חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - מנוף כללי

הראל חברת ביטוח

-1.81
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
2177
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
8
צבירה נטו (במליונים)
78
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.5%

חשיפה למניות

51.24%

חשיפה לחו"ל

24.77%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-1.81
4.85
4.91
-1.84
4.94
5.08
-1.86
5.47
5.15
-2.19
3.52
3
-2.33
4.96
4.97
תשואה חודשית
-1.81
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.07
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.71
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
7.16
5 שנים ממוצעת
5.98
שנת 2019
11.75
שנת 2020
5.38
שנת 2021
14.45
שנת 2022
-3.28
מדד שארפ
-0.14
שארפ כל הקופות
-0.23
אלפא שנתית
2.76
יחס נזילות
76.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.57
סטיית תקן 60 חודשים
1.87
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - מנוף כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.19%
₪ 418,261
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.37%
₪ 30,141
מזומנים ושווי מזומנים
5.36%
₪ 432,117
אג"ח מיועדות
27.90%
₪ 2,247,433
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.16%
₪ 2,268,392
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.03%
₪ 566,414
פיקדונות
0.03%
₪ 2,294
נכסים אחרים
15.51%
₪ 1,249,222
קרנות נאמנות
2.68%
₪ 215,935
הלוואות
7.77%
₪ 626,375

42.5%

חשיפה למניות

51.24%

חשיפה לחו"ל

24.77%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.81
4.85
4.91
23.07
33.71

קופה פודה

-1.84
4.94
5.08
23.64
34.83

קופה פודה

-1.86
5.47
5.15
26.14
36.63

קופה פודה

-2.19
3.52
3
26.04
36.63

קופה פודה

-2.33
4.96
4.97
26.46
34.97

קופה פודה

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - מנוף כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - מנוף כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.337
2041276.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.134
91376.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.067
5407.64
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.036
2915.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.222
17872.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.004
361.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.021
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.025
2013.42
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.436
35129.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.825
227585.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.567
45649.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.053
4243.59
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.036
2915.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
84.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
624.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.016
1282.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.041
3342.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.036
0.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.263
21162.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
365.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.2
16100.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.824
146984.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.029
2309.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.427
34376.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.421
33915.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.484
39032.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.108
199398.19
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.475
199398.19
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.27
21770.79
מניות לא סחירות
1.018
1.018
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.364
109861.95
אופציה מסוג Warrant
0.001
72.03
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-46.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-619.74
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
649.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.667
859362.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.534
43048.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.575
46351.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.107
8651.16
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-619.74
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
649.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.953
-76780.31
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.892
233031.3
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
74.46
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-241.35
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
72.03
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.232
18711.51
פח"ק/פר"י
0.718
57808.71
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.064
5164.71
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.255
20556.45
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.001
100.49
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.031
163620.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.386
272817.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.494
39804.06
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.375
110764.39
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
304.56
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.025
1988.98
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.012
944.35
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
774.06
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.445
277533.64
מק"מ
3.15
253804.96
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.984
79267.2
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.125
805629.28
קרנות הון סיכון
0.224
73258.79
חייבים שונים
2.743
220976.35
זכאים
-0.071
-5694.91
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10
805629.28
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.909
73258.79
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.319
25718.57
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.167
13458.34
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.48
119261.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.153
12342.27
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.021
1688.87
קרנות גידור
0.444
35803.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.927
74714.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.743
140447.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - מנוף כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.04
פברואר
-0.63
מרץ
0.18
אפריל
1.48
מאי
0.96
יוני
1.60
יולי
1.94
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-1.81
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.18
פברואר
-0.06
מרץ
1.04
אפריל
-0.60
מאי
-1.56
יוני
-1.60
יולי
2.84
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
-3.38
אוקטובר
2.05
נובמבר
1.57
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-3.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.83
מרץ
2.01
אפריל
1.54
מאי
1.57
יוני
0.76
יולי
0.12
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.28
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.28
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
14.45
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-2.25
מרץ
-7.15
אפריל
4.69
מאי
1.02
יוני
-0.31
יולי
1.98
אוגוסט
2.62
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-0.01
נובמבר
4.29
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
5.38
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
0.98
מרץ
0.80
אפריל
1.68
מאי
-1.33
יוני
2.33
יולי
0.35
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
0.92
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.06
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
11.75
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - מנוף כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!