חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - מנוף כללי

הראל חברת ביטוח

1.91
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
2177
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
12
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.6%

חשיפה למניות

51.31%

חשיפה לחו"ל

24.07%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.18
2.34
10.82
2.15
2.09
9.46
1.93
2.06
9.35
1.92
1.89
10.3
1.91
2.03
9.31
תשואה חודשית
1.91
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.31
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.65
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.56
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
3 שנים ממוצעת
6.46
5 שנים ממוצעת
6.89
שנת 2019
11.75
שנת 2020
5.38
שנת 2021
14.45
שנת 2022
-3.28
שנת 2023
8.63
מדד שארפ
-0.46
שארפ כל הקופות
-0.55
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
78.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.48
סטיית תקן 60 חודשים
1.82
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - מנוף כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.10%
₪ 430,826
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.33%
₪ 28,247
מזומנים ושווי מזומנים
8.13%
₪ 687,011
אג"ח מיועדות
26.68%
₪ 2,254,844
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.01%
₪ 2,450,999
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.00%
₪ 591,510
פיקדונות
0.00%
₪ 328
נכסים אחרים
14.19%
₪ 1,198,769
קרנות נאמנות
2.34%
₪ 197,757
הלוואות
7.22%
₪ 609,862

44.6%

חשיפה למניות

51.31%

חשיפה לחו"ל

24.07%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.18
2.34
10.82
23.41
41.85
2.15
2.09
9.46
20.26
42.46
1.93
2.06
9.35
21
40.62
1.92
1.89
10.3
23.16
42.51
1.91
2.03
9.31
20.65
39.56

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - מנוף כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - מנוף כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.034
1946435.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.902
76237.2
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.06
5091.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.056
4760.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.234
19812.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.005
431.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.018
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.032
2668.7
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.44
37144.77
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.861
326265.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.552
46627.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.041
3496.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.056
4760.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.013
1057.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.016
1339.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.032
0.011
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.241
20392.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
295.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.198
16724.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.891
159832.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.019
1606.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.377
31854.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.42
35456.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.571
48224.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.574
248062.22
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.936
248062.22
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.295
24895.82
מניות לא סחירות
0.954
0.954
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.619
136801.02
אופציה מסוג Warrant
0.001
63.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-12.64
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
141.62
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
298.37
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.599
895648.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.538
45478.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.9
76046.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.119
10020.97
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.002
141.62
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
298.37
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.435
36722.08
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.338
197567.35
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
234.46
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-31.24
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
63.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
47.02
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.226
19095.85
פח"ק/פר"י
0.988
83517.96
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
133.02
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.257
21748.46
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.001
114.1
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.043
172677.53
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.41
288128.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.266
22511.59
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.013
85585.59
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
327.62
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01
852.93
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
924.47
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.692
396515.78
מק"מ
2.106
177975.96
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.175
183783.8
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.034
746753
קרנות הון סיכון
0.191
66836.65
חייבים שונים
0.375
31648.27
זכאים
-0.785
-66295.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.837
746753
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.791
66836.65
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.303
25590.45
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.158
13384.42
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.325
111943.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.273
23060.89
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.018
1509.97
קרנות גידור
0.404
34108.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.817
69058.73
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.512
127774.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - מנוף כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
1.91
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.03
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.04
פברואר
-0.63
מרץ
0.18
אפריל
1.48
מאי
0.96
יוני
1.60
יולי
1.94
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-1.81
נובמבר
2.12
דצמבר
1.45
תשואה מצטברת
8.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.18
פברואר
-0.06
מרץ
1.04
אפריל
-0.60
מאי
-1.56
יוני
-1.60
יולי
2.84
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
-3.38
אוקטובר
2.05
נובמבר
1.57
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-3.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.86
פברואר
0.83
מרץ
2.01
אפריל
1.54
מאי
1.57
יוני
0.76
יולי
0.12
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.28
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.28
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
14.45
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-2.25
מרץ
-7.15
אפריל
4.69
מאי
1.02
יוני
-0.31
יולי
1.98
אוגוסט
2.62
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-0.01
נובמבר
4.29
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
5.38
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
0.98
מרץ
0.80
אפריל
1.68
מאי
-1.33
יוני
2.33
יולי
0.35
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
0.92
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.06
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
11.75
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - מנוף כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!