חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

קבוצת הפניקס

-3.87
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
7234
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
529
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.17%

חשיפה למניות

53.37%

חשיפה לחו"ל

19.34%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.87
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.96
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
4.45
5 שנים ממוצעת
4.07
שנת 2019
14.00
שנת 2020
5.14
שנת 2021
14.93
שנת 2022
-9.84
מדד שארפ
-1.07
שארפ כל הקופות
-0.21
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
84.3
סטיית תקן 36 חודשים
2.23
סטיית תקן 60 חודשים
2.58
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.43%
₪ 383,789
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.92%
₪ 16,474
מזומנים ושווי מזומנים
21.46%
₪ 384,443
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.03%
₪ 520,012
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.48%
₪ 313,114
פיקדונות
-1.89%
₪ -33,902
נכסים אחרים
3.03%
₪ 54,332
קרנות נאמנות
2.73%
₪ 48,867
הלוואות
5.80%
₪ 103,898

49.17%

חשיפה למניות

53.37%

חשיפה לחו"ל

19.34%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.95
6.47
5.78

קופה פודה

-2.05
5.38
4.9
6.34
19.71

קופה פודה

-2.31
7.25
4.42

קופה פודה

-2.65
4.27
3.19
14.54
23.21

קופה פודה

-2.89
2.86
2.59
14.5
22.16

קופה פופולארית

-3.15
3.61
2.59
15.17
23.7

קופה פופולארית

-3.41
1.64
0.55
15.36
23.49

קופה פופולארית

-3.87
1.42
0.59
13.96
22.07

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.912
52159.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.802
14359.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.596
10678.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.121
2174.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.043
761.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.024
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.405
7250.83
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.625
118646.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.923
106084.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.221
21867.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.802
14359.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.022
1182.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.002
-36.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.531
9503.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.455
8142.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.099
1770.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.022
0.022
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.018
323.21
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.148
2653.47
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.523
9362.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.607
28789.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.388
132315.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.065
1157.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.578
28256.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.782
31912.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.033
584.41
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.731
31002.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.069
71249.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.978
71249.16
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.667
0.667
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.5
44769.25
אופציה מסוג Warrant
0.009
152.97
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.264
-4733.41
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
40.7
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.003
-47.25
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.051
908.03
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.446
-7989.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.397
-7113.39
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
29.99
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.348
95776.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.015
270.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.424
7585.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.01
185.86
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.015
-266.36
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.446
-7989.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
492.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.397
-7113.39
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.163
-20836.99
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.333
5965.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.658
11777.44
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-3.62
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
152.97
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.01
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.243
58084.03
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
11.378
203789.26
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.042
72393.17
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.218
3905.33
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.536
9603.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.61
28828.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.786
14078.74
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.483
44477.16
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.102
1821.91
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.066
1182.48
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.016
295.41
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
7.67
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.363
24405.69
מק"מ
3.714
66514.99
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.439
25770.35
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.545
61462.07
קרנות הון סיכון
0.031
0
חייבים שונים
2.952
52871.47
זכאים
-2.966
-53121.35
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.432
61462.07
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.039
-691.9
זכויות במקרקעין מניבים
0.135
2416.45
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.529
9469.76
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.183
3269.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.002
-36.28
קרנות גידור בחו"ל
0.024
429.03
קרנות גידור
0.219
3928.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.459
8225.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.815
14589.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.344
24070.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.111
1982.39

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
-2.04
מרץ
0.42
אפריל
1.20
מאי
0.53
יוני
2.15
יולי
2.71
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
-3.87
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.51
פברואר
-0.72
מרץ
0.45
אפריל
-2.15
מאי
-2.44
יוני
-2.93
יולי
3.32
אוגוסט
-0.95
ספטמבר
-4.77
אוקטובר
2.48
נובמבר
1.29
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-9.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.92
מרץ
2.32
אפריל
1.87
מאי
1.78
יוני
0.52
יולי
-0.59
אוגוסט
1.58
ספטמבר
-0.28
אוקטובר
2.54
נובמבר
-0.06
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
14.93
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.17
פברואר
-2.68
מרץ
-10.58
אפריל
5.99
מאי
1.28
יוני
-0.68
יולי
2.45
אוגוסט
3.31
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
0.14
נובמבר
5.77
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
5.14
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.30
פברואר
1.24
מרץ
0.58
אפריל
1.86
מאי
-1.90
יוני
2.39
יולי
0.72
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
1.40
אוקטובר
1.86
נובמבר
1.00
דצמבר
1.33
תשואה מצטברת
14.00
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!