חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - מניות

הראל חברת ביטוח

3.16
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
2175
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
6
צבירה נטו (במליונים)
885
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

71.22%

חשיפה למניות

60.55%

חשיפה לחו"ל

29.49%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.16
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.78
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
55.41
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
3 שנים ממוצעת
7.95
5 שנים ממוצעת
9.22
שנת 2019
16.55
שנת 2020
8.08
שנת 2021
18.41
שנת 2022
-6.92
שנת 2023
12.40
מדד שארפ
0.58
שארפ כל הקופות
0.56
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
88.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.38
סטיית תקן 60 חודשים
2.96
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%
₪ 108
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
8.03%
₪ 513,669
אג"ח מיועדות
26.33%
₪ 1,684,475
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
47.33%
₪ 3,028,211
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.48%
₪ 542,411
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.17%
₪ 458,434
קרנות נאמנות
2.39%
₪ 152,837
הלוואות
0.27%
₪ 17,432

71.22%

חשיפה למניות

60.55%

חשיפה לחו"ל

29.49%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (16)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.32
5.89
4.28
7.40
19.55
4.26
6.13
19.08
4.24
4.99
3.77
8.45
22.55
3.6
7.28
19.96
17.12
52.29
3.35
5.73
3.22
6.92
19
27.88
56.84
3.2
6.59
16.11
21.82
53.23
3.16
6.29
16.84
25.78
55.41

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.099
1413804.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0.06
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
20.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.196
12527.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
1.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0.022
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
3.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.001
78.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
13.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.116
71373.8
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
12.972
371682.31
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.81
371682.31
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.603
38603.13
מניות לא סחירות
0.269
0.269
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3.444
220355.23
אופציה מסוג Warrant
0.003
160.53
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.01
618.67
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17.152
1097290.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
8.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.096
134072.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.183
11735.93
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.01
618.67
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.035
-2270.83
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.058
3683.77
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
96.29
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-36.42
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
160.53
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
25.2
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.272
17431.61
פח"ק/פר"י
1.085
69382
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.003
196.68
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.023
1445.66
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.022
1386.07
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.973
254154.23
מק"מ
8.282
529863.12
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.447
156523.74
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.615
263856.8
קרנות הון סיכון
0.1
79993.04
חייבים שונים
0.651
41676.3
זכאים
-0.142
-9056.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.124
263856.8
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.25
79993.04
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.522
33411.85
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.14
8926.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.013
807.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.355
150643.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.10
פברואר
3.14
מרץ
3.16
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.29
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.01
פברואר
-1.04
מרץ
0.31
אפריל
2.01
מאי
0.63
יוני
2.58
יולי
3.43
אוגוסט
-0.94
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
-2.90
נובמבר
3.70
דצמבר
2.64
תשואה מצטברת
12.40
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.73
פברואר
-0.08
מרץ
1.51
אפריל
-1.59
מאי
-2.21
יוני
-3.43
יולי
4.27
אוגוסט
-1.23
ספטמבר
-5.31
אוקטובר
3.25
נובמבר
2.31
דצמבר
-2.46
תשואה מצטברת
-6.92
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
1.43
מרץ
2.42
אפריל
2.33
מאי
2.11
יוני
0.65
יולי
-0.05
אוגוסט
2.45
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
3.20
נובמבר
-0.07
דצמבר
2.73
תשואה מצטברת
18.41
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.17
פברואר
-4.61
מרץ
-10.64
אפריל
7.17
מאי
1.72
יוני
0.18
יולי
3.21
אוגוסט
4.15
ספטמבר
-2.08
אוקטובר
-0.18
נובמבר
7.72
דצמבר
2.76
תשואה מצטברת
8.08
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.40
פברואר
1.49
מרץ
0.73
אפריל
2.53
מאי
-3.10
יוני
3.67
יולי
0.42
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.85
נובמבר
1.76
דצמבר
1.39
תשואה מצטברת
16.55
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!