לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

מיטב בית השקעות

2.44
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.03
מספר האוצר
2155
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
21
צבירה נטו (במליונים)
553
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.65%

חשיפה למניות

51.09%

חשיפה לחו"ל

28.33%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.44
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.38
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
50.99
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
3 שנים ממוצעת
7.5
5 שנים ממוצעת
8.59
שנת 2019
13.22
שנת 2020
7.87
שנת 2021
17.21
שנת 2022
-6.26
שנת 2023
12.36
מדד שארפ
0.71
שארפ כל הקופות
0.66
אלפא שנתית
3
יחס נזילות
81.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.93
סטיית תקן 60 חודשים
2.29
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.88%
₪ 2,046,100
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.11%
₪ 229,330
מזומנים ושווי מזומנים
4.21%
₪ 872,293
אג"ח מיועדות
27.17%
₪ 5,623,771
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.11%
₪ 7,474,707
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.10%
₪ 434,353
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.10%
₪ 2,918,316
קרנות נאמנות
2.87%
₪ 594,834
הלוואות
2.45%
₪ 507,288

50.65%

חשיפה למניות

51.09%

חשיפה לחו"ל

28.33%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.31
5.88
16.68
16.8
43.33
2.7
5.87
18
2.63
5.71
16.33
23.51
43.09
2.62
4.97
13.98
22.72
45.3
2.58
5.55
15.21
25.73
52.07
2.58
5.17
13.3
22.47
48.47
2.5
4.78
12.34
21.49
43.35
2.5
6.27
18.68
2.44
4.84
15.38
24.23
50.99

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
19.237
3982193.72
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.072
222003.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.328
67882.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.112
23220.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.103
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.346
71641.82
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.041
8472.94
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.24
256655.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.314
65080.46
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.103
21287.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.4
82855.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
10509.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.173
35776.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.218
45065.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.048
10006.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.426
88246.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.188
38924.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.584
120972.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.569
945915.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.126
26154.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.604
125098.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.419
86760.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.203
41936.13
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.311
64397.52
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.841
691673.05
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.341
691673.05
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.092
19077.72
מניות לא סחירות
0.518
0.518
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.922
190808.81
אופציה מסוג Warrant
0.006
1304.24
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-1476.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.009
1804.08
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.144
29751.19
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
437.1
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.556
114998.47
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.32
2757467.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.014
2972.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.499
103286.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.648
134075.31
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
272.73
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.144
29751.19
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
1692.34
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
437.1
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
862.23
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.425
88078
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.012
-0.012
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1304.24
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
850.42
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.395
81721.15
פח"ק/פר"י
0
0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.37
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.968
200330.25
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.059
12138.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.04
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.299
61901.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.792
163957.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.134
27753.93
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.058
11962.12
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.262
54159.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.05
10299.57
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.413
85502.66
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.985
410981.06
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.041
215461.33
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.29
1638567.51
קרנות הון סיכון
0.156
13394.13
חייבים שונים
0.541
111959.74
זכאים
-0.013
-2669.2
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.915
1638567.51
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.065
13394.13
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.407
84186.49
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.227
254083.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.048
9987.92
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.103
21270.27
קרנות גידור
0.182
37628.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.269
262664.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.487
100891.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.005
208147.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.112
23129.92

תשואות העבר של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
2.00
מרץ
2.44
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.84
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.63
פברואר
-0.75
מרץ
0.24
אפריל
1.87
מאי
1.01
יוני
1.90
יולי
2.76
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-2.04
נובמבר
3.16
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
12.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.28
מרץ
1.15
אפריל
-1.40
מאי
-2.44
יוני
-2.67
יולי
3.68
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.58
נובמבר
1.62
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-6.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.74
פברואר
1.16
מרץ
2.24
אפריל
2.58
מאי
1.30
יוני
1.12
יולי
0.63
אוגוסט
1.78
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
3.14
נובמבר
0.16
דצמבר
1.89
תשואה מצטברת
17.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
-3.04
מרץ
-8.80
אפריל
5.31
מאי
1.48
יוני
-0.21
יולי
3.03
אוגוסט
3.32
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
0.56
נובמבר
5.03
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
7.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.87
פברואר
1.24
מרץ
0.53
אפריל
2.17
מאי
-1.33
יוני
2.16
יולי
0.39
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.61
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.31
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
13.22
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!