לוגו מיטב דש

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

מיטב בית השקעות

-2.65
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.99
מספר האוצר
2158
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
54
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.8%

חשיפה למניות

52.13%

חשיפה לחו"ל

26.22%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.65
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.19
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.54
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.21
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.63
5 שנים ממוצעת
4.26
שנת 2019
13.22
שנת 2020
5.30
שנת 2021
14.60
שנת 2022
-10.65
מדד שארפ
-0.82
שארפ כל הקופות
0.14
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
82
סטיית תקן 36 חודשים
2.21
סטיית תקן 60 חודשים
2.56
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.79%
₪ 89,103
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.47%
₪ 10,109
מזומנים ושווי מזומנים
6.53%
₪ 26,699
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.76%
₪ 129,878
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.20%
₪ 78,497
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.11%
₪ 37,249
קרנות נאמנות
3.58%
₪ 14,632
הלוואות
5.57%
₪ 22,757

46.8%

חשיפה למניות

52.13%

חשיפה לחו"ל

26.22%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.95
6.47
5.78

קופה פודה

-2.05
5.38
4.9
6.34
19.71

קופה פודה

-2.31
7.25
4.42

קופה פודה

-2.65
4.27
3.19
14.54
23.21

קופה פודה

-2.89
2.86
2.59
14.5
22.16

קופה פופולארית

-3.15
3.61
2.59
15.17
23.7

קופה פופולארית

-3.41
1.64
0.55
15.36
23.49

קופה פופולארית

-3.87
1.42
0.59
13.96
22.07

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.176
8898.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.119
4575.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.31
1266.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.171
697.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.179
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.999
4087.14
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.051
209.76
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.209
21301.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.607
27018.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.181
17096.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.928
7886.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
248.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
8.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.331
1353.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.365
1491.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.106
435.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.305
5337
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.148
605.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.558
6371.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.407
38465.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.317
1296.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.441
5893.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.012
4136.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.275
1122.72
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.563
2302.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.996
9290.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.272
9290.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.02
83.6
מניות לא סחירות
0.135
0.135
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.809
3306.32
אופציה מסוג Warrant
0.003
12.75
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-27.93
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.226
-924.12
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.02
81.71
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.037
-151.35
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.332
1356.5
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.521
43023.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.043
176.68
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.539
2205.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.19
778.96
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
54.32
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.226
-924.12
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.048
194.44
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.037
-151.35
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.579
-2366.35
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.144
590.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.108
-0.108
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
12.75
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.011
44.95
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.474
1938.17
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.04
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.428
5840.22
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.145
594.59
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.711
2906.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.832
7492.27
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.525
2147.59
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.052
212.32
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.077
316.18
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.743
3039.12
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.126
515.24
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.005
4110.27
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.048
196.63
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.572
14608.62
מק"מ
1.219
4985.25
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.977
3996.65
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.432
27484.14
קרנות הון סיכון
0.215
0
חייבים שונים
0.04
164.14
זכאים
-0.297
-1214.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.721
27484.14
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.019
78.06
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.228
932.74
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.179
733.76
קרנות גידור
0.19
775.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.623
6636.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.4
1637.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.555
6358.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.90
פברואר
-1.67
מרץ
0.25
אפריל
1.74
מאי
1.00
יוני
1.94
יולי
2.81
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
-2.65
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.49
פברואר
-0.72
מרץ
0.82
אפריל
-1.87
מאי
-3.45
יוני
-2.91
יולי
3.90
אוגוסט
-1.22
ספטמבר
-4.46
אוקטובר
2.55
נובמבר
1.37
דצמבר
-2.37
תשואה מצטברת
-10.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
0.99
מרץ
1.60
אפריל
2.45
מאי
1.00
יוני
0.88
יולי
0.51
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
3.19
נובמבר
0.03
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
14.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-3.22
מרץ
-10.25
אפריל
5.94
מאי
1.65
יוני
-0.59
יולי
3.13
אוגוסט
3.13
ספטמבר
-1.72
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.94
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
5.30
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.16
פברואר
1.32
מרץ
0.52
אפריל
1.96
מאי
-1.54
יוני
1.98
יולי
0.74
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.28
נובמבר
1.08
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
13.22
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!