חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

-2.22
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8801
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
20
צבירה נטו (במליונים)
3,006
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.83%

חשיפה למניות

48.12%

חשיפה לחו"ל

26.61%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.22
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.06
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.49
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.69
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
7.58
5 שנים ממוצעת
6.14
שנת 2019
11.83
שנת 2020
6.41
שנת 2021
15.70
שנת 2022
-5.19
מדד שארפ
0.07
שארפ כל הקופות
0
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
81.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.12
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.34%
₪ 1,435,231
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.06%
₪ 11,477
מזומנים ושווי מזומנים
13.80%
₪ 2,698,037
אג"ח מיועדות
27.12%
₪ 5,303,842
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.30%
₪ 6,512,111
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.81%
₪ 549,313
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
13.83%
₪ 2,704,308
קרנות נאמנות
1.18%
₪ 231,571
הלוואות
0.56%
₪ 110,463

47.83%

חשיפה למניות

48.12%

חשיפה לחו"ל

26.61%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.63
8.81
10.25

קופה פופולארית

-2.04
6.54
6.22
26
39.1

קופה פודה

-2.05
7.05
7.15
15.24
32.68

קופה פודה

-2.14
4.28
4.17
23.66
34.01

קופה פופולארית

-2.22
5.67
5.06
24.49
34.69

קופה פופולארית

-2.23
8.78
5.83

קופה פודה

-2.24
4.33
3.81
27.65
38.22

קופה פופולארית

-2.56
4.93
4.47
28.34
39.03

קופה פופולארית

-2.65
6.36
5.77
22.64
29.46

קופה פודה

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.828
4855388.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.198
234236.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.132
25882.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.268
52401.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.033
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.412
80475.5
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.01
1979.17
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.46
481105.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.132
25882.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.016
3108.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.066
12909.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.047
9182.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.253
49461.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.674
522907.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.011
2139.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.369
72182.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.761
148798.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.705
137942.07
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.103
717753.09
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.67
717753.09
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.339
0.339
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.517
296603.59
אופציה מסוג Warrant
0
80.4
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.005
-977.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.052
-10236.29
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.109
-21399.88
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
77.14
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
10.6
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.739
2295750.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.033
6442.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.107
607682.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.052
-10236.29
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.14
27367.43
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
77.14
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.982
-192115.62
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.701
332593.51
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.013
-2462.23
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-0.007
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
80.4
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.769
345972.41
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.384
857435.86
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.034
6722.19
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.136
26568.48
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.1
19562.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.281
54941.18
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.014
2669.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.007
1370338.56
מק"מ
0.339
66228.28
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.158
30919.8
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.615
1953437.73
קרנות הון סיכון
0.093
92736.02
חייבים שונים
2.609
510245.77
זכאים
-0.012
-2426.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.989
1953437.73
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.474
92736.02
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.513
100272.64
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.684
133806.29
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.117
22905.67
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.452
88401.64
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.033
6490.38
קרנות גידור
0.02
3911.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.586
114643.33
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.598
116927.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.40
פברואר
-0.98
מרץ
0.92
אפריל
1.14
מאי
0.65
יוני
2.31
יולי
2.45
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-2.22
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.13
מרץ
1.15
אפריל
-1.60
מאי
-1.43
יוני
-2.23
יולי
3.20
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-3.96
אוקטובר
2.60
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.63
תשואה מצטברת
-5.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
1.14
מרץ
1.91
אפריל
1.85
מאי
1.68
יוני
0.76
יולי
0.32
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.50
נובמבר
-0.14
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
15.70
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.14
פברואר
-2.97
מרץ
-7.66
אפריל
4.75
מאי
1.66
יוני
-0.03
יולי
2.65
אוגוסט
2.64
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
0.00
נובמבר
5.37
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
6.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.93
פברואר
1.07
מרץ
0.71
אפריל
1.66
מאי
-1.55
יוני
2.35
יולי
0.05
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
0.95
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.08
דצמבר
1.06
תשואה מצטברת
11.83
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!