חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

מנורה חברת ביטוח

-0.93
/
אפריל
עודף גירעון אקטוארי
-0.19
מספר האוצר
2183
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
12
צבירה נטו (במליונים)
710
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.21%

חשיפה למניות

46.3%

חשיפה לחו"ל

24.37%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-0.93
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.21
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.89
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.22
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
43.98
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
3 שנים ממוצעת
6.33
5 שנים ממוצעת
7.56
שנת 2019
14.13
שנת 2020
5.17
שנת 2021
16.42
שנת 2022
-3.70
שנת 2023
10.50
מדד שארפ
0.6
שארפ כל הקופות
0.55
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
80.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.66
סטיית תקן 60 חודשים
2.31
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.73%
₪ 457,647
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.27%
₪ 32,963
מזומנים ושווי מזומנים
8.75%
₪ 1,072,117
אג"ח מיועדות
26.85%
₪ 3,290,213
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.25%
₪ 4,564,402
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.07%
₪ 376,751
פיקדונות
0.04%
₪ 5,005
נכסים אחרים
13.34%
₪ 1,635,368
קרנות נאמנות
2.91%
₪ 356,127
הלוואות
3.79%
₪ 464,437

49.21%

חשיפה למניות

46.3%

חשיפה לחו"ל

24.37%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.456
2874533.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.651
79763.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.072
8799.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.099
12140.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.049
6020.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.04
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.029
3541.09
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
1454.43
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.121
137409.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.527
187174.04
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.156
19155.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.169
20704.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.072
8799.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
844.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.004
485.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
223.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.462
56566.64
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.211
25888.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
407.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.285
34922.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.929
113823.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.032
3874.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.207
25318.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.123
15024.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.432
52899.96
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.807
452045.66
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.689
452045.66
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.806
0.806
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.298
159033.72
אופציה מסוג Warrant
0.005
609.07
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.018
-2146.3
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.115
-14086.71
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.952
606868.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.225
27552.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.569
192271.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.994
121858.92
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.115
-14086.71
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.552
-67673.95
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.449
55030.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
71.29
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-102.12
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
609.07
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
50.75
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
6.165
755518.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.115
136615.92
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.165
20256.97
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
13161.05
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.736
90190.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.953
239315.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.503
61678.64
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.107
13161.05
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.325
39834.9
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.041
4974.34
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
30.77
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
18.26
מק"מ
0.089
10854
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.468
179963.97
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.966
793939.19
קרנות הון סיכון
0.883
145366.34
חייבים שונים
0.031
3845.72
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.478
793939.19
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.186
145366.34
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.022
2697.91
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.139
16975.47
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.08
9799.06
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.752
337269.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.04
4950.41
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.455
178356.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.451
177770.29
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
2.25
מרץ
2.49
אפריל
-0.93
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.94
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-0.94
מרץ
0.28
אפריל
1.73
מאי
0.72
יוני
2.09
יולי
2.80
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
-1.96
נובמבר
2.42
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
10.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.98
פברואר
-0.20
מרץ
1.08
אפריל
-0.91
מאי
-1.80
יוני
-1.95
יולי
3.04
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
-3.85
אוקטובר
2.25
נובמבר
1.56
דצמבר
-1.25
תשואה מצטברת
-3.70
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.23
מרץ
1.89
אפריל
2.53
מאי
1.23
יוני
0.95
יולי
0.42
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-0.45
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.05
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
16.42
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-3.58
מרץ
-10.03
אפריל
5.67
מאי
1.51
יוני
-0.38
יולי
2.65
אוגוסט
2.79
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
0.57
נובמבר
5.83
דצמבר
2.30
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.26
מרץ
0.60
אפריל
2.22
מאי
-1.11
יוני
2.41
יולי
0.36
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.30
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
14.13
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!