לוגו מיטב דש

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

מיטב בית השקעות

2.33
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.99
מספר האוצר
2158
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
78
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.72%

חשיפה למניות

51.84%

חשיפה לחו"ל

28.57%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.33
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.16
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.42
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
3 שנים ממוצעת
4.94
5 שנים ממוצעת
6.25
שנת 2019
13.22
שנת 2020
5.30
שנת 2021
14.60
שנת 2022
-10.65
שנת 2023
11.39
מדד שארפ
-0.38
שארפ כל הקופות
0.38
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
82.9
סטיית תקן 36 חודשים
2.2
סטיית תקן 60 חודשים
2.56
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.37%
₪ 93,716
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.13%
₪ 10,843
מזומנים ושווי מזומנים
3.19%
₪ 16,257
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.22%
₪ 184,793
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.10%
₪ 102,532
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.78%
₪ 55,000
קרנות נאמנות
3.86%
₪ 19,676
הלוואות
5.37%
₪ 27,409

50.72%

חשיפה למניות

51.84%

חשיפה לחו"ל

28.57%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
5.70
15.38
8.12
29.11
2.65
5.65
18.57
2.62
5.12
14.08
15.21
35.24
2.58
5.55
14.22
14.12
36.03
2.49
5.19
13.3
13.67
35.24
2.45
6.11
18.09
2.38
4.77
12.81
13.9
32.74
2.33
4.64
14.91
15.58
35.42

מחשבון תשואה של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.901
9700.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.579
2952.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.27
1378.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.153
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.599
3054.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.08
5511.98
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.247
31871.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.993
45884.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.942
15008.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.834
4254.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
568.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.342
1746.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.431
2201.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.096
488.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.027
5238.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.333
1696.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.157
5904.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.451
43119.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.25
1276.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.197
6106.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.83
4234.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.205
1045.04
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.32
1633.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
10.128
17546.29
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.439
17546.29
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.095
483.96
מניות לא סחירות
0.169
0.169
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.949
4840.42
אופציה מסוג Warrant
0.006
33.09
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-36.96
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.009
44.96
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.145
741.39
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.029
145.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.562
2865.73
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.468
68715.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.028
145.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.514
2620.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.655
3341.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
33.87
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.145
741.39
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.043
217.14
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.029
145.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.115
-586.44
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.202
1028.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.012
-0.012
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
33.09
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
21.57
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.421
2145.84
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.05
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.068
5449.15
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.141
720.57
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.095
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.72
3674.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.908
9733.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.323
1647.6
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.139
710.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.63
3215.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.05
256.66
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.995
5075.83
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.94
4797.8
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.988
5038.89
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.96
33478.85
קרנות הון סיכון
0.137
290.08
חייבים שונים
0.196
1001.69
זכאים
-0.238
-1214.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.562
33478.85
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.057
290.08
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.02
100.61
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.221
1129.67
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.153
779.4
קרנות גידור
0.173
881.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.127
10853.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.565
2882.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.017
5186.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.147
752.49

תשואות העבר של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
1.97
מרץ
2.33
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.64
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.90
פברואר
-1.67
מרץ
0.25
אפריל
1.74
מאי
1.00
יוני
1.94
יולי
2.81
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
-2.65
נובמבר
3.92
דצמבר
2.80
תשואה מצטברת
11.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.49
פברואר
-0.72
מרץ
0.82
אפריל
-1.87
מאי
-3.45
יוני
-2.91
יולי
3.90
אוגוסט
-1.22
ספטמבר
-4.46
אוקטובר
2.55
נובמבר
1.37
דצמבר
-2.37
תשואה מצטברת
-10.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
0.99
מרץ
1.60
אפריל
2.45
מאי
1.00
יוני
0.88
יולי
0.51
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
3.19
נובמבר
0.03
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
14.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-3.22
מרץ
-10.25
אפריל
5.94
מאי
1.65
יוני
-0.59
יולי
3.13
אוגוסט
3.13
ספטמבר
-1.72
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.94
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
5.30
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.16
פברואר
1.32
מרץ
0.52
אפריל
1.96
מאי
-1.54
יוני
1.98
יולי
0.74
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.28
נובמבר
1.08
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
13.22
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!