חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

מנורה חברת ביטוח

2.61
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
8812
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
8
צבירה נטו (במליונים)
598
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.49%

חשיפה למניות

49.54%

חשיפה לחו"ל

27.06%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.61
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.06
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.18
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
48.65
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
3 שנים ממוצעת
7.44
5 שנים ממוצעת
8.25
שנת 2019
14.02
שנת 2020
5.61
שנת 2021
16.40
שנת 2022
-4.72
שנת 2023
11.06
מדד שארפ
0.53
שארפ כל הקופות
0.49
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
80
סטיית תקן 36 חודשים
1.86
סטיית תקן 60 חודשים
2.46
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.03%
₪ 243,706
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.28%
₪ 22,436
מזומנים ושווי מזומנים
6.01%
₪ 483,844
אג"ח מיועדות
26.12%
₪ 2,103,844
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.39%
₪ 3,333,341
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.61%
₪ 210,502
פיקדונות
0.00%
₪ 42
נכסים אחרים
14.00%
₪ 1,127,753
קרנות נאמנות
2.81%
₪ 225,972
הלוואות
3.76%
₪ 303,016

54.49%

חשיפה למניות

49.54%

חשיפה לחו"ל

27.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.209
1869377.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.583
46923.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.064
5155.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.089
7157.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
4079.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.016
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.02
1572.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.011
899.07
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.919
74025.21
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.239
99792.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.143
11556.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.15
12105.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.064
5155.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
343.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
230.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
105.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.412
33215.02
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.219
17646.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
272.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.195
15695.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.679
54659.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.024
1970.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.163
13133.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.091
7322.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.427
34397.43
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.659
333911.58
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.146
333911.58
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.939
0.939
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.446
116498.33
אופציה מסוג Warrant
0.001
84.61
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.026
-2129.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-6306.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.124
412680.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.163
13125.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.74
140112.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.319
25653.59
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-6306.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.353
-28436.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.449
36190.85
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
449.8
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-38.4
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
84.61
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
42.19
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.859
230271.24
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.178
94913
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.172
13820.88
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
7733.64
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.771
62069.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.953
157341.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.454
36528.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.096
7733.64
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.317
25521.51
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
42.13
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0.08
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.021
1683
מק"מ
0.151
12123.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.949
156976.7
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.923
567604.6
קרנות הון סיכון
1.069
114918.82
חייבים שונים
0.057
4568.76
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.047
567604.6
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.427
114918.82
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.032
2543.36
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.203
16353.01
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.079
6337.34
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.777
223635.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.016
1262.91
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.28
103103.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.525
122868.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.09
פברואר
2.45
מרץ
2.61
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.22
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
-1.16
מרץ
0.29
אפריל
1.83
מאי
0.70
יוני
2.31
יולי
3.04
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-2.17
נובמבר
2.72
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
11.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.18
פברואר
-0.28
מרץ
1.11
אפריל
-1.14
מאי
-1.98
יוני
-2.29
יולי
3.30
אוגוסט
-0.63
ספטמבר
-4.28
אוקטובר
2.46
נובמבר
1.80
דצמבר
-1.45
תשואה מצטברת
-4.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.32
מרץ
1.81
אפריל
2.61
מאי
1.14
יוני
0.94
יולי
0.44
אוגוסט
1.53
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
2.71
נובמבר
-0.07
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
16.40
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-3.80
מרץ
-10.48
אפריל
6.00
מאי
1.77
יוני
-0.22
יולי
2.80
אוגוסט
2.87
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
0.58
נובמבר
6.05
דצמבר
2.39
תשואה מצטברת
5.61
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.10
פברואר
1.24
מרץ
0.58
אפריל
2.22
מאי
-1.14
יוני
2.41
יולי
0.37
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.30
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
14.02
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!