53
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
5.255
675282.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.682
87648.33
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.363
46587.76
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
17950.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.527
196203.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.836
492911.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.74
95133.92
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.14
17950.58
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.777
99893.24
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.13
16703.14
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
122.62
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
63.98
מק"מ
0.338
43418.48
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.922
118483.18
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.088
907703.84
קרנות הון סיכון
1.078
161584.74
חייבים שונים
0.012
1558.01
זכאים
-0.002
-281.89
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.063
907703.84
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.257
161584.74
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.07
8960.89
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.224
28742.2
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.113
14576.56
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.119
529298.71
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.061
7874.8
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.45
186275.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.162
149379.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.95
פברואר
-0.90
מרץ
0.22
אפריל
1.64
מאי
0.81
יוני
1.89
יולי
2.53
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
-1.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.68
פברואר
-0.13
מרץ
0.99
אפריל
-0.75
מאי
-1.69
יוני
-1.64
יולי
2.72
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-3.44
אוקטובר
2.01
נובמבר
1.40
דצמבר
-1.06
תשואה מצטברת
-2.90
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
1.13
מרץ
1.81
אפריל
2.26
מאי
1.23
יוני
0.84
יולי
0.38
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.18
אוקטובר
2.11
נובמבר
0.15
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
15.16
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-3.34
מרץ
-9.26
אפריל
5.45
מאי
1.47
יוני
-0.28
יולי
2.48
אוגוסט
2.63
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
0.51
נובמבר
5.47
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
5.35
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.26
מרץ
0.60
אפריל
2.22
מאי
-1.09
יוני
2.42
יולי
0.36
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.30
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
14.14
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!