חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

-1.7
/
אפריל
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
9453
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
424
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

51.38%

חשיפה למניות

48.4%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.7
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.86
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.32
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.84
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
3.64
5 שנים ממוצעת
5.52
שנת 2019
12.39
שנת 2020
5.77
שנת 2021
14.60
שנת 2022
-9.95
שנת 2023
10.41
מדד שארפ
-0.57
שארפ כל הקופות
0.47
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
81.2
סטיית תקן 36 חודשים
2.13
סטיית תקן 60 חודשים
2.45
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.71%
₪ 210,608
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.19%
₪ 13,390
מזומנים ושווי מזומנים
18.66%
₪ 210,109
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.53%
₪ 388,721
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.99%
₪ 89,974
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.88%
₪ 99,942
קרנות נאמנות
0.80%
₪ 8,989
הלוואות
9.24%
₪ 104,008

51.38%

חשיפה למניות

48.4%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.3
4.74
14.28
-1.33
4.24
15.1
-1.37
4.26
11.54
3.95
24.43
-1.62
3.48
10.06
9.82
30.51
-1.65
3.04
9.17
10.18
28.1
-1.69
3.77
10.96
10.14
31.29
-1.7
3.33
10.84
11.32
30.84
-1.74
2.82
10.98
10.85
30.51

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.248
14049.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.056
632.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.199
2241.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.069
771.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.058
654.29
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.034
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.457
5140.84
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.104
1174.36
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.211
36147.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.309
48512.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.056
632.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
1217.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.109
1229.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.167
1880.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.016
174.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
15.11
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.599
6748.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.929
10456.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.552
107527.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.033
368.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.199
13500.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.911
32771.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.818
9214.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.737
46428.34
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.124
46428.34
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.382
0.382
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.938
21818.91
אופציה מסוג Warrant
0.003
33.08
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-2.75
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.202
2270.71
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.035
-390.78
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-40.53
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.009
106.29
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.293
127127.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.562
6322.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.069
34553.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.202
2270.71
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.045
512.06
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-40.53
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.196
-2209.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.861
9690.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.027
305.5
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.007
0.007
אופציות מסוג Warrants
0
33.08
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
5.909
66524.82
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.854
43390.41
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.041
11722.13
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.939
21823.07
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.031
34119.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.186
2098.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.805
31572.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.237
2672.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.123
91439.77
מק"מ
0.368
4139.38
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.444
4997.05
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.152
58286.84
קרנות הון סיכון
0.258
17403.73
חייבים שונים
0.916
10313.51
זכאים
-0.017
-189.18
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.178
58286.84
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.546
17403.73
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.391
4400.43
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.626
7045.78
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.075
842.1
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.352
3960.56
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.034
384.19
קרנות גידור
0.021
237.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.434
4885.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.365
4103.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.09
פברואר
2.34
מרץ
2.62
אפריל
-1.70
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.33
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
-1.82
מרץ
0.92
אפריל
1.18
מאי
0.58
יוני
2.34
יולי
2.63
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-3.15
נובמבר
3.67
דצמבר
2.79
תשואה מצטברת
10.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.16
פברואר
-0.68
מרץ
0.74
אפריל
-2.21
מאי
-2.27
יוני
-2.73
יולי
3.50
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.71
אוקטובר
2.68
נובמבר
1.03
דצמבר
-1.99
תשואה מצטברת
-9.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.88
מרץ
1.89
אפריל
1.73
מאי
1.62
יוני
0.61
יולי
0.30
אוגוסט
1.93
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
2.51
נובמבר
-0.20
דצמבר
2.06
תשואה מצטברת
14.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.18
פברואר
-2.97
מרץ
-9.23
אפריל
5.43
מאי
2.00
יוני
-0.28
יולי
3.07
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
-0.06
נובמבר
5.62
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
5.77
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.18
מרץ
0.87
אפריל
1.60
מאי
-1.59
יוני
2.32
יולי
0.40
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
0.87
אוקטובר
1.58
נובמבר
0.90
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
12.39
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!