חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

2.14
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1
מספר האוצר
7235
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
114
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.54%

חשיפה למניות

42.02%

חשיפה לחו"ל

23.47%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.23
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.97
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.13
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.73
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
3.27
5 שנים ממוצעת
5.34
שנת 2019
13.90
שנת 2020
4.99
שנת 2021
12.39
שנת 2022
-10.15
שנת 2023
7.92
מדד שארפ
-0.96
שארפ כל הקופות
-0.47
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
85.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.04
סטיית תקן 60 חודשים
2.37
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.36%
₪ 80,836
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.95%
₪ 3,146
מזומנים ושווי מזומנים
15.61%
₪ 51,810
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.65%
₪ 91,761
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.35%
₪ 67,545
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.13%
₪ 10,376
קרנות נאמנות
1.71%
₪ 5,668
הלוואות
6.24%
₪ 20,720

43.54%

חשיפה למניות

42.02%

חשיפה לחו"ל

23.47%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.73
5.03
14.12
8.79
28.21
2.33
4.70
11.99
12.3
31.02
2.33
4.89
17.36
2.3
4.35
12.23
12.6
29.84
2.14
4.76
12.23
10.13
29.73
2.14
4.24
11.84
11.48
26.91
2.11
4.17
13.65
14.05
31.54
2.05
5.45
16.82

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.227
10708.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.975
3237.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.753
2499.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.106
352.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.044
146.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.037
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.603
1999.97
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.43
37930.87
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.203
27222.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.237
784.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.975
3237.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
230.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-0.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.75
2489.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.664
2202.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.252
837.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.015
51.17
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.11
364.46
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.515
1710.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.742
5782.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.616
28591.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.075
250.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.198
7293.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.441
8100.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.066
219.52
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.89
6271.37
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.169
13129.62
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.956
13129.62
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.108
0.108
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.63
8727.78
אופציה מסוג Warrant
0.009
29.07
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.205
-681.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.004
12.97
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.003
-8.33
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.119
396.12
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.083
274.2
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.305
-1010.68
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
5.35
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.611
18621.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.767
2546.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
29.43
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.003
-10.61
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.079
-262.87
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.083
274.2
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-6.75
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.305
-1010.68
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-15.22
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.724
2403.81
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
29.07
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.5
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.496
11601.71
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.685
32142.28
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.111
3686.57
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.213
706.7
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.573
1900.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.743
5783.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.568
1885.42
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.89
9590.19
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.119
395.98
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.138
458.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.017
54.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.013
44.63
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
1.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.201
665.45
מק"מ
0.484
1606.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.119
3713.76
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.613
4497.54
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.133
441.28
זכאים
-0.011
-35.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.355
4497.54
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.635
2107.93
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.037
121.85
קרנות גידור
0.448
1486.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.249
826.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.534
1772.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.838
2780.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.087
288.55

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
2.29
מרץ
2.14
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.76
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
-2.12
מרץ
0.57
אפריל
1.02
מאי
0.67
יוני
1.87
יולי
2.23
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.44
אוקטובר
-3.89
נובמבר
4.34
דצמבר
2.75
תשואה מצטברת
7.92
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.68
פברואר
-0.79
מרץ
0.37
אפריל
-2.17
מאי
-2.45
יוני
-2.48
יולי
3.15
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-4.49
אוקטובר
2.00
נובמבר
1.08
דצמבר
-2.07
תשואה מצטברת
-10.15
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.59
מרץ
1.95
אפריל
1.50
מאי
1.50
יוני
0.50
יולי
-0.38
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.14
נובמבר
0.08
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.10
מרץ
-9.52
אפריל
5.52
מאי
1.26
יוני
-0.51
יולי
2.19
אוגוסט
2.94
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.94
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
4.99
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.29
פברואר
1.26
מרץ
0.62
אפריל
1.73
מאי
-1.72
יוני
2.29
יולי
0.99
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.97
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
13.90
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!