לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה - מסלול מניות

מיטב בית השקעות

2.69
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2105
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
186
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

68.35%

חשיפה למניות

53.6%

חשיפה לחו"ל

27.41%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.69
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.43
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.07
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
54.68
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.73
3 שנים ממוצעת
8.03
5 שנים ממוצעת
9.12
שנת 2019
14.66
שנת 2020
7.87
שנת 2021
19.81
שנת 2022
-9.39
שנת 2023
14.52
מדד שארפ
0.53
שארפ כל הקופות
0.51
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
92.1
סטיית תקן 36 חודשים
2.54
סטיית תקן 60 חודשים
3
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה - מסלול מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%
₪ 0
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.38%
₪ 3,941
מזומנים ושווי מזומנים
10.49%
₪ 109,212
אג"ח מיועדות
26.80%
₪ 279,028
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
49.55%
₪ 515,890
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.43%
₪ 87,804
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.47%
₪ 25,716
קרנות נאמנות
1.88%
₪ 19,535
הלוואות
0.00%
₪ 0

68.35%

חשיפה למניות

53.6%

חשיפה לחו"ל

27.41%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (16)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.32
5.89
4.28
7.40
19.55
4.26
6.13
19.08
4.24
4.99
3.77
8.45
22.55
3.6
7.28
19.96
17.12
52.29
3.35
5.73
3.22
6.92
19
27.88
56.84
3.2
6.59
16.11
21.82
53.23
3.16
6.29
16.84
25.78
55.41

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה - מסלול מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה - מסלול מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
19.152
199398.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.049
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.156
1623.68
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.072
11159.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.35
14055.8
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.49
15509.72
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.78
39350.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.26
2709
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.859
8941.87
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
13.198
48193.3
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.629
48193.3
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.124
1286.86
מניות לא סחירות
0.077
0.077
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.236
12870.74
אופציה מסוג Warrant
0.008
87.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.009
-96.46
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.011
116.54
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.185
1921.87
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
48.66
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.742
7726.36
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
19.62
204264.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.669
6967.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.832
8661.01
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
11.86
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.185
1921.87
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-37.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
48.66
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.032
330.57
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.005
53.94
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.012
-0.012
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
87.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.006
57.36
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.252
13034.9
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.064
665.33
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.184
85205.1
מק"מ
0.586
6105.22
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.823
8570.96
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.225
9615.41
קרנות הון סיכון
0.046
198.59
חייבים שונים
0.064
670.72
זכאים
-0.039
-410.35
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.924
9615.41
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.019
198.59
זכאים מס הכנסה
-0.011
-109.73
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.007
68.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.049
505.45
קרנות גידור
0.197
2049.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.19
1981.46
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.31
3226.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.291
13445.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.085
881.58

תשואות העבר של מיטב מקיפה - מסלול מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
2.83
מרץ
2.69
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.99
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.24
פברואר
-1.03
מרץ
0.17
אפריל
2.12
מאי
0.79
יוני
2.69
יולי
3.87
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
-2.84
נובמבר
4.22
דצמבר
3.03
תשואה מצטברת
14.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.76
פברואר
-0.22
מרץ
1.43
אפריל
-1.98
מאי
-2.87
יוני
-3.69
יולי
4.62
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-5.31
אוקטובר
3.38
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.78
תשואה מצטברת
-9.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.68
מרץ
1.89
אפריל
3.23
מאי
1.51
יוני
0.99
יולי
0.61
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
4.31
נובמבר
-0.07
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
19.81
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-4.68
מרץ
-11.27
אפריל
6.95
מאי
2.08
יוני
-0.15
יולי
3.86
אוגוסט
3.68
ספטמבר
-2.14
אוקטובר
0.66
נובמבר
6.46
דצמבר
3.11
תשואה מצטברת
7.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.62
פברואר
1.38
מרץ
0.29
אפריל
2.71
מאי
-2.21
יוני
2.75
יולי
0.39
אוגוסט
-1.23
ספטמבר
2.10
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.58
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
14.66
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה - מסלול מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!