חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

2.62
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8801
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
23
צבירה נטו (במליונים)
3,120
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.81%

חשיפה למניות

47.32%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.62
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.98
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.1
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
45.3
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.62
3 שנים ממוצעת
7.06
5 שנים ממוצעת
7.76
שנת 2019
11.83
שנת 2020
6.41
שנת 2021
15.70
שנת 2022
-5.19
שנת 2023
11.11
מדד שארפ
0.43
שארפ כל הקופות
0.35
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
83.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.78
סטיית תקן 60 חודשים
2.11
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.53%
₪ 1,735,272
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.02%
₪ 5,751
מזומנים ושווי מזומנים
16.16%
₪ 3,722,361
אג"ח מיועדות
25.73%
₪ 5,926,213
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.98%
₪ 8,057,701
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.00%
₪ 690,269
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.57%
₪ 2,664,208
קרנות נאמנות
0.70%
₪ 161,748
הלוואות
0.31%
₪ 72,181

50.81%

חשיפה למניות

47.32%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.31
5.88
16.68
16.8
43.33
2.7
5.87
18
2.63
5.71
16.33
23.51
43.09
2.62
4.97
13.98
22.72
45.3
2.58
5.17
13.3
22.47
48.47
2.58
5.55
15.21
25.73
52.07
2.5
4.78
12.34
21.49
43.35
2.5
6.27
18.68
2.44
4.84
15.38
24.23
50.99

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
21.892
5042865.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.258
289803.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.054
12364.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.178
40930.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.001
237.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.032
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.41
94489.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.102
23544.2
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.692
620193.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.054
12364.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
6261.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.044
10224.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.015
3390.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.009
2033.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.234
53790.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.905
669072.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.009
1987.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.34
78223.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.799
184071.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.786
181169.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.757
965136.45
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.19
965136.45
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.376
0.376
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.996
459734.98
אופציה מסוג Warrant
0.003
722.17
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-285.5
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.341
78491.36
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-1968.3
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-11.02
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.011
2570.21
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.907
2512551.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.104
24017.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.336
768383.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.341
78491.36
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
5923.46
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-11.02
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
5704.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.312
302309.74
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.037
8625.94
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.005
0.005
אופציות מסוג Warrants
0
722.17
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.954
910824.64
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.763
866837.92
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.016
3593.76
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.029
6649.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.042
9735.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.003
646.21
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.221
50805.28
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.003
749.82
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.014
1615740.42
מק"מ
0.202
46531.63
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.397
91362.06
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.504
1914096.6
קרנות הון סיכון
0.079
87676.04
חייבים שונים
0.144
33129.62
זכאים
-0.011
-2617.61
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.309
1914096.6
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.381
87676.04
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.462
106384.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.863
198803.48
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.099
22855.75
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.436
100496.04
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.032
7383.9
קרנות גידור
0.02
4612.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.409
94138.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.293
67609.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
2.21
מרץ
2.62
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.97
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.40
פברואר
-0.98
מרץ
0.92
אפריל
1.14
מאי
0.65
יוני
2.31
יולי
2.45
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-2.22
נובמבר
2.84
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
11.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.13
מרץ
1.15
אפריל
-1.60
מאי
-1.43
יוני
-2.23
יולי
3.20
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-3.96
אוקטובר
2.60
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.63
תשואה מצטברת
-5.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
1.14
מרץ
1.91
אפריל
1.85
מאי
1.68
יוני
0.76
יולי
0.32
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.50
נובמבר
-0.14
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
15.70
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.14
פברואר
-2.97
מרץ
-7.66
אפריל
4.75
מאי
1.66
יוני
-0.03
יולי
2.65
אוגוסט
2.64
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
0.00
נובמבר
5.37
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
6.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.93
פברואר
1.07
מרץ
0.71
אפריל
1.66
מאי
-1.55
יוני
2.35
יולי
0.05
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
0.95
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.08
דצמבר
1.06
תשואה מצטברת
11.83
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!