חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

מנורה חברת ביטוח

2.29
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2015
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
15
צבירה נטו (במליונים)
1,179
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.82%

חשיפה למניות

41.59%

חשיפה לחו"ל

25.98%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.29
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.25
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.04
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
46.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
3 שנים ממוצעת
7.14
5 שנים ממוצעת
7.98
שנת 2019
14.14
שנת 2020
5.35
שנת 2021
15.16
שנת 2022
-2.90
שנת 2023
9.76
מדד שארפ
0.41
שארפ כל הקופות
0.35
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
78.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.49
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.63%
₪ 1,103,316
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.53%
₪ 76,568
מזומנים ושווי מזומנים
4.41%
₪ 637,439
אג"ח מיועדות
26.07%
₪ 3,768,465
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.00%
₪ 4,914,772
אג"ח ממשלתיות סחירות
4.00%
₪ 577,511
פיקדונות
0.11%
₪ 16,264
נכסים אחרים
13.49%
₪ 1,949,320
קרנות נאמנות
2.55%
₪ 368,444
הלוואות
7.20%
₪ 1,041,046

43.82%

חשיפה למניות

41.59%

חשיפה לחו"ל

25.98%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.168
3348481.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.634
91602.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.07
10063.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.097
13971.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.096
13895.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.046
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.084
12071.92
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.017
2510.01
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.43
206662.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.928
278598.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.223
32262.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.164
23631.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.07
10063.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
16.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
7.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.018
2640.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
1767.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.006
809.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.449
64840.65
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.417
60240.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
928.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.834
120475.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.903
419548.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.105
15128.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.697
100805.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.389
56204.47
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.387
55986.37
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.947
543485.31
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.76
543485.31
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.922
0.922
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.312
189616.45
אופציה מסוג Warrant
0.001
137.72
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.024
-3455.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.085
-12330.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.885
561477.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.697
100751.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.578
228052.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.278
40192.81
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.085
-12330.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.276
-39929.32
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.432
62477.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
732.11
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-62.5
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
137.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
68.67
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.975
285406.37
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.91
131593.03
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.326
47080.3
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
16202.97
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.504
217420.36
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.8
549201.85
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.879
127040.1
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.112
16202.97
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.582
84100.37
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.112
16182.29
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
81.61
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.018
2613.98
מק"מ
0.234
33845.92
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.507
217825.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.988
882845.19
קרנות הון סיכון
0.9
160516.88
חייבים שונים
0.051
7365.73
זכאים
0
-15.02
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.108
882845.19
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.111
160516.88
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.057
8255.79
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.239
34549.15
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.114
16518.23
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.451
498817.08
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.046
6634.61
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.393
201273.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.157
167170.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
2.00
מרץ
2.29
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.47
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.95
פברואר
-0.90
מרץ
0.22
אפריל
1.64
מאי
0.81
יוני
1.89
יולי
2.53
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
-1.86
נובמבר
2.20
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
9.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.68
פברואר
-0.13
מרץ
0.99
אפריל
-0.75
מאי
-1.69
יוני
-1.64
יולי
2.72
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-3.44
אוקטובר
2.01
נובמבר
1.40
דצמבר
-1.06
תשואה מצטברת
-2.90
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
1.13
מרץ
1.81
אפריל
2.26
מאי
1.23
יוני
0.84
יולי
0.38
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.18
אוקטובר
2.11
נובמבר
0.15
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
15.16
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-3.34
מרץ
-9.26
אפריל
5.45
מאי
1.47
יוני
-0.28
יולי
2.48
אוגוסט
2.63
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
0.51
נובמבר
5.47
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
5.35
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.26
מרץ
0.60
אפריל
2.22
מאי
-1.09
יוני
2.42
יולי
0.36
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.30
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
14.14
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!