חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

כלל חברת ביטוח

1.4
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
8484
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
פנסיה מקיפה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
-22
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.68%

חשיפה למניות

23.07%

חשיפה לחו"ל

14.96%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
1.4
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.44
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
3.99
5 שנים ממוצעת
4.62
שנת 2019
8.51
שנת 2020
3.93
שנת 2021
7.66
שנת 2022
-2.91
שנת 2023
7.19
מדד שארפ
-1
שארפ כל הקופות
-1.02
אלפא שנתית
1.56
יחס נזילות
85.8
סטיית תקן 36 חודשים
0.95
סטיית תקן 60 חודשים
1.16
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
30.13%
₪ 71,686
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.86%
₪ 2,057
מזומנים ושווי מזומנים
10.76%
₪ 25,606
אג"ח מיועדות
26.99%
₪ 64,210
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.94%
₪ 21,263
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.99%
₪ 23,778
פיקדונות
0.05%
₪ 108
נכסים אחרים
3.02%
₪ 7,174
קרנות נאמנות
4.61%
₪ 10,958
הלוואות
4.66%
₪ 11,082

12.68%

חשיפה למניות

23.07%

חשיפה לחו"ל

14.96%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה מקיפה (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.235
52901.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.779
6610.82
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.634
1508.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.38
903.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.028
66.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.033
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.422
1003.04
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.165
393.2
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.046
12004.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.122
9806.56
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.538
1281.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.634
1508.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
91.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.412
980.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.586
1394.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.033
77.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.621
1477.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
3.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.879
4470.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
14.886
35416.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.057
135.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.701
4046.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.84
6756.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.418
994.66
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.628
1760.81
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.74
1760.81
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.426
0.426
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.29
690.76
אופציה מסוג Warrant
0.004
10.18
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-3.06
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.076
180.02
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.025
-58.84
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.09
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.171
7544.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.434
1032.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.194
462.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.076
180.02
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
11.32
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.064
-151.23
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.221
525.57
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
4.26
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.9
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
10.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.036
84.75
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.44
1045.75
פח"ק/פר"י
1.139
2710.66
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.236
561.04
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.956
2273.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.71
1689.34
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.154
2745.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.863
2053.91
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.3
712.58
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.046
108.45
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.004
9.34
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.113
268.29
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.115
21685.94
מק"מ
0.123
292.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.508
1209.76
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.169
858.37
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
2.045
4864.8
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.361
858.37
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.023
54.15
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.033
78.55
קרנות גידור
0.319
759.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.662
8713.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.169
402.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.774
1842.2

תשואות העבר של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
0.74
מרץ
1.40
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.28
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.07
מרץ
0.83
אפריל
0.88
מאי
0.78
יוני
0.86
יולי
0.98
אוגוסט
0.28
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
-1.35
נובמבר
2.23
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
7.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.74
פברואר
-0.46
מרץ
0.23
אפריל
-0.61
מאי
-1.01
יוני
-0.58
יולי
1.62
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-1.99
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.84
דצמבר
-0.41
תשואה מצטברת
-2.91
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.74
פברואר
0.34
מרץ
0.83
אפריל
0.95
מאי
1.13
יוני
0.40
יולי
0.08
אוגוסט
1.02
ספטמבר
0.08
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.14
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
7.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-0.67
מרץ
-5.03
אפריל
2.92
מאי
0.90
יוני
-0.16
יולי
1.41
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.52
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
3.93
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.51
פברואר
0.81
מרץ
0.77
אפריל
1.05
מאי
-0.22
יוני
1.30
יולי
0.49
אוגוסט
0.10
ספטמבר
0.56
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.48
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
8.51
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!