חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

מנורה חברת ביטוח

-1.89
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2016
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
13
צבירה נטו (במליונים)
1,444
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.31%

חשיפה למניות

45.3%

חשיפה לחו"ל

23.52%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-1.89
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.33
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.1
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
8.8
5 שנים ממוצעת
6.82
שנת 2019
14.14
שנת 2020
4.91
שנת 2021
15.93
שנת 2022
-2.93
מדד שארפ
0.71
שארפ כל הקופות
0.65
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
79
סטיית תקן 36 חודשים
1.75
סטיית תקן 60 חודשים
2.28
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.76%
₪ 608,288
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.31%
₪ 39,499
מזומנים ושווי מזומנים
7.96%
₪ 1,016,026
אג"ח מיועדות
27.07%
₪ 3,456,146
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.21%
₪ 4,494,983
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.02%
₪ 386,044
פיקדונות
0.12%
₪ 15,239
נכסים אחרים
14.55%
₪ 1,856,865
קרנות נאמנות
3.00%
₪ 382,910
הלוואות
4.00%
₪ 510,102

44.31%

חשיפה למניות

45.3%

חשיפה לחו"ל

23.52%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.627
3271556.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.761
97189.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.08
10150.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.125
15939.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.053
6736.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.056
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.022
2760.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.014
1766.05
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.125
143673.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.256
160333.66
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.19
24240.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.168
21485.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.08
10150.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
1143.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.006
715.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
332.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.484
61744.3
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.071
9069.13
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.244
31105.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
559.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.367
46834.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.233
157354.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.05
6345.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.312
39815.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.175
22366.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.374
47803.75
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.579
384148.09
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.009
384148.09
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.885
0.885
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.965
123197.61
אופציה מסוג Warrant
0
13.28
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.076
-9700.79
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.056
7204.11
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.165
-21047.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.013
767638.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.32
40828.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.486
189684.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.95
248909.35
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.056
7204.11
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-3.63
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.165
-21047.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.386
-176947.27
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.59
75333.81
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
683.85
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-451.24
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
13.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
6.205
792080.8
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.766
97813.33
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.189
24170.8
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
16473.72
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.81
103417.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.031
259269.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.402
51311.13
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.129
16473.72
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.434
55459.27
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.119
15148.05
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
91.18
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
40.51
מק"מ
0.271
34546.01
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.988
126091.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.983
873653.94
קרנות הון סיכון
0.923
145601.14
חייבים שונים
0.014
1796.71
זכאים
-0.003
-354.18
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.844
873653.94
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.141
145601.14
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.043
5489.63
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.128
16327.36
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.106
13533.95
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.621
462247.97
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.056
7211.2
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.647
210284.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.352
172625.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-0.90
מרץ
0.28
אפריל
1.70
מאי
0.73
יוני
2.05
יולי
2.74
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
-1.89
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.00
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.78
פברואר
-0.11
מרץ
1.01
אפריל
-0.68
מאי
-1.77
יוני
-1.69
יולי
2.84
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-3.68
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.55
דצמבר
-1.22
תשואה מצטברת
-2.93
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.15
מרץ
1.93
אפריל
2.28
מאי
1.26
יוני
0.84
יולי
0.38
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
2.28
נובמבר
0.18
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
15.93
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-3.46
מרץ
-9.67
אפריל
5.51
מאי
1.39
יוני
-0.44
יולי
2.52
אוגוסט
2.70
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
0.58
נובמבר
5.63
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
4.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.26
מרץ
0.60
אפריל
2.21
מאי
-1.10
יוני
2.41
יולי
0.36
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.30
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
14.14
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!