חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

מגדל חברת ביטוח

1.73
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8803
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
828
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.99%

חשיפה למניות

29.1%

חשיפה לחו"ל

16.99%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.73
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.65
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.63
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
5.27
5 שנים ממוצעת
5.65
שנת 2019
9.13
שנת 2020
4.39
שנת 2021
10.73
שנת 2022
-3.11
שנת 2023
8.18
מדד שארפ
-0.89
שארפ כל הקופות
-0.92
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
81.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.15
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.07%
₪ 745,981
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.83%
₪ 29,261
מזומנים ושווי מזומנים
10.86%
₪ 384,431
אג"ח מיועדות
25.60%
₪ 906,445
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.53%
₪ 585,365
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.38%
₪ 332,150
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.08%
₪ 286,247
קרנות נאמנות
0.64%
₪ 22,553
הלוואות
7.02%
₪ 248,632

22.99%

חשיפה למניות

29.1%

חשיפה לחו"ל

16.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.87
4.62
14.23
1.85
2.85
10.2
13.81
32.1
1.79
3.24
12.71
1.74
4.20
13.63
1.73
3.10
9.84
16.65
31.63
1.7
3.12
9.22
17.04
33.94
1.68
3.11
11.09
17.87
33.69
1.68
3.42
10.71
16.59
34.23
1.58
3.24
10.71
15.58
28.35
1.49
2.85
8.54
14.95
29.48

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
21.783
771332.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.562
55296.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
2359.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.221
7809.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.092
3266.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.047
1657.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.015
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.509
18029.13
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.127
4492.37
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.217
113911.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.476
193900.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
2359.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.083
2954.09
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.117
4128.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.19
6741.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.018
646.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
36.99
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.268
9489.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.002
35468.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.531
372919.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.037
1310.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.457
51579.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.428
121374.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.366
12970.56
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.613
69097.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.951
69097.56
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.325
0.325
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.929
32914.07
אופציה מסוג Warrant
0.001
51.7
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-19.39
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.155
5489.26
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-133.74
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-4.7
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.009
304.1
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.818
170605.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.492
17438.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.632
57796.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.155
5489.26
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.018
652.53
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-4.7
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.016
582.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.959
33943.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.017
617.56
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
0.002
אופציות מסוג Warrants
0
51.7
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.406
85200.72
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.929
68309.18
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.967
34234.77
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.93
32943.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.673
94639.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.085
3015.47
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.268
80299.76
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.099
3499
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.61
198662.06
מק"מ
0.56
19845.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.455
16125.78
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.286
203591.19
קרנות הון סיכון
0.06
8322.49
חייבים שונים
0.054
1929.03
זכאים
-0.027
-973.74
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.749
203591.19
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.235
8322.49
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.406
14371.34
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.715
25303.93
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.083
2937.92
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.37
13116.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.015
528.64
קרנות גידור
0.009
330.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.507
17962.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.13
4590.73
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
1.18
מרץ
1.73
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.10
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
-0.97
מרץ
0.86
אפריל
0.87
מאי
0.93
יוני
1.28
יולי
1.40
אוגוסט
0.30
ספטמבר
-0.57
אוקטובר
-1.69
נובמבר
2.33
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
8.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.20
פברואר
-0.32
מרץ
0.68
אפריל
-0.79
מאי
-1.09
יוני
-0.88
יולי
2.06
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-2.38
אוקטובר
1.43
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.80
תשואה מצטברת
-3.11
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.48
מרץ
1.31
אפריל
1.20
מאי
1.26
יוני
0.65
יולי
0.35
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.16
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
10.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
-1.41
מרץ
-5.71
אפריל
3.42
מאי
1.24
יוני
-0.22
יולי
1.81
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.05
נובמבר
3.16
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.92
פברואר
0.86
מרץ
0.73
אפריל
1.14
מאי
-0.57
יוני
1.62
יולי
0.36
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
0.69
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.68
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
9.13
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!