חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה - כללי

כלל חברת ביטוח

2.23
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
2176
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
-49
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.21%

חשיפה למניות

49.74%

חשיפה לחו"ל

24.7%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.23
2.01
8.91
2.07
2.11
10.87
1.86
2.00
8.33
תשואה חודשית
2.23
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.38
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
3.65
5 שנים ממוצעת
5.45
שנת 2019
13.09
שנת 2020
5.40
שנת 2021
13.99
שנת 2022
-8.08
שנת 2023
6.75
מדד שארפ
-1.16
שארפ כל הקופות
-0.38
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
76.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.86
סטיית תקן 60 חודשים
2.28
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.51%
₪ 336,125
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.17%
₪ 19,240
מזומנים ושווי מזומנים
3.53%
₪ 57,913
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.27%
₪ 561,587
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.98%
₪ 229,092
פיקדונות
0.24%
₪ 3,971
נכסים אחרים
16.86%
₪ 276,271
קרנות נאמנות
4.43%
₪ 72,601
הלוואות
4.99%
₪ 81,763

46.21%

חשיפה למניות

49.74%

חשיפה לחו"ל

24.7%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.23
2.01
8.91
11.36
30.38
2.07
2.11
10.87
13.59
30.41
1.86
2.00
8.33
13.22
29.81

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.513
24789.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.445
7297.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.192
3150
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.064
1047.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.027
435.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.167
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.246
4030.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.01
170.63
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.96
114035.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.635
92334.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.715
11717.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.445
7297.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
409.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
9.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.279
4565.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.419
6871.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.021
339.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.892
14609.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
21.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.235
20241.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.877
178233.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.037
609.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.141
18697.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.146
35169.39
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.069
17518.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.062
59855.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.653
59855.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.07
1.07
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.59
26053.78
אופציה מסוג Warrant
0.007
116.91
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-117.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.287
4699.19
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
567.08
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-31.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.01
160.49
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.698
158912.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.333
5456.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.939
31764.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.287
4699.19
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-75.33
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-31.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
1.104
18094.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.132
18540.95
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
96.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-14.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.013
0.013
אופציות מסוג Warrants
0
116.91
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.05
814.28
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.313
21507.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.173
2836.14
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.989
16207.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.202
19690.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.33
21788.01
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.957
15688.32
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.339
5546.79
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.142
2331.86
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.1
1638.98
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
5.42
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.014
229.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.339
5558.78
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.574
25783.47
מק"מ
0.661
10833.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.648
10621.65
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.257
146222.19
קרנות הון סיכון
0.241
6663.69
חייבים שונים
0.148
2431.78
זכאים
0.022
365.1
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.924
146222.19
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.407
6663.69
זכאים מס הכנסה
-0.042
-696.06
זכויות במקרקעין מניבים
0.419
6872.5
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.471
7721.63
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.257
4209.73
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.305
37770.25
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.001
-22.01
קרנות גידור בחו"ל
0.167
2740.04
קרנות גידור
0.445
7289.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.849
30302.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.576
9439.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.005
32859.83

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
2.23
פברואר
2.23
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.01
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
-1.89
מרץ
0.75
אפריל
0.98
מאי
0.57
יוני
1.76
יולי
1.95
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-3.06
נובמבר
3.01
דצמבר
2.58
תשואה מצטברת
6.75
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.39
פברואר
-0.30
מרץ
0.67
אפריל
-1.44
מאי
-2.19
יוני
-2.36
יולי
3.71
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-4.27
אוקטובר
1.77
נובמבר
0.73
דצמבר
-1.66
תשואה מצטברת
-8.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
1.09
מרץ
1.65
אפריל
1.50
מאי
1.76
יוני
0.25
יולי
-0.14
אוגוסט
1.74
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.47
נובמבר
0.12
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
13.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.11
פברואר
-2.06
מרץ
-9.56
אפריל
4.97
מאי
1.52
יוני
-0.09
יולי
2.21
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.60
אוקטובר
0.04
נובמבר
5.63
דצמבר
2.62
תשואה מצטברת
5.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.02
פברואר
1.25
מרץ
0.95
אפריל
1.67
מאי
-1.40
יוני
2.07
יולי
0.81
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.84
אוקטובר
1.60
נובמבר
0.80
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
13.09
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!