לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

מיטב בית השקעות

-2.04
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2155
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
18
צבירה נטו (במליונים)
-235
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.7%

חשיפה למניות

50.63%

חשיפה לחו"ל

25.87%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.04
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.22
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.1
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
8.01
5 שנים ממוצעת
6.82
שנת 2019
13.22
שנת 2020
7.87
שנת 2021
17.21
שנת 2022
-6.26
מדד שארפ
0.45
שארפ כל הקופות
0.4
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
79.5
סטיית תקן 36 חודשים
2.01
סטיית תקן 60 חודשים
2.32
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.18%
₪ 2,001,620
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.19%
₪ 212,942
מזומנים ושווי מזומנים
5.25%
₪ 940,056
אג"ח מיועדות
28.65%
₪ 5,130,090
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.79%
₪ 5,693,063
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.96%
₪ 351,253
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.87%
₪ 2,662,992
קרנות נאמנות
2.58%
₪ 462,165
הלוואות
2.54%
₪ 454,421

46.7%

חשיפה למניות

50.63%

חשיפה לחו"ל

25.87%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.63
8.81
10.25

קופה פופולארית

-2.04
6.54
6.22
26
39.1

קופה פודה

-2.05
7.05
7.15
15.24
32.68

קופה פודה

-2.14
4.28
4.17
23.66
34.01

קופה פופולארית

-2.22
5.67
5.06
24.49
34.69

קופה פופולארית

-2.23
8.78
5.83

קופה פודה

-2.24
4.33
3.81
27.65
38.22

קופה פופולארית

-2.56
4.93
4.47
28.34
39.03

קופה פופולארית

-2.65
6.36
5.77
22.64
29.46

קופה פודה

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.419
4194021.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.072
191946.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.402
72003.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.127
22714.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.07
12508.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.105
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.588
105243.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.006
997.39
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.293
52412.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.189
33853.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.12
21421.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.32
236321.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5577.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
65.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.169
30352.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.187
33408.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.055
9763.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.535
95732.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.077
13753.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.798
142912.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.013
897832.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.162
29090.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.738
132190.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.518
92788.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.267
47828.53
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.563
100811.7
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.993
406772.95
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.271
406772.95
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.02
3658.05
מניות לא סחירות
0.349
0.349
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.808
144757.24
אופציה מסוג Warrant
0.003
558.05
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-1222.99
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.22
-39368.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
3480.92
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-189.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.323
57787.42
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.234
1832840.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.022
3962.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.539
96539.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.185
33184.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-333.3
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.22
-39368.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.053
9558.23
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-189.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.611
-109476.31
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.514
91983.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.106
-0.106
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
558.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.011
1968.13
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.452
80982.62
פח"ק/פר"י
0
0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.1
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.47
263174.72
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.06
10665.52
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.291
52134.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.75
134393.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.215
38522.57
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.021
3808.57
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.032
5671.47
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.304
54514.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.123
21949.35
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.412
73728.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.025
4410.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.111
378109.22
מק"מ
0.035
6246.39
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.911
163192.99
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.168
1775848.62
קרנות הון סיכון
0.248
0
חייבים שונים
0.507
90799.69
זכאים
-0.006
-1034.84
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.916
1775848.62
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.423
75717.72
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.085
194298.86
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.028
4943.96
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.105
18882.75
קרנות גידור
0.194
34787.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.798
142884.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.27
48412.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.513
270868.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.63
פברואר
-0.75
מרץ
0.24
אפריל
1.87
מאי
1.01
יוני
1.90
יולי
2.76
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-2.04
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.54
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.28
מרץ
1.15
אפריל
-1.40
מאי
-2.44
יוני
-2.67
יולי
3.68
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.58
נובמבר
1.62
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-6.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.74
פברואר
1.16
מרץ
2.24
אפריל
2.58
מאי
1.30
יוני
1.12
יולי
0.63
אוגוסט
1.78
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
3.14
נובמבר
0.16
דצמבר
1.89
תשואה מצטברת
17.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
-3.04
מרץ
-8.80
אפריל
5.31
מאי
1.48
יוני
-0.21
יולי
3.03
אוגוסט
3.32
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
0.56
נובמבר
5.03
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
7.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.87
פברואר
1.24
מרץ
0.53
אפריל
2.17
מאי
-1.33
יוני
2.16
יולי
0.39
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.61
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.31
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
13.22
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!