חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות

קבוצת הפניקס

3.57
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2187
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
8
צבירה נטו (במליונים)
847
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

68.94%

חשיפה למניות

48.14%

חשיפה לחו"ל

22.52%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.57
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.25
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
51.58
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
3 שנים ממוצעת
7.19
5 שנים ממוצעת
8.67
שנת 2019
17.61
שנת 2020
7.73
שנת 2021
19.88
שנת 2022
-9.24
שנת 2023
12.04
מדד שארפ
0.42
שארפ כל הקופות
0.4
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
91.2
סטיית תקן 36 חודשים
2.58
סטיית תקן 60 חודשים
3.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.00%
₪ 79,068
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
23.86%
₪ 1,879,280
אג"ח מיועדות
27.36%
₪ 2,155,328
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.92%
₪ 3,302,014
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.08%
₪ 243,003
פיקדונות
-0.82%
₪ -64,434
נכסים אחרים
1.55%
₪ 122,290
קרנות נאמנות
2.04%
₪ 160,963
הלוואות
0.00%
₪ 0

68.94%

חשיפה למניות

48.14%

חשיפה לחו"ל

22.52%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (16)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.57
4.00
15.25
23.16
51.58
3.49
0.72
3.45
3.58
15.61
26.58
52.82
3.38
3.29
13.04
19.88
49.59
3.31
3.38
15.68
24.5
50.55
3.23
3.95
18.31
3.17
4.98
34.28
43.05
69.84
3.14
3.04
13.61
24.88
51.74
2.98
3.56
15.97
15.39
48.48
2.89
1.50

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
18.394
1448970.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.252
19859.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.311
24517.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.001
84.39
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
2.705
213078.62
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.835
434520.39
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.516
434520.39
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.04
0.04
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3.531
278183.11
אופציה מסוג Warrant
0.012
942.94
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.231
-18167.18
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
8.92
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-173.8
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.001
93.97
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.442
34797.75
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.058
-4546.31
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.645
759792.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.922
72662.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.012
928.16
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.016
-1242.59
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-63.56
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.442
34797.75
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
2625.53
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.058
-4546.31
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.048
3770.05
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
1.099
86601
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
942.94
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
17.2
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.574
360325.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
17.251
1358941.32
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.258
20345.58
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.705
55553.5
מק"מ
3.085
243003.45
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.068
84113.76
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.005
14866.31
קרנות הון סיכון
0.007
0
חייבים שונים
0.041
3239.1
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.189
14866.31
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.3
23622.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.003
212.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.911
150518.93
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.13
10232.45

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
3.57
פברואר
3.57
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.00
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.93
פברואר
-1.77
מרץ
0.75
אפריל
1.45
מאי
0.42
יוני
2.84
יולי
3.54
אוגוסט
-0.97
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-3.82
נובמבר
4.39
דצמבר
3.32
תשואה מצטברת
12.04
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.18
מרץ
1.10
אפריל
-2.76
מאי
-2.01
יוני
-3.77
יולי
4.30
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
-5.72
אוקטובר
3.55
נובמבר
1.36
דצמבר
-3.10
תשואה מצטברת
-9.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.37
פברואר
1.56
מרץ
2.89
אפריל
2.75
מאי
2.04
יוני
0.73
יולי
-0.80
אוגוסט
2.00
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
3.54
נובמבר
-0.24
דצמבר
2.74
תשואה מצטברת
19.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.51
פברואר
-4.48
מרץ
-12.20
אפריל
7.19
מאי
1.31
יוני
-0.36
יולי
2.91
אוגוסט
4.50
ספטמבר
-1.66
אוקטובר
0.17
נובמבר
8.51
דצמבר
3.80
תשואה מצטברת
7.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.45
פברואר
1.46
מרץ
0.38
אפריל
2.72
מאי
-3.30
יוני
3.65
יולי
0.36
אוגוסט
-1.18
ספטמבר
2.20
אוקטובר
2.38
נובמבר
1.71
דצמבר
1.74
תשואה מצטברת
17.61
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!