חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית כללי

מגדל חברת ביטוח

-1.86
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
2102
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
61
צבירה נטו (במליונים)
-3,376
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.45%

חשיפה למניות

47.89%

חשיפה לחו"ל

26.75%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-1.81
4.85
4.91
-1.84
4.94
5.08
-1.86
5.47
5.15
-2.19
3.52
3
-2.33
4.96
4.97
תשואה חודשית
-1.86
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.15
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.14
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.63
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
8.05
5 שנים ממוצעת
6.44
שנת 2019
11.44
שנת 2020
5.43
שנת 2021
15.38
שנת 2022
-2.50
מדד שארפ
0.46
שארפ כל הקופות
0.38
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
72.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.52
סטיית תקן 60 חודשים
1.8
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.65%
₪ 2,211,074
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.04%
₪ 24,782
מזומנים ושווי מזומנים
8.74%
₪ 5,291,188
אג"ח מיועדות
27.47%
₪ 16,642,133
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.82%
₪ 18,667,551
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.88%
₪ 1,141,149
פיקדונות
0.06%
₪ 35,158
נכסים אחרים
24.40%
₪ 14,779,648
קרנות נאמנות
0.72%
₪ 433,869
הלוואות
2.22%
₪ 1,345,544

40.45%

חשיפה למניות

47.89%

חשיפה לחו"ל

26.75%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.81
4.85
4.91
23.07
33.71

קופה פודה

-1.84
4.94
5.08
23.64
34.83

קופה פודה

-1.86
5.47
5.15
26.14
36.63

קופה פודה

-2.19
3.52
3
26.04
36.63

קופה פודה

-2.33
4.96
4.97
26.46
34.97

קופה פודה

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.152
15234997.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.522
315913.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.058
34907.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.117
70673.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.001
357.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.044
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.179
108536.94
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.004
2669.3
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.637
991729.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.001
347.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.058
34907.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.002
1426.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
5214.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.036
21654.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
19.78
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.03
18448.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.137
82965.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.459
883648.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.006
3589.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.2
121077.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.412
249593.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.737
446539.29
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.423
2323474.99
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.836
2323474.99
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.448
0.448
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.588
961687.39
אופציה מסוג Warrant
0
260.27
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-2334.36
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.038
-22852.88
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.101
-61193.74
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.039
-23352
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
36.95
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.052
5482793.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.018
10806.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.067
1252244.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.038
-22852.88
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.148
89477.04
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.039
-23352
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.113
-674016.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.9
1756739
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.013
-7970.62
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-0.005
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
260.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.01
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.941
569970.77
פח"ק/פר"י
1.366
827415.56
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.284
1989232.41
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.022
13500.62
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.274
166190.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.118
71642.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.857
518877.57
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.058
35158.4
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.009
5362.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.335
2020111.43
מק"מ
0.242
146750.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.382
231437.7
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.333
9505653.02
קרנות הון סיכון
0.285
349090.53
חייבים שונים
2.688
1628000.62
זכאים
-0.005
-3178.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
15.693
9505653.02
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.576
349090.53
זכאים מס הכנסה
-0.027
-16281.57
זכויות במקרקעין מניבים
3.04
1841551.66
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.175
711436.41
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.216
130588.03
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.107
670369.13
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.044
26876.92
קרנות גידור
0.021
12661.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.255
154618.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.461
279250.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
-0.68
מרץ
0.83
אפריל
1.03
מאי
0.66
יוני
1.85
יולי
2.17
אוגוסט
0.06
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
-1.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.10
פברואר
0.14
מרץ
1.08
אפריל
-0.91
מאי
-0.94
יוני
-1.50
יולי
2.54
אוגוסט
-0.47
ספטמבר
-3.12
אוקטובר
2.19
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-2.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
0.95
מרץ
1.82
אפריל
1.62
מאי
1.78
יוני
0.83
יולי
0.30
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.16
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.02
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
15.38
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.05
פברואר
-2.49
מרץ
-6.93
אפריל
3.97
מאי
1.33
יוני
0.03
יולי
2.22
אוגוסט
2.35
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.54
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
5.43
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
0.97
מרץ
0.79
אפריל
1.54
מאי
-1.21
יוני
2.18
יולי
-0.01
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
0.87
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.00
דצמבר
1.09
תשואה מצטברת
11.44
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!