חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

קבוצת הפניקס

-3.3
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
7236
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
52
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.56%

חשיפה למניות

44%

חשיפה לחו"ל

14.12%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.3
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
-0.19
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.02
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.47
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.7
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
3 שנים ממוצעת
1.79
5 שנים ממוצעת
2.6
שנת 2019
12.12
שנת 2020
3.73
שנת 2021
9.26
שנת 2022
-8.59
מדד שארפ
-2.45
שארפ כל הקופות
-1.05
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
82.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.57
סטיית תקן 60 חודשים
1.88
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.83%
₪ 18,859
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.38%
₪ 1,460
מזומנים ושווי מזומנים
11.68%
₪ 12,349
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.39%
₪ 14,161
אג"ח ממשלתיות סחירות
36.14%
₪ 38,220
פיקדונות
-0.86%
₪ -911
נכסים אחרים
4.51%
₪ 4,767
קרנות נאמנות
1.31%
₪ 1,380
הלוואות
14.64%
₪ 15,479

22.56%

חשיפה למניות

44%

חשיפה לחו"ל

14.12%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.97
3.46
3.23
4.13
17.06

קופה פודה

-1.01
4.75
4.08

קופה פודה

-1.76
2.77
2.26
8.27
14.92

קופה פודה

-2.28
2.02
1.83
4.97
11.37

קופה פודה

-2.37
2.12
1.57
6.7
14.58

קופה פודה

-2.69
0.64
0.12
7.13
14.35

קופה פודה

-3.3
0.26
-0.19
5.47
13.7

קופה פודה

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.827
2989.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.884
935.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.647
684.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.231
243.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.109
114.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.026
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.447
472.37
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.012
16934.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.317
15141.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.836
1941.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.884
935.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.022
83.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.001
-0.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.585
619.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.502
530.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.109
115.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.022
0.022
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.046
48.78
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.03
31.73
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.633
669.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.295
1369.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.429
5742.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.068
71.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.74
1840.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.966
2079
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.036
38.07
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.823
870.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.351
1994.57
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.886
1994.57
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.185
1253.28
אופציה מסוג Warrant
0.004
4.6
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.124
-130.86
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
1.14
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-1.32
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.01
10.86
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.193
-204.04
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.604
-638.6
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.004
4.52
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.433
2573.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.007
7.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.201
212.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.005
5.2
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.007
-7.36
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.193
-204.04
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
38.47
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.604
-638.6
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.71
-751.04
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.186
196.67
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.312
329.79
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.11
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
4.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.791
1893.75
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.177
5475.33
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.73
2887.58
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.557
589.43
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.081
1143.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.114
4351.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.575
1665.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
6.81
7202.57
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.329
348.2
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.169
178.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.042
44.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0.21
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.491
519.27
מק"מ
3.973
4201.55
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.488
1573.3
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.256
3628.2
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.12
127.4
זכאים
-0.04
-42.54
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.43
3628.2
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
1.351
1429.27
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.026
27.95
קרנות גידור
0.104
109.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.093
98.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.554
586.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.611
646.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.046
49.02

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.94
פברואר
-1.89
מרץ
0.51
אפריל
0.86
מאי
0.88
יוני
1.35
יולי
1.42
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-3.30
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.26
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.51
פברואר
-0.97
מרץ
0.14
אפריל
-1.66
מאי
-2.17
יוני
-1.44
יולי
2.38
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
-3.41
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.98
דצמבר
-1.42
תשואה מצטברת
-8.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.28
מרץ
1.47
אפריל
1.10
מאי
1.19
יוני
0.40
יולי
-0.05
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.28
אוקטובר
1.40
נובמבר
0.37
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
9.26
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-1.19
מרץ
-8.03
אפריל
4.49
מאי
1.13
יוני
-0.57
יולי
1.73
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-1.02
אוקטובר
0.06
נובמבר
3.66
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
3.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.77
פברואר
1.12
מרץ
0.66
אפריל
1.38
מאי
-1.10
יוני
1.74
יולי
1.14
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.71
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
12.12
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!