חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

קבוצת הפניקס

0.95
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2188
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
58
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.34%

חשיפה למניות

15.18%

חשיפה לחו"ל

8.08%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.95
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.87
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.63
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.93
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.36
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
4.14
5 שנים ממוצעת
4.62
שנת 2019
7.99
שנת 2020
4.10
שנת 2021
6.27
שנת 2022
-0.84
שנת 2023
7.06
מדד שארפ
-0.72
שארפ כל הקופות
-0.74
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
81.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.69
סטיית תקן 60 חודשים
0.92
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
48.94%
₪ 60,895
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.98%
₪ 2,465
מזומנים ושווי מזומנים
3.27%
₪ 4,072
אג"ח מיועדות
27.94%
₪ 34,761
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.19%
₪ 239
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.97%
₪ 11,160
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.42%
₪ 3,007
קרנות נאמנות
1.62%
₪ 2,014
הלוואות
4.67%
₪ 5,816

0.34%

חשיפה למניות

15.18%

חשיפה לחו"ל

8.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.06
1.67
7.26
12.88
22.45
1.04
1.91
9.91
1
1.59
7.38
11.14
19.67
0.95
1.78
7.87
12.93
25.36
0.95
1.47
6.62
9
17.45
0.82
1.19
4.8
8.65
17.19
0.48
1.02
6.01
10.57
15.48

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
18.289
22757.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.145
2668.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.923
2392.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.372
463.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.119
147.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.033
41.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.072
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.188
1478.1
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.944
6151.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.548
4414.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.477
593.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.923
2392.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.01
160.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.009
-11.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.479
1839.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.308
1627.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.497
618.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.01
0.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.012
14.49
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.228
284.29
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.401
1742.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.019
5000.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
23.48
29215.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.155
192.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.332
5390.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.811
5986.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.13
162.24
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.022
27.93
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.048
33.03
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.027
33.03
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.133
0.133
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.018
21.97
אופציה מסוג Warrant
0.001
1.57
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-0.75
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.03
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.02
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.248
308.98
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.08
-99.19
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.409
-509.15
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
1.52
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.005
6.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.006
7.87
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-1.72
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.165
-205.05
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.08
-99.19
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.042
-52.2
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.409
-509.15
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.253
314.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
5.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.57
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.587
1974.41
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.256
318.24
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.161
200.09
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.438
545.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.316
1637.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.429
533.82
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.142
2664.76
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.085
105.32
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.104
129.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.012
15.55
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0.11
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
1.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.631
785.01
מק"מ
0
0.27
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.799
994.6
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.453
1469.85
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.091
113.83
זכאים
-0.008
-9.45
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.181
1469.85
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.48
596.82
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.072
90.05
קרנות גידור
0.002
1.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.518
644.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.078
1341.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.023
28.58

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
0.40
מרץ
0.95
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.78
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-0.82
מרץ
0.65
אפריל
0.80
מאי
1.24
יוני
0.60
יולי
0.59
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.07
אוקטובר
-1.11
נובמבר
2.09
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
7.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.51
פברואר
-0.58
מרץ
0.18
אפריל
-0.19
מאי
-0.87
יוני
0.36
יולי
1.01
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.72
דצמבר
-0.02
תשואה מצטברת
-0.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
0.24
מרץ
0.77
אפריל
0.53
מאי
0.84
יוני
0.52
יולי
0.32
אוגוסט
0.85
ספטמבר
0.32
אוקטובר
0.48
נובמבר
0.31
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
6.27
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-0.03
מרץ
-3.95
אפריל
3.03
מאי
0.55
יוני
-0.94
יולי
1.69
אוגוסט
1.48
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.38
נובמבר
1.47
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
4.10
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.89
מרץ
0.81
אפריל
0.82
מאי
0.20
יוני
1.02
יולי
0.55
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.57
אוקטובר
0.74
נובמבר
0.53
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
7.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!