חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

מנורה חברת ביטוח

2.57
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
2184
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
11
צבירה נטו (במליונים)
584
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.84%

חשיפה למניות

47.55%

חשיפה לחו"ל

26.97%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.57
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.16
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.02
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.62
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
49.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.68
3 שנים ממוצעת
7.73
5 שנים ממוצעת
8.42
שנת 2019
14.10
שנת 2020
5.42
שנת 2021
16.92
שנת 2022
-3.99
שנת 2023
10.75
מדד שארפ
0.65
שארפ כל הקופות
0.61
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
80.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.79
סטיית תקן 60 חודשים
2.42
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.10%
₪ 429,003
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.27%
₪ 28,455
מזומנים ושווי מזומנים
6.15%
₪ 643,754
אג"ח מיועדות
26.22%
₪ 2,745,473
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.30%
₪ 4,325,032
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.73%
₪ 285,642
פיקדונות
0.01%
₪ 1,020
נכסים אחרים
12.72%
₪ 1,331,509
קרנות נאמנות
2.80%
₪ 293,443
הלוואות
3.71%
₪ 388,298

53.84%

חשיפה למניות

47.55%

חשיפה לחו"ל

26.97%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.296
2439501.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.614
64269.2
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
7060.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.094
9802.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.049
5171.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.027
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.034
3519.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
1219.31
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.959
100391.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.292
135336.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.15
15672.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.158
16580.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
7060.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
769.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
515.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
235.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.434
45492.86
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.214
22381.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
345.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.335
35127.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.168
122327.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.042
4411.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.281
29391.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.156
16387.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.46
48191.75
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.253
467819.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.467
467819.42
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.809
0.809
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.559
163217.4
אופציה מסוג Warrant
0.001
118.54
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.028
-2977.06
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.082
-8636.92
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.883
511288.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.281
29375.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.875
196301.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.303
31700.91
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.082
-8636.92
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.321
-33564.07
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.432
45272.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
630.18
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-53.79
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
118.54
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
59.11
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.994
313560.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.137
119083.58
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.167
17519.83
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
10098.87
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.758
79416.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.915
200525.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.454
47528.27
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.096
10098.87
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.317
33209.05
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.01
1008.51
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
11.81
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.017
1732.43
מק"מ
0.157
16441.6
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.999
209377.94
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.87
666146.67
קרנות הון סיכון
0.898
125343.54
חייבים שונים
0.057
6016.18
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.361
666146.67
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.197
125343.54
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.024
2530.36
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.161
16868.22
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.077
8078.4
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.637
276117.18
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.027
2818.16
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.349
141215.29
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.454
152227.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
2.43
מרץ
2.57
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
-1.11
מרץ
0.28
אפריל
1.80
מאי
0.68
יוני
2.21
יולי
3.00
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
-2.24
נובמבר
2.65
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
10.75
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.96
פברואר
-0.19
מרץ
1.10
אפריל
-0.94
מאי
-1.92
יוני
-2.06
יולי
3.16
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
-4.12
אוקטובר
2.42
נובמבר
1.70
דצמבר
-1.44
תשואה מצטברת
-3.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.28
מרץ
1.94
אפריל
2.63
מאי
1.26
יוני
0.92
יולי
0.41
אוגוסט
1.57
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.64
נובמבר
0.05
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
16.92
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-3.77
מרץ
-10.39
אפריל
5.93
מאי
1.63
יוני
-0.34
יולי
2.72
אוגוסט
2.83
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
0.60
נובמבר
6.11
דצמבר
2.41
תשואה מצטברת
5.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.08
פברואר
1.25
מרץ
0.59
אפריל
2.22
מאי
-1.12
יוני
2.42
יולי
0.37
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.30
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
14.10
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!