חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - כללי

הראל חברת ביטוח

-2.49
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
2164
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-18
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.07%

חשיפה למניות

57.56%

חשיפה לחו"ל

24.98%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-2.49
2.64
2.21
-2.7
3.64
2.78
-3.06
1.03
0.08
תשואה חודשית
-2.49
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.21
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.86
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.47
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.73
5 שנים ממוצעת
4.31
שנת 2019
12.24
שנת 2020
4.64
שנת 2021
14.41
שנת 2022
-8.07
מדד שארפ
-1.88
שארפ כל הקופות
0.1
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
70.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.83
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.09%
₪ 99,831
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.05%
₪ 9,459
מזומנים ושווי מזומנים
5.06%
₪ 45,495
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.76%
₪ 258,828
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.91%
₪ 134,153
פיקדונות
0.22%
₪ 2,019
נכסים אחרים
18.19%
₪ 163,718
קרנות נאמנות
3.40%
₪ 30,552
הלוואות
17.31%
₪ 155,758

43.07%

חשיפה למניות

57.56%

חשיפה לחו"ל

24.98%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-2.49
2.64
2.21
14.86
23.47

קופה פודה

-2.7
3.64
2.78
14.23
23.07

קופה פודה

-3.06
1.03
0.08
14.74
23.17

קופה פודה

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.996
17960.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.198
1784.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.076
679.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.39
3507.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.039
352.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.015
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.052
469.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.716
105423.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.042
18377.15
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.386
3474.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.093
832.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.076
679.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
20.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
133.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.03
274.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.087
779.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.074
0.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.655
5896.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.013
120.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.676
6081.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.808
34263.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.06
538.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.293
11635.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.858
7718.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.499
4486.66
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.286
23237.48
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.582
23237.48
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.278
2502.47
מניות לא סחירות
0.839
0.839
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.403
12628.25
אופציה מסוג Warrant
0.001
8.28
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-5.3
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-69.73
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
1.72
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.15
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.746
96693.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.257
11310.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.592
5327.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.108
973.41
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-69.73
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
1.72
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.384
-12452.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.197
28771.1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
8.53
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-27.72
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
8.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.286
2573.55
פח"ק/פר"י
2.554
22978.76
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.066
593.67
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.278
11496.32
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.011
98.21
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.487
49373.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.985
62856.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.639
5745.68
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.624
23614.47
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
75.21
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.216
1943.76
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.001
6.38
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
88.98
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.887
7978.29
מק"מ
0.672
6044.06
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.395
12555.97
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.507
98926.38
קרנות הון סיכון
0.22
3971.4
חייבים שונים
4.049
36431.88
זכאים
-0.692
-6226.79
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.994
98926.38
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.441
3971.4
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.555
4998.37
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.154
1388.48
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.768
24907.04
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.154
1388.72
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.015
134.17
קרנות גידור
0.449
4038.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.629
14660.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.756
15802.78
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
-1.32
מרץ
-0.01
אפריל
1.45
מאי
0.92
יוני
1.53
יולי
1.80
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.49
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.74
פברואר
-0.72
מרץ
0.94
אפריל
-1.16
מאי
-2.41
יוני
-1.96
יולי
2.95
אוגוסט
-1.66
ספטמבר
-3.91
אוקטובר
1.90
נובמבר
1.47
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-8.07
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.65
מרץ
2.22
אפריל
1.45
מאי
1.65
יוני
0.69
יולי
0.08
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
2.23
נובמבר
0.24
דצמבר
1.94
תשואה מצטברת
14.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.11
מרץ
-8.54
אפריל
5.11
מאי
1.33
יוני
-0.55
יולי
2.06
אוגוסט
2.81
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-0.08
נובמבר
4.51
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
4.64
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.88
פברואר
1.10
מרץ
0.85
אפריל
1.66
מאי
-1.49
יוני
2.28
יולי
0.62
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.45
נובמבר
0.88
דצמבר
0.87
תשואה מצטברת
12.24
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!