חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

מגדל חברת ביטוח

-1.06
/
אפריל
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8802
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
1,964
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.22%

חשיפה למניות

41.18%

חשיפה לחו"ל

23.73%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.06
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.4
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.83
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.84
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.12
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
5.62
5 שנים ממוצעת
6.52
שנת 2019
10.76
שנת 2020
5.53
שנת 2021
13.59
שנת 2022
-4.17
שנת 2023
10.31
מדד שארפ
-0.33
שארפ כל הקופות
-0.4
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
82.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.53
סטיית תקן 60 חודשים
1.8
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.44%
₪ 919,825
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.62%
₪ 46,037
מזומנים ושווי מזומנים
12.39%
₪ 915,977
אג"ח מיועדות
26.36%
₪ 1,948,790
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.20%
₪ 2,084,287
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.29%
₪ 391,087
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.97%
₪ 662,750
קרנות נאמנות
0.80%
₪ 59,452
הלוואות
4.93%
₪ 364,079

41.22%

חשיפה למניות

41.18%

חשיפה לחו"ל

23.73%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.72
4.19
14.06
-0.72
4.77
14.71
-0.9
4.08
11.47
19.17
41.02
-0.93
4.19
11.94
12.58
33.97
-1.04
3.14
8.78
17.23
36.09
-1.06
3.27
10.4
17.84
37.12
-1.06
3.35
11.13
20.35
45.72
-1.1
3.57
9.81
17.26
39.02
-1.21
3.65
11.93
17.91
34.1

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
21.669
1601870.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.488
110026.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
4952.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.237
17554.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.036
2648.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.031
2304.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.028
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.545
40259.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.124
9196.77
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.984
146639.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.961
218877.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
4952.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.058
4286.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.054
4007.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.083
6127.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.019
1370.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
53.24
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.313
23156.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.461
34079.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.638
416755.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.016
1199.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.595
43998.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.445
106802.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.675
49890.58
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.379
251392.93
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.401
251392.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.326
0.326
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.598
118141.61
אופציה מסוג Warrant
0.002
179.12
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-14.18
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.155
11465.1
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.027
-2019.55
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-160.31
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.008
604.59
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.882
656565.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.279
20604.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.626
194092.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.155
11465.1
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
2573.55
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-160.31
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.132
-9759.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.9
66506.53
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.022
1654.18
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.005
0.005
אופציות מסוג Warrants
0
179.12
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.572
337976.6
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.456
181582.54
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.544
40224.81
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.013
74886.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.586
117236.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.097
7201.23
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.561
115357.17
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.124
9172.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.882
286943.7
מק"מ
0.221
16372.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.562
41514.06
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.159
377420.23
קרנות הון סיכון
0.261
130474.51
חייבים שונים
0.759
56107.31
זכאים
-0.013
-960.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.106
377420.23
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.765
130474.51
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.361
26658.14
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.6
44330.36
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.071
5271.31
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.359
26515.68
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.028
2080.25
קרנות גידור
0.017
1285.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.518
38258.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.287
21193.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
1.85
מרץ
2.36
אפריל
-1.06
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.27
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
-0.91
מרץ
0.89
אפריל
1.06
מאי
0.75
יוני
1.95
יולי
2.11
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-0.74
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.63
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
10.31
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.17
מרץ
0.87
אפריל
-1.21
מאי
-1.20
יוני
-1.68
יולי
2.73
אוגוסט
-0.67
ספטמבר
-3.31
אוקטובר
2.18
נובמבר
0.95
דצמבר
-1.24
תשואה מצטברת
-4.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.85
מרץ
1.68
אפריל
1.55
מאי
1.52
יוני
0.73
יולי
0.32
אוגוסט
1.70
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
2.07
נובמבר
-0.03
דצמבר
1.76
תשואה מצטברת
13.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
-2.21
מרץ
-6.78
אפריל
4.09
מאי
1.50
יוני
-0.05
יולי
2.27
אוגוסט
2.23
ספטמבר
-1.02
אוקטובר
0.04
נובמבר
4.31
דצמבר
1.55
תשואה מצטברת
5.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
0.94
מרץ
0.73
אפריל
1.42
מאי
-1.07
יוני
2.01
יולי
0.20
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.28
נובמבר
0.90
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
10.76
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!