חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

מנורה חברת ביטוח

-1.96
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2183
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
11
צבירה נטו (במליונים)
968
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45%

חשיפה למניות

45.68%

חשיפה לחו"ל

23.19%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-1.96
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.24
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
8.74
5 שנים ממוצעת
6.78
שנת 2019
14.13
שנת 2020
5.17
שנת 2021
16.42
שנת 2022
-3.70
מדד שארפ
0.56
שארפ כל הקופות
0.51
אלפא שנתית
3
יחס נזילות
79
סטיית תקן 36 חודשים
1.85
סטיית תקן 60 חודשים
2.37
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.29%
₪ 471,925
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.28%
₪ 30,771
מזומנים ושווי מזומנים
7.79%
₪ 857,692
אג"ח מיועדות
27.15%
₪ 2,987,356
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.75%
₪ 3,933,845
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.25%
₪ 357,984
פיקדונות
0.05%
₪ 5,245
נכסים אחרים
14.67%
₪ 1,614,112
קרנות נאמנות
3.04%
₪ 334,444
הלוואות
3.73%
₪ 410,168

45%

חשיפה למניות

45.68%

חשיפה לחו"ל

23.19%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.699
2827804.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.772
84969.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.081
8874.15
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.127
13935.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.05
5483.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.048
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.017
1903.14
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.015
1643.2
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.215
133679.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.356
149180.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.205
22553.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.171
18783.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.081
8874.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
788.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.004
493.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
229.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.491
53980.7
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.072
7928.8
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.218
23940.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
455.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.293
32292.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.986
108498.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.04
4375.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.249
27453.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.14
15422.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.382
42042.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.713
337852.66
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.07
337852.66
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.903
0.903
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.985
108350.51
אופציה מסוג Warrant
0
11.68
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.077
-8474.17
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.057
6284.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.167
-18405.74
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.086
669693.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.256
28151.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.516
166824.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.97
216785.96
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.057
6284.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-3.16
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.167
-18405.74
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.455
-160053.95
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.599
65906.86
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
601.44
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-396.86
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
11.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
6.028
663335.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.771
84851.74
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.179
19674.7
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
14091.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.752
82787.27
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.879
206802.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.379
41654.19
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.128
14091.54
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.41
45158.41
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.047
5196.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
48.3
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
14.42
מק"מ
0.292
32142.97
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.995
109490.59
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.996
796587.41
קרנות הון סיכון
1.017
140127.72
חייבים שונים
0.014
1562.46
זכאים
-0.003
-304.11
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.239
796587.41
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.273
140127.72
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.027
2928.33
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.127
14016.95
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.081
8871.44
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.205
352679.87
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.048
5312.39
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.671
183844.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.369
150599.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-0.94
מרץ
0.28
אפריל
1.73
מאי
0.72
יוני
2.09
יולי
2.80
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
-1.96
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.93
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.98
פברואר
-0.20
מרץ
1.08
אפריל
-0.91
מאי
-1.80
יוני
-1.95
יולי
3.04
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
-3.85
אוקטובר
2.25
נובמבר
1.56
דצמבר
-1.25
תשואה מצטברת
-3.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.23
מרץ
1.89
אפריל
2.53
מאי
1.23
יוני
0.95
יולי
0.42
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.05
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
16.42
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-3.58
מרץ
-10.03
אפריל
5.67
מאי
1.51
יוני
-0.38
יולי
2.65
אוגוסט
2.79
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
0.57
נובמבר
5.83
דצמבר
2.30
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.26
מרץ
0.60
אפריל
2.22
מאי
-1.11
יוני
2.41
יולי
0.36
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.30
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
14.13
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!