חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילעד כללי

הראל חברת ביטוח

1.93
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
2172
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
49
צבירה נטו (במליונים)
-3,395
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.22%

חשיפה למניות

50.71%

חשיפה לחו"ל

23.83%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.18
2.34
10.82
2.15
2.09
9.46
1.93
2.06
9.35
1.92
1.89
10.3
1.91
2.03
9.31
תשואה חודשית
1.93
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.35
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.75
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
40.62
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
3 שנים ממוצעת
6.56
5 שנים ממוצעת
7.06
שנת 2019
11.92
שנת 2020
5.67
שנת 2021
14.98
שנת 2022
-3.45
שנת 2023
8.67
מדד שארפ
-0.29
שארפ כל הקופות
-0.38
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
78.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.51
סטיית תקן 60 חודשים
1.83
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילעד כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.05%
₪ 1,967,568
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.26%
₪ 127,368
מזומנים ושווי מזומנים
6.98%
₪ 3,391,185
אג"ח מיועדות
26.60%
₪ 12,924,205
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.90%
₪ 14,040,499
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.84%
₪ 4,297,451
פיקדונות
0.00%
₪ 1,466
נכסים אחרים
14.31%
₪ 6,955,075
קרנות נאמנות
2.49%
₪ 1,207,827
הלוואות
7.57%
₪ 3,677,533

44.22%

חשיפה למניות

50.71%

חשיפה לחו"ל

23.83%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.18
2.34
10.82
23.41
41.85
2.15
2.09
9.46
20.26
42.46
1.93
2.06
9.35
21
40.62
1.92
1.89
10.3
23.16
42.51
1.91
2.03
9.31
20.65
39.56

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילעד כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילעד כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.029
11189768.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.099
534006.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.03
14770.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.025
12198.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.282
137057.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.004
1762.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.025
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.014
6838.5
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.058
28377.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.407
2627435.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.168
567694.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.05
24191.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.025
12198.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.025
12372.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.032
15681.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.05
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.014
0.011
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.192
93524.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
856.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.144
69887.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.843
409569.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.008
4115.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.371
180064.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.376
182788.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.597
289905.99
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.671
1473203.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.032
1473203.42
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.299
145268.39
מניות לא סחירות
0.756
0.756
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.643
798240.83
אופציה מסוג Warrant
0.001
370.99
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-73.78
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
803.25
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-209.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.454
5079829.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.377
183375.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.913
443734.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.117
56835.7
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.002
803.25
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-209.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.412
200318.51
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.336
1134932.3
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
1368.08
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-182.27
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
370.99
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
274.37
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.424
206158.82
פח"ק/פר"י
1.735
843137.94
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
776.19
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.193
93593.44
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.001
466.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.082
1011512.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.569
1734120.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.246
119661.54
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.012
491511.39
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.042
20507.89
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
1466.33
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.004
1777.81
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
5394.3
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.767
1344505.65
מק"מ
2.16
1049752.63
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.206
1071971.41
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.63
4147094.79
קרנות הון סיכון
0.213
238900.03
חייבים שונים
0.299
145346.72
זכאים
-1.061
-515600.05
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.535
4147094.79
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.492
238900.03
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.68
330514.23
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.139
67659.17
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.267
615685.08
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.269
130793.93
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.025
12379.95
קרנות גידור
0.618
300409.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.983
477738.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.491
724694.99
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילעד כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
1.93
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.06
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
-0.61
מרץ
0.18
אפריל
1.48
מאי
0.90
יוני
1.65
יולי
1.95
אוגוסט
-0.09
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
-1.84
נובמבר
2.05
דצמבר
1.48
תשואה מצטברת
8.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.19
פברואר
-0.17
מרץ
1.11
אפריל
-0.68
מאי
-1.57
יוני
-1.72
יולי
2.93
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.32
אוקטובר
2.04
נובמבר
1.67
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-3.45
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.88
פברואר
0.87
מרץ
2.21
אפריל
1.62
מאי
1.67
יוני
0.82
יולי
0.10
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
2.19
נובמבר
0.15
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
14.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.28
מרץ
-7.02
אפריל
4.63
מאי
1.01
יוני
-0.28
יולי
2.01
אוגוסט
2.67
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.01
נובמבר
4.34
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
0.99
מרץ
0.80
אפריל
1.68
מאי
-1.32
יוני
2.35
יולי
0.32
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.94
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.10
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.92
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילעד כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!