חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה - כללי

כלל חברת ביטוח

-3.06
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
2176
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
-10
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.87%

חשיפה למניות

54.5%

חשיפה לחו"ל

26.11%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-2.49
2.64
2.21
-2.7
3.64
2.78
-3.06
1.03
0.08
תשואה חודשית
-3.06
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.08
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.74
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.17
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.69
5 שנים ממוצעת
4.26
שנת 2019
13.09
שנת 2020
5.40
שנת 2021
13.99
שנת 2022
-8.08
מדד שארפ
-1.56
שארפ כל הקופות
-0.24
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
76.3
סטיית תקן 36 חודשים
2
סטיית תקן 60 חודשים
2.29
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.74%
₪ 334,675
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.28%
₪ 19,741
מזומנים ושווי מזומנים
8.18%
₪ 125,910
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.50%
₪ 484,938
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.24%
₪ 234,639
פיקדונות
0.34%
₪ 5,162
נכסים אחרים
13.58%
₪ 209,046
קרנות נאמנות
3.21%
₪ 49,478
הלוואות
4.92%
₪ 75,667

41.87%

חשיפה למניות

54.5%

חשיפה לחו"ל

26.11%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-2.49
2.64
2.21
14.86
23.47

קופה פודה

-2.7
3.64
2.78
14.23
23.07

קופה פודה

-3.06
1.03
0.08
14.74
23.17

קופה פודה

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.931
29717.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.668
10279.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.133
2048.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.096
1478.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.038
579.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.165
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.225
3469.23
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
182.68
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.494
99954.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.219
80330.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.778
11974.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.099
32310.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.668
10279.58
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
420.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
9.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.07
1079.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.289
4443.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.023
350.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.95
14623.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
26.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.715
26397.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.708
164828.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.055
842.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.308
20141.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.934
29770.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.681
10489.35
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.776
46102.45
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.995
46102.45
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.172
1.172
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.336
20564.46
אופציה מסוג Warrant
0.005
83.2
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.077
-1183.02
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.192
-2948.56
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.528
-8132.43
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.009
145.43
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.622
148100.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.34
5234.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.481
22801
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.192
-2948.56
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
18.8
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.128
-32760.45
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.53
23556.1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.03
463.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-84
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0.001
83.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.015
224.05
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.55
54650.04
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
34.66
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.195
3000
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
1.113
17128.7
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.865
13309.59
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.587
24430.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.753
11590.26
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.403
6196.41
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.196
3012.91
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.14
2149.16
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.001
12.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.014
222.88
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.184
2835.53
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.376
21187.4
מק"מ
0.642
9886.05
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.251
50038.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.311
159152.59
קרנות הון סיכון
0.288
6664.26
חייבים שונים
0.009
143.32
זכאים
-0.027
-418.16
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.34
159152.59
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.433
6664.26
זכאים מס הכנסה
-0.029
-441.85
זכויות במקרקעין מניבים
0.455
7001.1
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.495
7621.65
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.249
3829.45
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.732
42058.34
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.001
-22.01
קרנות גידור בחו"ל
0.165
2545.32
קרנות גידור
0.465
7155.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.879
28924.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.566
8712.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.769
11841.62

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
-1.89
מרץ
0.75
אפריל
0.98
מאי
0.57
יוני
1.76
יולי
1.95
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-3.06
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.39
פברואר
-0.30
מרץ
0.67
אפריל
-1.44
מאי
-2.19
יוני
-2.36
יולי
3.71
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-4.27
אוקטובר
1.77
נובמבר
0.73
דצמבר
-1.66
תשואה מצטברת
-8.08
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
1.09
מרץ
1.65
אפריל
1.50
מאי
1.76
יוני
0.25
יולי
-0.14
אוגוסט
1.74
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.47
נובמבר
0.12
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
13.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.11
פברואר
-2.06
מרץ
-9.56
אפריל
4.97
מאי
1.52
יוני
-0.09
יולי
2.21
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.60
אוקטובר
0.04
נובמבר
5.63
דצמבר
2.62
תשואה מצטברת
5.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.02
פברואר
1.25
מרץ
0.95
אפריל
1.67
מאי
-1.40
יוני
2.07
יולי
0.81
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.84
אוקטובר
1.60
נובמבר
0.80
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
13.09
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!