לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

מיטב בית השקעות

1.32
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2242
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח 25 מניות
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
6
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

8.62%

חשיפה למניות

21.33%

חשיפה לחו"ל

16.98%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.06
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.73
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.25
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.37
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.23
5 שנים ממוצעת
4.29
שנת 2019
8.51
שנת 2020
1.82
שנת 2021
7.54
שנת 2022
-3.06
שנת 2023
8.11
מדד שארפ
-1.06
שארפ כל הקופות
-1.09
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
84.9
סטיית תקן 36 חודשים
0.93
סטיית תקן 60 חודשים
1.26
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.94%
₪ 7,307
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.50%
₪ 408
מזומנים ושווי מזומנים
8.24%
₪ 2,236
אג"ח מיועדות
26.50%
₪ 7,189
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.24%
₪ 1,691
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.47%
₪ 4,738
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.57%
₪ 1,781
קרנות נאמנות
3.20%
₪ 867
הלוואות
3.35%
₪ 908

8.62%

חשיפה למניות

21.33%

חשיפה לחו"ל

16.98%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח 25 מניות (4)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.17
2.59
11.04
13.04
24.03
1.52
2.86
11.06
1.38
2.96
9.89
15
31
1.32
2.13
9.06
13.25
23.37

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
19.012
5157.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.251
610.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.674
182.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.183
49.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.111
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.799
216.72
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.061
287.67
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.404
923.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.181
2490.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.003
814.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.82
222.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
32.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.547
148.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.688
186.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.153
41.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.694
188.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.397
107.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.851
502.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.858
3487.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.4
108.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.914
519.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.327
360.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.034
9.23
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.056
15.16
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.768
162.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.6
162.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
4.49
מניות לא סחירות
0.061
0.061
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.166
44.93
אופציה מסוג Warrant
0.001
0.31
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-0.33
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.001
0.4
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.024
6.55
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
6.66
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.093
25.3
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.301
624.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.045
12.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.09
24.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.109
29.5
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
0.98
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.024
6.55
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.081
21.95
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
6.66
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.047
-12.78
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.014
3.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-0.007
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
0.2
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.354
96.04
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.096
25.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.064
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.487
132.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.29
349.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.218
59.24
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.094
25.53
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.426
115.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.008
2.27
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.673
182.49
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.788
1841.32
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.027
278.48
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.104
976.27
קרנות הון סיכון
0.087
9.74
חייבים שונים
0.206
55.98
זכאים
-0.058
-15.68
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.599
976.27
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.036
9.74
זכאים מס הכנסה
-0.087
-23.56
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.012
3.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.111
30.07
קרנות גידור
0.019
5.06
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.329
631.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.593
160.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.169
45.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.105
28.55

תשואות העבר של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
0.47
מרץ
1.32
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.13
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.63
פברואר
-0.90
מרץ
0.52
אפריל
1.10
מאי
1.13
יוני
0.86
יולי
1.18
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
-0.86
נובמבר
1.93
דצמבר
1.31
תשואה מצטברת
8.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.25
פברואר
-0.76
מרץ
0.59
אפריל
-0.83
מאי
-0.81
יוני
-0.76
יולי
1.78
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
1.03
נובמבר
0.87
דצמבר
-0.64
תשואה מצטברת
-3.06
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
-0.05
מרץ
0.99
אפריל
0.94
מאי
0.75
יוני
0.74
יולי
0.42
אוגוסט
0.93
ספטמבר
-0.03
אוקטובר
0.93
נובמבר
0.41
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
7.54
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.92
מרץ
-5.79
אפריל
3.58
מאי
0.37
יוני
-0.68
יולי
1.72
אוגוסט
1.31
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.09
נובמבר
2.42
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
1.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.56
פברואר
0.74
מרץ
0.76
אפריל
1.07
מאי
-0.34
יוני
1.52
יולי
0.39
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.78
נובמבר
0.64
דצמבר
0.32
תשואה מצטברת
8.51
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!