חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

מגדל חברת ביטוח

-1.69
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8803
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3
צבירה נטו (במליונים)
708
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.73%

חשיפה למניות

30.82%

חשיפה לחו"ל

17.39%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.69
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.05
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.57
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.68
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
5.24
5 שנים ממוצעת
4.68
שנת 2019
9.13
שנת 2020
4.39
שנת 2021
10.73
שנת 2022
-3.11
מדד שארפ
-0.63
שארפ כל הקופות
-0.66
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
79.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.17
סטיית תקן 60 חודשים
1.39
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.32%
₪ 623,672
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.88%
₪ 25,865
מזומנים ושווי מזומנים
8.54%
₪ 249,671
אג"ח מיועדות
26.46%
₪ 774,007
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.87%
₪ 464,021
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.06%
₪ 264,940
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.44%
₪ 276,222
קרנות נאמנות
1.00%
₪ 29,172
הלוואות
7.42%
₪ 217,151

21.73%

חשיפה למניות

30.82%

חשיפה לחו"ל

17.39%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.78
6.96
8.71

קופה פופולארית

-0.79
5.33
5.93
11.49
26.57

קופה פודה

-1.25
5.14
5.4
17.13
26.67

קופה פופולארית

-1.6
3.31
3.46
15.41
24.47

קופה פופולארית

-1.61
3.41
3.51
18.84
27.9

קופה פופולארית

-1.67
4.44
4.49
14.12
20.95

קופה פודה

-1.69
4.09
4.05
16.57
25.68

קופה פופולארית

-1.87
5.27
3.82

קופה פודה

-2
3.40
3.73
16.52
26.35

קופה פופולארית

-2.17
4.87
2.9

קופה פודה

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.227
708563.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.493
43658.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.165
4824.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.334
9766.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.1
2916.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.026
746.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.016
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.513
14999.59
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.013
368.89
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.157
63079.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.763
168563.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.025
725.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.165
4824.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.102
2980.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.074
2154.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.306
8947.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
41.34
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.252
7383.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.172
34281.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.347
302623.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.051
1483.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.711
50029.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.526
103133.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.332
9719.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.346
50574.28
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.729
50574.28
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.302
0.302
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.715
20899.27
אופציה מסוג Warrant
0
5.67
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-65.24
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.03
-866.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.049
-1430.06
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
37.38
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.26
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.239
153226.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.204
5965.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.416
41421.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.03
-866.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.094
2758.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
37.38
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.576
-16839.35
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.254
36688.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-173.49
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.003
-0.003
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
5.67
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.536
44936.89
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.355
68884.69
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.946
27658.3
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.05
30710.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.317
67767.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.04
88903.99
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.072
2111.27
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.981
116433.47
מק"מ
1.126
32927.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.451
13183.82
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.342
198820.2
קרנות הון סיכון
0.043
8960.45
חייבים שונים
1.435
41977.31
זכאים
-0.016
-478.31
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.798
198820.2
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.306
8960.45
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.459
13422.72
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.517
15109.39
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.101
2940.82
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.367
10733.98
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.016
457.33
קרנות גידור
0.009
275.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.731
21368.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.267
7804.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
-0.97
מרץ
0.86
אפריל
0.87
מאי
0.93
יוני
1.28
יולי
1.40
אוגוסט
0.30
ספטמבר
-0.57
אוקטובר
-1.69
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.20
פברואר
-0.32
מרץ
0.68
אפריל
-0.79
מאי
-1.09
יוני
-0.88
יולי
2.06
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-2.38
אוקטובר
1.43
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.80
תשואה מצטברת
-3.11
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.48
מרץ
1.31
אפריל
1.20
מאי
1.26
יוני
0.65
יולי
0.35
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.16
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
10.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
-1.41
מרץ
-5.71
אפריל
3.42
מאי
1.24
יוני
-0.22
יולי
1.81
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.05
נובמבר
3.16
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.92
פברואר
0.86
מרץ
0.73
אפריל
1.14
מאי
-0.57
יוני
1.62
יולי
0.36
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
0.69
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.68
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
9.13
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!