חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה כללי

מגדל חברת ביטוח

2.38
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2145
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-15
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.52%

חשיפה למניות

50.96%

חשיפה לחו"ל

25.37%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.38
4.54
12.57
2.3
4.35
10.59
2.28
4.33
10.81
תשואה חודשית
2.38
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.57
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.99
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.38
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
4.57
5 שנים ממוצעת
5.77
שנת 2019
11.74
שנת 2020
5.23
שנת 2021
13.55
שנת 2022
-8.91
שנת 2023
9.36
מדד שארפ
-1.21
שארפ כל הקופות
-0.06
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
77.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.83
סטיית תקן 60 חודשים
2.14
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.30%
₪ 164,717
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.13%
₪ 10,186
מזומנים ושווי מזומנים
11.35%
₪ 102,193
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.39%
₪ 273,485
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.57%
₪ 104,139
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
16.77%
₪ 150,908
קרנות נאמנות
0.75%
₪ 6,752
הלוואות
9.74%
₪ 87,661

44.52%

חשיפה למניות

50.96%

חשיפה לחו"ל

25.37%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.38
4.54
12.57
14.33
32.38
2.3
4.35
10.59
12.07
32.12
2.28
4.33
10.81
13.29
31.66

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.557
14012.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.066
597.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.22
1979.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.09
812.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
553.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.03
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.508
4568.73
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.126
1138.4
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.975
44778.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.867
52806.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.066
597.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.11
986.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.096
863.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.157
1410.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.018
163.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
12.35
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.525
4723.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.825
7422.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.002
81025.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.03
274.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.199
10793.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.822
25398.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.724
6517.04
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.142
34717.97
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.857
34717.97
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.24
0.24
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.837
16537.63
אופציה מסוג Warrant
0.003
25.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-9.29
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.286
2575.35
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-64.15
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.28
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.019
173.86
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.086
81781.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.368
3313.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.58
32217.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.286
2575.35
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
370.75
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.28
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
125.95
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.256
2307.23
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.034
310.29
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0
25.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.808
34274.69
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.307
29764.51
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.161
10450.42
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.798
16178.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.272
29446.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.167
1501.18
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.149
28342.32
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.194
1741.89
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.562
23058.53
מק"מ
0.602
5415.17
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.818
7361.34
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.81
126803.73
קרנות הון סיכון
0.163
5449.4
חייבים שונים
0.117
1053.12
זכאים
-0.132
-1187.43
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
14.089
126803.73
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.605
5449.4
זכאים מס הכנסה
-0.028
-255.54
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.118
1060.63
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.755
6795.24
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.03
265.61
קרנות גידור
0.018
165.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.506
4551.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.245
2200.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
2.07
מרץ
2.38
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.54
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.62
מרץ
0.83
אפריל
0.96
מאי
0.85
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.70
נובמבר
2.97
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
9.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.65
מרץ
0.67
אפריל
-1.81
מאי
-2.04
יוני
-2.13
יולי
3.01
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-4.17
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.91
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.58
מרץ
1.72
אפריל
1.43
מאי
1.65
יוני
0.70
יולי
0.35
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.13
נובמבר
0.09
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
13.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.38
מרץ
-8.42
אפריל
4.82
מאי
1.83
יוני
-0.09
יולי
2.58
אוגוסט
2.53
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-0.06
נובמבר
4.78
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.05
מרץ
0.86
אפריל
1.42
מאי
-1.37
יוני
2.10
יולי
0.40
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
0.79
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.83
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
11.74
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!