חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

מגדל חברת ביטוח

-2.05
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8802
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
6
צבירה נטו (במליונים)
1,490
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.28%

חשיפה למניות

42.08%

חשיפה לחו"ל

25.41%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.98
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.41
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.55
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
6.68
5 שנים ממוצעת
5.64
שנת 2019
10.76
שנת 2020
5.53
שנת 2021
13.59
שנת 2022
-4.17
מדד שארפ
-0.44
שארפ כל הקופות
-0.5
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
81.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.56
סטיית תקן 60 חודשים
1.79
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.52%
₪ 725,695
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.61%
₪ 35,131
מזומנים ושווי מזומנים
11.62%
₪ 673,642
אג"ח מיועדות
26.53%
₪ 1,537,998
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.34%
₪ 1,584,758
אג"ח ממשלתיות סחירות
4.58%
₪ 265,299
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.45%
₪ 605,594
קרנות נאמנות
1.22%
₪ 70,606
הלוואות
5.15%
₪ 298,658

39.28%

חשיפה למניות

42.08%

חשיפה לחו"ל

25.41%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.52
8.28
9.9

קופה פופולארית

-1.65
6.60
6.96
13.06
28.53

קופה פודה

-1.82
4.58
4.79
21.66
31.81

קופה פופולארית

-1.82
6.20
5.9
25.98
39.07

קופה פופולארית

-2.05
5.30
4.98
21.41
31.55

קופה פופולארית

-2.06
4.13
3.83
23.94
33.93

קופה פופולארית

-2.25
10.46
7.59

קופה פודה

-2.43
5.78
5.61
19.04
25.94

קופה פודה

-2.46
4.19
4.33
22.54
32.77

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.286
1407956.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.497
86772.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.165
9588.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.335
19412.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.067
3873.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.018
1020.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.028
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.514
29812.16
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.013
733.19
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.91
52754.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.171
183847.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.017
991.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.165
9588.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.07
4074.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.032
1875.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.134
7787.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
56.51
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.185
10714.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.515
29835.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.503
319051.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.022
1290.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.751
43540.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.548
89756.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.601
34825.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.049
181204.74
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.126
181204.74
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.311
0.311
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.292
74880.87
אופציה מסוג Warrant
0
20.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-235.21
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.046
-2662.24
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.089
-5155.16
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
32.57
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
2.45
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.529
552438.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.067
3885.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.409
139687.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.046
-2662.24
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.102
5922.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
32.57
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.739
-42822.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.229
71259.71
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.011
-621.62
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.006
-0.006
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
20.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.678
97280.09
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.783
219307.96
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.645
37400.4
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.749
43417.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.589
92101.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.116
122670.8
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.053
3068.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.566
322705.97
מק"מ
0.482
27964.14
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.205
11879.77
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.422
439310.23
קרנות הון סיכון
0.069
21516.14
חייבים שונים
2.14
124057.61
זכאים
-0.047
-2751.53
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.578
439310.23
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.371
21516.14
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.426
24711.68
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.408
23653.95
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.084
4857.91
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.354
20512.03
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.028
1638.57
קרנות גידור
0.017
987.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.733
42469.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.485
28136.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
-0.91
מרץ
0.89
אפריל
1.06
מאי
0.75
יוני
1.95
יולי
2.11
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-0.74
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.17
מרץ
0.87
אפריל
-1.21
מאי
-1.20
יוני
-1.68
יולי
2.73
אוגוסט
-0.67
ספטמבר
-3.31
אוקטובר
2.18
נובמבר
0.95
דצמבר
-1.24
תשואה מצטברת
-4.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.85
מרץ
1.68
אפריל
1.55
מאי
1.52
יוני
0.73
יולי
0.32
אוגוסט
1.70
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
2.07
נובמבר
-0.03
דצמבר
1.76
תשואה מצטברת
13.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
-2.21
מרץ
-6.78
אפריל
4.09
מאי
1.50
יוני
-0.05
יולי
2.27
אוגוסט
2.23
ספטמבר
-1.02
אוקטובר
0.04
נובמבר
4.31
דצמבר
1.55
תשואה מצטברת
5.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
0.94
מרץ
0.73
אפריל
1.42
מאי
-1.07
יוני
2.01
יולי
0.20
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.28
נובמבר
0.90
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
10.76
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!