חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

-3.89
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
7235
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
105
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.65%

חשיפה למניות

46.85%

חשיפה לחו"ל

15.98%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.89
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
-0.36
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.99
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.79
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
2.91
5 שנים ממוצעת
3.33
שנת 2019
13.90
שנת 2020
4.99
שנת 2021
12.39
שנת 2022
-10.15
מדד שארפ
-1.83
שארפ כל הקופות
-1.12
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
85.2
סטיית תקן 36 חודשים
2.03
סטיית תקן 60 חודשים
2.35
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.04%
₪ 55,495
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.01%
₪ 2,546
מזומנים ושווי מזומנים
16.99%
₪ 42,784
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.61%
₪ 59,444
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.15%
₪ 65,843
פיקדונות
-1.48%
₪ -3,717
נכסים אחרים
1.73%
₪ 4,350
קרנות נאמנות
2.12%
₪ 5,333
הלוואות
7.82%
₪ 19,691

39.65%

חשיפה למניות

46.85%

חשיפה לחו"ל

15.98%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.62
5.14
4.75
6.62
19.8

קופה פודה

-1.98
6.21
5.58

קופה פודה

-2.34
7.37
3.91

קופה פודה

-2.36
3.87
2.88
12.79
20.56

קופה פודה

-2.42
3.36
3.14
11.09
18.02

קופה פודה

-2.86
3.11
2.35
11.65
20.38

קופה פודה

-3.05
1.61
0.7
12.89
20.74

קופה פופולארית

-3.89
0.66
-0.36
8.99
17.79

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.083
5244.96
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.116
2808.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.422
1062.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.141
353.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.058
146.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.033
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.563
1418.31
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.004
27705.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.839
24772.15
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.374
3459.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.116
2808.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
223.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-0.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.738
1858.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.633
1592.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.138
346.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.027
0.027
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.025
62.09
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.109
274.33
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.495
1246.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.691
4256.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.176
18065.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.086
216.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.195
5527.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.479
6242.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.045
114.32
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.51
3802.11
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.16
8727.82
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.467
8727.82
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.001
0.001
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.178
5484.1
אופציה מסוג Warrant
0.008
19.28
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.223
-560.37
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
4.99
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-5.79
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.037
93.87
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.358
-900.24
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.481
-1211.29
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
5.76
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.171
10502.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.01
25.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.369
929.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.008
20.41
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.012
-29.24
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.358
-900.24
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.021
52.35
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.481
-1211.29
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.852
-2146.25
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.13
327.79
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.573
1442.79
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.45
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
19.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.71
6822.62
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
8.875
22343.5
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.427
8628.86
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.298
750.28
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.578
1455.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.2
5538.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.842
2120.42
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.637
9157.3
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.175
441.61
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.09
227.18
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.023
56.75
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0.72
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.621
1563.17
מק"מ
3.934
9905.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.361
3425.77
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.67
4618.31
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.092
231.59
זכאים
-0.029
-73.35
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.834
4618.31
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.723
1819.31
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.033
83.91
קרנות גידור
0.191
481.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.338
850.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.647
1628.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.048
2639.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.086
215.57

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
-2.12
מרץ
0.57
אפריל
1.02
מאי
0.67
יוני
1.87
יולי
2.23
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.44
אוקטובר
-3.89
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.66
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.68
פברואר
-0.79
מרץ
0.37
אפריל
-2.17
מאי
-2.45
יוני
-2.48
יולי
3.15
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-4.49
אוקטובר
2.00
נובמבר
1.08
דצמבר
-2.07
תשואה מצטברת
-10.15
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.59
מרץ
1.95
אפריל
1.50
מאי
1.50
יוני
0.50
יולי
-0.38
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.14
נובמבר
0.08
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.10
מרץ
-9.52
אפריל
5.52
מאי
1.26
יוני
-0.51
יולי
2.19
אוגוסט
2.94
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.94
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
4.99
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.29
פברואר
1.26
מרץ
0.62
אפריל
1.73
מאי
-1.72
יוני
2.29
יולי
0.99
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.97
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
13.90
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!