חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

קבוצת הפניקס

1.47
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
7236
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
51
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.24%

חשיפה למניות

33.69%

חשיפה לחו"ל

17.46%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.47
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.06
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.73
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.65
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
2.17
5 שנים ממוצעת
4.01
שנת 2019
12.12
שנת 2020
3.73
שנת 2021
9.26
שנת 2022
-8.59
שנת 2023
6.41
מדד שארפ
-1.89
שארפ כל הקופות
-1.14
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
83.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.61
סטיית תקן 60 חודשים
1.9
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.07%
₪ 25,868
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.30%
₪ 1,673
מזומנים ושווי מזומנים
11.44%
₪ 14,750
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.87%
₪ 20,451
אג"ח ממשלתיות סחירות
32.46%
₪ 41,842
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.39%
₪ 6,951
קרנות נאמנות
1.03%
₪ 1,333
הלוואות
12.43%
₪ 16,020

25.24%

חשיפה למניות

33.69%

חשיפה לחו"ל

17.46%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.65
3.00
9.63
8.37
21.07
1.61
2.58
8.55
5.33
21.94
1.59
3.04
8.88
8.1
21.67
1.57
3.09
12.25
1.51
2.73
10.02
10.23
22.14
1.47
3.03
9.06
6.65
21.74
1.26
2.65
8.79
6.49
17.49

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.229
2872.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.795
1025
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.551
710.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.174
224.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.088
112.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.03
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.491
633.24
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
18.609
23984.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.355
17213.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.213
274.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.795
1025
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
82.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.001
-0.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.612
788.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.541
697.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.206
265.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.001
0.001
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.031
39.48
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.004
4.94
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.682
879.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.559
2008.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.56
11032.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.063
81.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.792
2309.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.99
2564.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.054
69.51
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.043
1344.07
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.951
2810.39
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.181
2810.39
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.166
0.166
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.449
1868.18
אופציה מסוג Warrant
0.005
6.44
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.117
-151.31
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
2.78
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-1.78
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.004
5.34
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.071
91.81
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.343
-442.04
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.003
4.12
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.339
4303.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.423
545.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.005
6.45
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.002
-2.56
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-3.54
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.071
91.81
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.04
-51.01
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.343
-442.04
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.095
121.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.399
514.53
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
6.44
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.11
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.316
4274.23
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.763
7428.39
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.779
1004.26
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.423
545.19
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.137
1466
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.462
4461.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.129
1454.53
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
5.764
7429.16
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.24
309.62
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.274
353.49
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.033
42.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.007
9.55
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.532
685.89
מק"מ
0.287
369.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.053
1357.11
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.224
3469.68
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.139
179.25
זכאים
-0.021
-27.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.692
3469.68
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
1.262
1626.19
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.03
38.58
קרנות גידור
0.257
330.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.009
11.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.481
620.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.499
642.54
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.046
58.71

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
1.32
מרץ
1.47
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.03
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.94
פברואר
-1.89
מרץ
0.51
אפריל
0.86
מאי
0.88
יוני
1.35
יולי
1.42
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-3.30
נובמבר
3.80
דצמבר
2.25
תשואה מצטברת
6.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.51
פברואר
-0.97
מרץ
0.14
אפריל
-1.66
מאי
-2.17
יוני
-1.44
יולי
2.38
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
-3.41
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.98
דצמבר
-1.42
תשואה מצטברת
-8.59
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.28
מרץ
1.47
אפריל
1.10
מאי
1.19
יוני
0.40
יולי
-0.05
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.28
אוקטובר
1.40
נובמבר
0.37
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
9.26
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-1.19
מרץ
-8.03
אפריל
4.49
מאי
1.13
יוני
-0.57
יולי
1.73
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-1.02
אוקטובר
0.06
נובמבר
3.66
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
3.73
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.77
פברואר
1.12
מרץ
0.66
אפריל
1.38
מאי
-1.10
יוני
1.74
יולי
1.14
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.71
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
12.12
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!