חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

קבוצת הפניקס

-1.11
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2188
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
62
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.1%

חשיפה למניות

16.26%

חשיפה לחו"ל

8.37%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.11
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.44
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.54
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
3.63
5 שנים ממוצעת
3.98
שנת 2019
7.99
שנת 2020
4.10
שנת 2021
6.27
שנת 2022
-0.84
מדד שארפ
-0.45
שארפ כל הקופות
-0.47
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
82.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.63
סטיית תקן 60 חודשים
0.91
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
46.46%
₪ 54,271
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.79%
₪ 2,093
מזומנים ושווי מזומנים
9.54%
₪ 11,146
אג"ח מיועדות
26.75%
₪ 31,243
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.12%
₪ 139
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.37%
₪ 8,613
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
1.70%
₪ 1,980
קרנות נאמנות
1.52%
₪ 1,777
הלוואות
4.74%
₪ 5,539

0.1%

חשיפה למניות

16.26%

חשיפה לחו"ל

8.37%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.39
5.48
5.89

קופה פודה

-0.51
3.25
3.57
8.93
13.21

קופה פודה

-0.54
3.68
4.32
10.86
19.36

קופה פודה

-0.95
1.32
1.94
6.53
15.16

קופה פודה

-1.11
3.71
4.44
11.29
21.54

קופה פודה

-1.16
3.36
4.07
8.22
15.74

קופה פודה

-1.19
2.52
2.84
6.08
14.5

קופה פודה

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
19.765
23085.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.744
2037.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.12
2476.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.4
467
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.152
178.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.035
40.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.063
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.07
1250.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.141
3668.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.808
3280.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.874
1020.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.12
2476.05
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.061
184.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.01
-11.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.403
1638.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.202
1404.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.261
305.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.061
0.061
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.015
17.36
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.175
203.87
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.189
1388.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.555
5320.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
21.269
24842.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.173
202.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.171
4872.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.711
5502.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.086
100.77
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.012
13.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.011
7.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.006
7.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.004
4.74
אופציה מסוג Warrant
0.001
1.27
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.01
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.06
69.77
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.058
-67.97
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.489
-570.61
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
1.62
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.046
53.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.001
0.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.001
1.19
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-1.19
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.058
-67.97
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
1.53
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.489
-570.61
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.209
-244.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.131
152.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
1.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.139
1330.28
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.935
1092.33
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.18
209.72
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.354
414.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.325
1548.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.507
592.71
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.212
2584.21
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.109
127.11
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.054
63.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.014
15.86
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
1.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.309
7368.57
מק"מ
0.551
643.81
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.16
1355.22
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.408
1516.71
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.057
66.83
זכאים
-0.066
-77.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.299
1516.71
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.435
508.54
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.063
73.97
קרנות גידור
0
0.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.541
632
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.962
1123.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.019
21.88

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-0.82
מרץ
0.65
אפריל
0.80
מאי
1.24
יוני
0.60
יולי
0.59
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.07
אוקטובר
-1.11
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.71
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.51
פברואר
-0.58
מרץ
0.18
אפריל
-0.19
מאי
-0.87
יוני
0.36
יולי
1.01
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.72
דצמבר
-0.02
תשואה מצטברת
-0.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
0.24
מרץ
0.77
אפריל
0.53
מאי
0.84
יוני
0.52
יולי
0.32
אוגוסט
0.85
ספטמבר
0.32
אוקטובר
0.48
נובמבר
0.31
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
6.27
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-0.03
מרץ
-3.95
אפריל
3.03
מאי
0.55
יוני
-0.94
יולי
1.69
אוגוסט
1.48
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.38
נובמבר
1.47
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
4.10
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.89
מרץ
0.81
אפריל
0.82
מאי
0.20
יוני
1.02
יולי
0.55
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.57
אוקטובר
0.74
נובמבר
0.53
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
7.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!