לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה - מסלול מניות

מיטב בית השקעות

-2.84
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2105
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
110
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

67.95%

חשיפה למניות

55.4%

חשיפה לחו"ל

26.9%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.84
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.5
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.1
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.67
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.82
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
8.32
5 שנים ממוצעת
6.63
שנת 2019
14.66
שנת 2020
7.87
שנת 2021
19.81
שנת 2022
-9.39
מדד שארפ
0.16
שארפ כל הקופות
0.14
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
91.2
סטיית תקן 36 חודשים
2.63
סטיית תקן 60 חודשים
3.04
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה - מסלול מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.06%
₪ 443
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.37%
₪ 2,912
מזומנים ושווי מזומנים
13.97%
₪ 109,290
אג"ח מיועדות
28.38%
₪ 222,095
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
47.05%
₪ 368,214
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.39%
₪ 57,830
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.47%
₪ 3,681
קרנות נאמנות
2.31%
₪ 18,112
הלוואות
0.00%
₪ 0

67.95%

חשיפה למניות

55.4%

חשיפה לחו"ל

26.9%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (12)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.34
15.30
19.3

קופה פודה

1.1
15.28
14.85

קופה פודה

-0.42
10.87
10.55

קופה פודה

-1.07
22.84
19.34
37.29
46.49

קופה פופולארית

-1.83
8.96
10.24

קופה פופולארית

-2.8
8.21
7.79
20.23
40.5

קופה פודה

-2.84
6.66
5.5
27.1
37.82

קופה פופולארית

-2.9
5.60
5.38
28.83
40.67

קופה פופולארית

-3.34
5.99
5.89
31.9
40.39

קופה פופולארית

-3.36
3.76
2.51
27.69
39.16

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה - מסלול מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה - מסלול מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.143
181108.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.057
442.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.038
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.009
67.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.169
9146.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.74
5787.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.257
41140.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.372
2912.02
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.046
8189.2
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
12.817
27566.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.522
27566.06
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.029
227.78
מניות לא סחירות
0.087
0.087
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.152
9015.02
אופציה מסוג Warrant
0.004
34.75
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.01
-76.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.306
-2396.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
211.94
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-51.24
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.487
3809.04
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17.245
134953.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.768
6012.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.258
2020.4
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0.22
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.306
-2396.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.018
-138.14
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-51.24
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.723
-5655.21
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.025
193.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.109
-0.109
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
34.75
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.016
122.57
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.826
14290.68
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.171
1336.38
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.693
68032.94
מק"מ
0.216
1687.63
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.55
19956.01
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.326
7562.46
קרנות הון סיכון
0.07
0
חייבים שונים
0.072
560.35
זכאים
-0.157
-1225.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.966
7562.46
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.028
-218.51
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.006
48.78
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.038
295.43
קרנות גידור
0.241
1889.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.207
1619.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.107
16491.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב מקיפה - מסלול מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.24
פברואר
-1.03
מרץ
0.17
אפריל
2.12
מאי
0.79
יוני
2.69
יולי
3.87
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
-2.84
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.66
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.76
פברואר
-0.22
מרץ
1.43
אפריל
-1.98
מאי
-2.87
יוני
-3.69
יולי
4.62
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-5.31
אוקטובר
3.38
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.78
תשואה מצטברת
-9.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.68
מרץ
1.89
אפריל
3.23
מאי
1.51
יוני
0.99
יולי
0.61
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
4.31
נובמבר
-0.07
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
19.81
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-4.68
מרץ
-11.27
אפריל
6.95
מאי
2.08
יוני
-0.15
יולי
3.86
אוגוסט
3.68
ספטמבר
-2.14
אוקטובר
0.66
נובמבר
6.46
דצמבר
3.11
תשואה מצטברת
7.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.62
פברואר
1.38
מרץ
0.29
אפריל
2.71
מאי
-2.21
יוני
2.75
יולי
0.39
אוגוסט
-1.23
ספטמבר
2.10
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.58
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
14.66
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה - מסלול מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!