חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - כללי

הראל חברת ביטוח

2.28
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
2164
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-44
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.22%

חשיפה למניות

56.73%

חשיפה לחו"ל

24.26%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.38
4.54
12.57
2.3
4.35
10.59
2.28
4.33
10.81
תשואה חודשית
2.28
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.86
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.25
5 שנים ממוצעת
5.66
שנת 2019
12.24
שנת 2020
4.64
שנת 2021
14.41
שנת 2022
-8.07
שנת 2023
7.17
מדד שארפ
-1.82
שארפ כל הקופות
-0.4
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
74
סטיית תקן 36 חודשים
1.75
סטיית תקן 60 חודשים
2.1
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.51%
₪ 119,096
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.87%
₪ 8,261
מזומנים ושווי מזומנים
8.02%
₪ 76,366
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.30%
₪ 278,964
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.49%
₪ 137,927
פיקדונות
0.01%
₪ 81
נכסים אחרים
16.46%
₪ 156,735
קרנות נאמנות
3.07%
₪ 29,226
הלוואות
15.26%
₪ 145,279

44.22%

חשיפה למניות

56.73%

חשיפה לחו"ל

24.26%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.38
4.54
12.57
14.33
32.38
2.3
4.35
10.59
12.07
32.12
2.28
4.33
10.81
13.29
31.66

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.728
16447.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.184
1754.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.137
1302.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.392
3735.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.031
296.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.018
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.076
727.71
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.735
111710.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.159
20554
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.304
2889.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.079
748.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.137
1302.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-205.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.022
205.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.029
271.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
334.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.075
0.011
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.605
5761.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
102.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.899
8554.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.417
42042.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.043
410.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.495
14233.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.969
9225.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.548
5212.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.367
27847.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.925
27847.53
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.296
2819.42
מניות לא סחירות
0.804
0.804
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.69
16087.72
אופציה מסוג Warrant
0.001
11.72
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
58.17
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-14.61
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.839
103179.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.493
14214.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.029
9792.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.116
1103.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.006
58.17
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-14.61
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.074
-701.56
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.527
24057.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
7.02
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.65
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
11.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.8
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.26
2477.78
פח"ק/פר"י
3.311
31517.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
14.37
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.995
9471.43
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.008
77.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.043
48007.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.126
58318.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.73
6948.88
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.099
19977.1
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
80.51
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.001
5.91
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
101.23
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.479
23599.67
מק"מ
0.213
2025.26
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.901
18092.83
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.32
96370.3
קרנות הון סיכון
0.19
3591.61
חייבים שונים
1.398
13305.91
זכאים
-0.644
-6132.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.124
96370.3
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.377
3591.61
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.518
4928.21
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.157
1497.45
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.286
21757.83
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.33
3141.76
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.018
169.31
קרנות גידור
0.43
4096.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.571
14959.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.488
14165.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
1.86
מרץ
2.28
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.33
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
-1.32
מרץ
-0.01
אפריל
1.45
מאי
0.92
יוני
1.53
יולי
1.80
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.49
נובמבר
2.67
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
7.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.74
פברואר
-0.72
מרץ
0.94
אפריל
-1.16
מאי
-2.41
יוני
-1.96
יולי
2.95
אוגוסט
-1.66
ספטמבר
-3.91
אוקטובר
1.90
נובמבר
1.47
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.07
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.65
מרץ
2.22
אפריל
1.45
מאי
1.65
יוני
0.69
יולי
0.08
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
2.23
נובמבר
0.24
דצמבר
1.94
תשואה מצטברת
14.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.11
מרץ
-8.54
אפריל
5.11
מאי
1.33
יוני
-0.55
יולי
2.06
אוגוסט
2.81
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-0.08
נובמבר
4.51
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
4.64
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.88
פברואר
1.10
מרץ
0.85
אפריל
1.66
מאי
-1.49
יוני
2.28
יולי
0.62
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.45
נובמבר
0.88
דצמבר
0.87
תשואה מצטברת
12.24
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!