חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

מנורה חברת ביטוח

2.41
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2016
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
15
צבירה נטו (במליונים)
1,284
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.98%

חשיפה למניות

44.64%

חשיפה לחו"ל

26.63%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.41
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.1
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.76
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.62
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
48.55
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
3 שנים ממוצעת
7.65
5 שנים ממוצעת
8.24
שנת 2019
14.14
שנת 2020
4.91
שנת 2021
15.93
שנת 2022
-2.93
שנת 2023
10.48
מדד שארפ
0.73
שארפ כל הקופות
0.67
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
81.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.59
סטיית תקן 60 חודשים
2.22
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.11%
₪ 594,999
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.28%
₪ 40,216
מזומנים ושווי מזומנים
11.16%
₪ 1,617,692
אג"ח מיועדות
26.03%
₪ 3,772,234
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.56%
₪ 5,299,197
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.83%
₪ 409,621
פיקדונות
0.10%
₪ 14,709
נכסים אחרים
12.31%
₪ 1,783,593
קרנות נאמנות
2.72%
₪ 394,110
הלוואות
3.92%
₪ 568,105

47.98%

חשיפה למניות

44.64%

חשיפה לחו"ל

26.63%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.125
3351829.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.631
91444.06
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.069
10046.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.096
13947.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.05
7288.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.042
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.033
4787.21
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
1749.37
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.994
144034.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.34
194171.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.155
22485.82
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.163
23590.63
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.069
10046.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
6.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
1046.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
700.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
320.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.447
64728.55
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.218
31653.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
487.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.33
47775.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.148
166374.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.041
5999.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.276
39975.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.154
22288.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.384
55703
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.892
540734.54
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.731
540734.54
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.776
0.776
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.302
188656.73
אופציה מסוג Warrant
0.001
137.02
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.024
-3446.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.085
-12289.24
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.477
648851.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.276
39953.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.565
226897.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.251
36347.9
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.085
-12289.24
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.255
-36945.88
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.429
62246.25
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
728.4
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-62.18
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
137.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
68.32
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
8.354
1210924.39
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.033
149663.84
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.17
24695.05
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
14959.28
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.798
115601.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.013
291754.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.507
73506.31
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.103
14959.28
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.328
47588.32
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.101
14648.26
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
60.69
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.015
2114.58
מק"מ
0.163
23589.17
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.759
254988.91
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.871
845535.81
קרנות הון סיכון
0.769
144217.87
חייבים שונים
0.05
7191.83
זכאים
0
-31.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.834
845535.81
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.995
144217.87
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.035
5057.67
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.136
19751.38
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.104
15021.99
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.048
441739.2
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.042
6077.34
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.386
200925.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.333
193184.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
2.18
מרץ
2.41
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.79
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-0.90
מרץ
0.28
אפריל
1.70
מאי
0.73
יוני
2.05
יולי
2.74
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
-1.89
נובמבר
2.37
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
10.48
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.78
פברואר
-0.11
מרץ
1.01
אפריל
-0.68
מאי
-1.77
יוני
-1.69
יולי
2.84
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-3.68
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.55
דצמבר
-1.22
תשואה מצטברת
-2.93
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.15
מרץ
1.93
אפריל
2.28
מאי
1.26
יוני
0.84
יולי
0.38
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
2.28
נובמבר
0.18
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
15.93
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-3.46
מרץ
-9.67
אפריל
5.51
מאי
1.39
יוני
-0.44
יולי
2.52
אוגוסט
2.70
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
0.58
נובמבר
5.63
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
4.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.26
מרץ
0.60
אפריל
2.21
מאי
-1.10
יוני
2.41
יולי
0.36
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.30
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
14.14
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!