חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

מנורה חברת ביטוח

-2.24
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2184
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
865
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.24%

חשיפה למניות

47.29%

חשיפה לחו"ל

23.22%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.01
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
8.87
5 שנים ממוצעת
6.82
שנת 2019
14.10
שנת 2020
5.42
שנת 2021
16.92
שנת 2022
-3.99
מדד שארפ
0.48
שארפ כל הקופות
0.44
אלפא שנתית
2.88
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.96
סטיית תקן 60 חודשים
2.46
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.18%
₪ 391,576
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.28%
₪ 26,586
מזומנים ושווי מזומנים
5.43%
₪ 508,544
אג"ח מיועדות
27.27%
₪ 2,554,945
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
38.39%
₪ 3,596,085
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.87%
₪ 269,197
פיקדונות
0.01%
₪ 1,080
נכסים אחרים
14.76%
₪ 1,382,754
קרנות נאמנות
3.03%
₪ 283,821
הלוואות
3.77%
₪ 353,314

48.24%

חשיפה למניות

47.29%

חשיפה לחו"ל

23.22%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.817
2418488.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.729
68307.47
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.076
7133.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.12
11202.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
4819.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.036
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.017
1633.78
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.013
1230.94
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.069
100140.05
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.193
111752.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.18
16895.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.161
15100.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.076
7133.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
676.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
423.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
197.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.463
43395.45
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.068
6374.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.22
20582.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
400.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.296
27722.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.994
93141.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.04
3756.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.252
23567.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.141
13239.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.422
39528.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.413
317649.43
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.391
317649.43
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.914
0.914
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.087
101871.27
אופציה מסוג Warrant
0
10.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.082
-7705.29
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.061
5676.76
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.158
-14791.93
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.457
604891.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.258
24167.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.674
156849.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.022
189410.19
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.061
5676.76
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-2.86
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.158
-14791.93
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.45
-135848.07
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.578
54191.78
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
565.47
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-373.13
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
10.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.546
332154.49
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.815
76323.6
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.185
17291.35
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
10660.28
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.761
71313.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.913
179221.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.382
35770.49
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.114
10660.28
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.417
39057.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.011
1062.49
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
17.76
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
9.15
מק"מ
0.257
24078.5
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.068
100056.9
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.954
681565.75
קרנות הון סיכון
1.059
125895.25
חייבים שונים
0.015
1410.42
זכאים
-0.003
-250.04
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.276
681565.75
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.344
125895.25
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.029
2746.46
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.149
13951.35
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.077
7250.46
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.163
296301.71
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.036
3359.18
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.578
147793.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.452
136027.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
-1.11
מרץ
0.28
אפריל
1.80
מאי
0.68
יוני
2.21
יולי
3.00
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
-2.24
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.96
פברואר
-0.19
מרץ
1.10
אפריל
-0.94
מאי
-1.92
יוני
-2.06
יולי
3.16
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
-4.12
אוקטובר
2.42
נובמבר
1.70
דצמבר
-1.44
תשואה מצטברת
-3.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.28
מרץ
1.94
אפריל
2.63
מאי
1.26
יוני
0.92
יולי
0.41
אוגוסט
1.57
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.64
נובמבר
0.05
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
16.92
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-3.77
מרץ
-10.39
אפריל
5.93
מאי
1.63
יוני
-0.34
יולי
2.72
אוגוסט
2.83
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
0.60
נובמבר
6.11
דצמבר
2.41
תשואה מצטברת
5.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.08
פברואר
1.25
מרץ
0.59
אפריל
2.22
מאי
-1.12
יוני
2.42
יולי
0.37
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.30
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
14.10
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!