חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים

מגדל חברת ביטוח

-0.05
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2208
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
-7
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

1.96%

חשיפה למניות

5.04%

חשיפה לחו"ל

1.05%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.41
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
-1.66
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.05
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
3 שנים ממוצעת
-0.56
5 שנים ממוצעת
1.99
שנת 2019
13.58
שנת 2020
2.40
שנת 2021
8.13
שנת 2022
-9.18
שנת 2023
0.53
מדד שארפ
-1.35
שארפ כל הקופות
-1.04
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
91.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.75
סטיית תקן 60 חודשים
1.79
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.20%
₪ 11,027
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.00%
₪ 900
מזומנים ושווי מזומנים
4.52%
₪ 4,089
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
1.38%
₪ 1,245
אג"ח ממשלתיות סחירות
70.12%
₪ 63,386
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
4.25%
₪ 3,846
קרנות נאמנות
0.01%
₪ 10
הלוואות
6.52%
₪ 5,893

1.96%

חשיפה למניות

5.04%

חשיפה לחו"ל

1.05%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.16
4.45
12.45
11.26
25.48
2.14
4.06
11.09
10.56
29.44
2
3.77
12.59
10.9
23.28
1.51
2.81
8.85
7.03
17.97
1.38
2.69
9.49
9.45
19.73
1.02
1.97
6.68
0.41
1.24
5.31
0.33
0.56
1.45
-2.85
7.4
0.11
0.37
0.98
-3.73
11.98
-0.05
0.14
0.41
-1.66
10.33

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.033
30.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.001
0.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.001
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
70.121
63385.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.002
1.43
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.078
70.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.127
114.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0.02
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.762
688.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.669
604.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.741
6997.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.025
22.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.973
879.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.289
2068.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.03
26.88
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.293
143.2
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.158
143.2
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.07
0.07
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.075
68.21
אופציה מסוג Warrant
0
0.11
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.04
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
11.2
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.28
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.403
364.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.299
269.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.187
169.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.012
11.2
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-2.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.024
-21.28
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0.02
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
1.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.11
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.098
992.78
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.133
120.41
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.895
809.45
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.513
2271.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.489
2249.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.242
218.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.099
89.72
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.281
253.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.185
1975.35
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.068
965.7
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.546
2864.26
קרנות הון סיכון
0.162
64.3
חייבים שונים
0.025
22.17
זכאים
-0.002
-1.39
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.169
2864.26
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.071
64.3
זכאים מס הכנסה
-0.008
-7.68
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.308
278.86
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.001
1.1
קרנות גידור
0.001
0.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.011
9.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.59
פברואר
0.78
מרץ
-0.05
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.14
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
-2.86
מרץ
1.17
אפריל
-1.07
מאי
1.63
יוני
0.55
יולי
0.16
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-4.90
נובמבר
4.44
דצמבר
1.74
תשואה מצטברת
0.53
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.74
פברואר
-2.40
מרץ
0.56
אפריל
-0.55
מאי
-3.01
יוני
0.63
יולי
1.14
אוגוסט
-1.76
ספטמבר
-1.65
אוקטובר
0.58
נובמבר
0.20
דצמבר
-1.48
תשואה מצטברת
-9.18
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-1.44
מרץ
1.29
אפריל
-0.03
מאי
0.89
יוני
0.72
יולי
0.83
אוגוסט
1.44
ספטמבר
0.20
אוקטובר
2.04
נובמבר
1.54
דצמבר
-0.30
תשואה מצטברת
8.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
1.76
מרץ
-6.30
אפריל
3.33
מאי
1.55
יוני
-0.32
יולי
-0.15
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-2.00
אוקטובר
-0.29
נובמבר
1.47
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
2.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
0.77
מרץ
1.56
אפריל
1.13
מאי
0.01
יוני
1.46
יולי
2.25
אוגוסט
1.26
ספטמבר
0.88
אוקטובר
0.97
נובמבר
0.00
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
13.58
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!