חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה כללי

מגדל חברת ביטוח

-2.7
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2145
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-35
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.02%

חשיפה למניות

52.1%

חשיפה לחו"ל

25.99%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-2.49
2.64
2.21
-2.7
3.64
2.78
-3.06
1.03
0.08
תשואה חודשית
-2.7
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.78
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.53
5 שנים ממוצעת
4.24
שנת 2019
11.74
שנת 2020
5.23
שנת 2021
13.55
שנת 2022
-8.91
מדד שארפ
-1.7
שארפ כל הקופות
0.11
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
75.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.14
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.52%
₪ 131,290
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.21%
₪ 9,623
מזומנים ושווי מזומנים
14.38%
₪ 114,261
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.21%
₪ 216,157
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.16%
₪ 72,789
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
20.20%
₪ 160,474
קרנות נאמנות
1.17%
₪ 9,326
הלוואות
10.15%
₪ 80,615

40.02%

חשיפה למניות

52.1%

חשיפה לחו"ל

25.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-2.49
2.64
2.21
14.86
23.47

קופה פודה

-2.7
3.64
2.78
14.23
23.07

קופה פודה

-3.06
1.03
0.08
14.74
23.17

קופה פודה

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.425
11323.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.157
1251.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.319
2533.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.091
722.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.033
260.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.029
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.49
3890.39
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
95.68
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.758
21916.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.366
42632.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.032
252.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.157
1251.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.131
1038.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.051
407.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.213
1692.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.002
14.41
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.549
4363.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.816
6486.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.899
62757.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.035
280.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.191
9465.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.456
19513.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.621
4936.08
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.256
25683.89
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.233
25683.89
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.243
0.243
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.336
10613.59
אופציה מסוג Warrant
0
2.88
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-31.63
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.045
-355.79
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.087
-694.2
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
9.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.72
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.351
74300.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.106
844.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.192
25360.53
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.045
-355.79
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.23
1824.67
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
9.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.396
-11088.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.214
1700.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.011
-88.1
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-0.005
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.88
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.013
15995.54
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.745
29758.73
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.096
8706.93
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.954
15523.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.844
22596.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.094
32527.73
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.159
1259.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.425
58994.45
מק"מ
1.025
8144.23
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.817
6490.1
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.887
131716.96
קרנות הון סיכון
0.19
5586.6
חייבים שונים
2.635
20934.66
זכאים
-0.015
-122.32
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
16.578
131716.96
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.703
5586.6
זכאים מס הכנסה
-0.023
-181.24
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.135
1069.88
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.978
7770.61
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.029
232.25
קרנות גידור
0.018
139.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.698
5542.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.476
3784.27
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.62
מרץ
0.83
אפריל
0.96
מאי
0.85
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.70
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.65
מרץ
0.67
אפריל
-1.81
מאי
-2.04
יוני
-2.13
יולי
3.01
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-4.17
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.91
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.58
מרץ
1.72
אפריל
1.43
מאי
1.65
יוני
0.70
יולי
0.35
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.13
נובמבר
0.09
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
13.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.38
מרץ
-8.42
אפריל
4.82
מאי
1.83
יוני
-0.09
יולי
2.58
אוגוסט
2.53
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-0.06
נובמבר
4.78
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.05
מרץ
0.86
אפריל
1.42
מאי
-1.37
יוני
2.10
יולי
0.40
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
0.79
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.83
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
11.74
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!