חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

מנורה חברת ביטוח

-2.17
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
8812
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
637
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.93%

חשיפה למניות

50.27%

חשיפה לחו"ל

23.36%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.33
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.68
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.88
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
8.47
5 שנים ממוצעת
6.64
שנת 2019
14.02
שנת 2020
5.61
שנת 2021
16.40
שנת 2022
-4.72
מדד שארפ
0.35
שארפ כל הקופות
0.31
אלפא שנתית
2.64
יחס נזילות
77.4
סטיית תקן 36 חודשים
2.01
סטיית תקן 60 חודשים
2.5
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.65%
₪ 259,527
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.30%
₪ 21,347
מזומנים ושווי מזומנים
3.04%
₪ 216,076
אג"ח מיועדות
27.17%
₪ 1,933,618
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
39.48%
₪ 2,809,622
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.86%
₪ 203,395
פיקדונות
0.00%
₪ 45
נכסים אחרים
16.44%
₪ 1,170,197
קרנות נאמנות
3.09%
₪ 219,772
הלוואות
3.97%
₪ 282,669

49.93%

חשיפה למניות

50.27%

חשיפה לחו"ל

23.36%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.721
1830345.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.712
50698.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.074
5294.92
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.117
8314.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.055
3897.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.021
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.013
947.72
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.013
931.02
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.064
75741.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.188
84524.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.18
12778.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.157
11207.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.074
5294.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
392.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.003
245.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
114.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.453
32208.51
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.066
4730.85
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.232
16492.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
323.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.226
16081.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.759
54029.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.031
2178.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.192
13670.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.108
7679.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.405
28835.28
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.119
231718.54
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.256
231718.54
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.076
1.076
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.044
74312.93
אופציה מסוג Warrant
0
8.01
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.086
-6131.73
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.065
4593.86
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.154
-10979.59
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.879
489501.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.197
14018.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.608
114418.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.232
158870.01
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.065
4593.86
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-2.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.154
-10979.59
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.62
-115265.86
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.598
42578.99
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
412.5
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-272.19
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
8.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.033
73479.86
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.847
60239.9
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.197
13984.89
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
7787.5
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.802
57063.89
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.025
144083.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.407
28936.11
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.109
7787.5
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.433
30812.46
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
44.39
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0.12
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
9.1
מק"מ
0.256
18211.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.157
82347.25
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.011
578696.93
קרנות הון סיכון
1.274
114646.01
חייבים שונים
0.016
1137.66
זכאים
-0.003
-181.62
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.132
578696.93
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.611
114646.01
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.039
2760.57
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.19
13503.85
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.079
5616.67
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.398
241836.03
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.021
1507.76
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.541
109693.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.547
110078.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
-1.16
מרץ
0.29
אפריל
1.83
מאי
0.70
יוני
2.31
יולי
3.04
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-2.17
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.18
פברואר
-0.28
מרץ
1.11
אפריל
-1.14
מאי
-1.98
יוני
-2.29
יולי
3.30
אוגוסט
-0.63
ספטמבר
-4.28
אוקטובר
2.46
נובמבר
1.80
דצמבר
-1.45
תשואה מצטברת
-4.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
1.32
מרץ
1.81
אפריל
2.61
מאי
1.14
יוני
0.94
יולי
0.44
אוגוסט
1.53
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
2.71
נובמבר
-0.07
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
16.40
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-3.80
מרץ
-10.48
אפריל
6.00
מאי
1.77
יוני
-0.22
יולי
2.80
אוגוסט
2.87
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
0.58
נובמבר
6.05
דצמבר
2.39
תשואה מצטברת
5.61
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.10
פברואר
1.24
מרץ
0.58
אפריל
2.22
מאי
-1.14
יוני
2.41
יולי
0.37
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.30
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
14.02
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!