חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילעד כללי

הראל חברת ביטוח

-1.84
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
2172
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
47
צבירה נטו (במליונים)
-3,198
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.63%

חשיפה למניות

50.99%

חשיפה לחו"ל

25.06%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-1.81
4.85
4.91
-1.84
4.94
5.08
-1.86
5.47
5.15
-2.19
3.52
3
-2.33
4.96
4.97
תשואה חודשית
-1.84
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.08
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
7.33
5 שנים ממוצעת
6.16
שנת 2019
11.92
שנת 2020
5.67
שנת 2021
14.98
שנת 2022
-3.45
מדד שארפ
0.05
שארפ כל הקופות
-0.04
אלפא שנתית
2.88
יחס נזילות
76.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.6
סטיית תקן 60 חודשים
1.88
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילעד כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.79%
₪ 1,784,554
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.31%
₪ 145,684
מזומנים ושווי מזומנים
4.03%
₪ 1,898,330
אג"ח מיועדות
28.01%
₪ 13,193,305
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.33%
₪ 13,341,823
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.02%
₪ 4,249,699
פיקדונות
0.03%
₪ 12,828
נכסים אחרים
15.40%
₪ 7,254,484
קרנות נאמנות
2.72%
₪ 1,281,930
הלוואות
8.35%
₪ 3,931,229

42.63%

חשיפה למניות

50.99%

חשיפה לחו"ל

25.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.81
4.85
4.91
23.07
33.71

קופה פודה

-1.84
4.94
5.08
23.64
34.83

קופה פודה

-1.86
5.47
5.15
26.14
36.63

קופה פודה

-2.19
3.52
3
26.04
36.63

קופה פודה

-2.33
4.96
4.97
26.46
34.97

קופה פודה

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילעד כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילעד כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.455
11987882.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.202
565835.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.037
17605.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.016
7530.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.232
109069.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.004
2065.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.029
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.011
5201.24
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.051
24090.15
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.477
2108593.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.229
578814.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.055
25896.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.016
7530.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
405.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.014
6578.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.029
13518.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.018
8634.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.06
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.016
0.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.219
103320.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
1190.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.129
60576.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.806
379705.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.013
5965.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.376
177079.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.35
164832.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.515
242582.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.303
1220301.54
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.591
1220301.54
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.279
131328.85
מניות לא סחירות
0.745
0.745
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.407
662724.85
אופציה מסוג Warrant
0.001
434.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-278.33
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-3624.15
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
2905.8
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
6.34
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.671
5025431.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.337
158790.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.594
279605.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.107
50590.76
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-3624.15
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
2905.8
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.777
-365795.57
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.913
1371998.1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
449.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-1455.84
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
434.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.458
215803.85
פח"ק/פר"י
1.15
541802.04
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.066
31155.27
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.226
106413.23
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.001
574.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.166
1020055.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.645
1716339.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.201
94560.88
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.602
754474.18
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.049
23006.68
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
1453.24
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.024
11374.53
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.004
1968.36
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
4669.41
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.37
644953.82
מק"מ
3.211
1512303.47
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.292
608242.89
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.82
4450987.71
קרנות הון סיכון
0.246
265703.8
חייבים שונים
2.363
1112699.97
זכאים
-0.311
-146341.61
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.451
4450987.71
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.564
265703.8
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.703
331196.09
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.143
67200.82
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.454
684855.59
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.153
72175.83
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.029
13665.51
קרנות גידור
0.645
303736.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.968
455946.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.744
821313.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילעד כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
-0.61
מרץ
0.18
אפריל
1.48
מאי
0.90
יוני
1.65
יולי
1.95
אוגוסט
-0.09
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
-1.84
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-0.17
מרץ
1.11
אפריל
-0.68
מאי
-1.57
יוני
-1.72
יולי
2.93
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.32
אוקטובר
2.04
נובמבר
1.67
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-3.45
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.88
פברואר
0.87
מרץ
2.21
אפריל
1.62
מאי
1.67
יוני
0.82
יולי
0.10
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
2.19
נובמבר
0.15
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
14.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.28
מרץ
-7.02
אפריל
4.63
מאי
1.01
יוני
-0.28
יולי
2.01
אוגוסט
2.67
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.01
נובמבר
4.34
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
0.99
מרץ
0.80
אפריל
1.68
מאי
-1.32
יוני
2.35
יולי
0.32
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.94
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.10
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.92
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילעד כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!