חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

0.09
/
ינואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9453
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
352
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.74%

חשיפה למניות

47.07%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.09
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.63
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.76
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.42
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.08
5 שנים ממוצעת
5.62
שנת 2019
12.39
שנת 2020
5.77
שנת 2021
14.60
שנת 2022
-9.95
שנת 2023
10.41
מדד שארפ
-0.54
שארפ כל הקופות
0.42
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
80.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.08
סטיית תקן 60 חודשים
2.42
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.96%
₪ 184,574
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.16%
₪ 11,252
מזומנים ושווי מזומנים
18.83%
₪ 183,261
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.23%
₪ 333,238
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.54%
₪ 73,405
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.87%
₪ 86,293
קרנות נאמנות
0.79%
₪ 7,698
הלוואות
9.62%
₪ 93,682

49.74%

חשיפה למניות

47.07%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.31
0.31
6.78
11.99
31.64
0.04
0.04
6.27
10.89
31.69
0.34
0.34
12.04
0.28
0.28
8.55
13.65
32.18
0.09
0.09
7.63
12.76
31.42
0.29
0.29
8.58
4.86
25.58
0.07
0.07
6.18
11.72
29.52
1.13
1.13
12.18

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.158
11268.29
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.079
771.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.226
2198.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.127
1237.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.066
641.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.032
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.418
4065.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.049
473.14
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.296
22348.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.432
43138.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.108
1051.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.079
771.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.117
1141.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.083
811.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.18
1752.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.015
146.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
14.08
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.412
4005.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.963
9369.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.816
95551.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.035
337.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.359
13226.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.101
30183.44
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.8
7791.33
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.757
40734.93
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.185
40734.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.423
0.423
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.796
17477.75
אופציה מסוג Warrant
0.002
20.7
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.416
4052.78
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.056
541.06
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.003
30.58
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.386
110835.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.222
2161.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.279
31915.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.416
4052.78
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
261.3
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.518
5040.85
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.992
9654.22
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
95.37
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0
20.7
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.755
36552.69
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
5.571
54228.07
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.405
13671.55
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.512
14721.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.324
32357.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.128
1245.38
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.12
30368.67
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.135
1318.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.122
79062.7
מק"מ
0.657
6394.03
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.295
2867.39
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.346
64781.64
קרנות הון סיכון
0.085
3036.7
חייבים שונים
0.003
30.21
זכאים
-1.074
-10454.71
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.655
64781.64
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.312
3036.7
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.53
5159.62
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.398
3876.65
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.08
775.26
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.371
3612.13
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.032
312.31
קרנות גידור
0.02
195.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.48
4674.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.311
3023.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.09
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
-1.82
מרץ
0.92
אפריל
1.18
מאי
0.58
יוני
2.34
יולי
2.63
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-3.15
נובמבר
3.67
דצמבר
2.79
תשואה מצטברת
10.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.16
פברואר
-0.68
מרץ
0.74
אפריל
-2.21
מאי
-2.27
יוני
-2.73
יולי
3.50
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.71
אוקטובר
2.68
נובמבר
1.03
דצמבר
-1.99
תשואה מצטברת
-9.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.88
מרץ
1.89
אפריל
1.73
מאי
1.62
יוני
0.61
יולי
0.30
אוגוסט
1.93
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
2.51
נובמבר
-0.20
דצמבר
2.06
תשואה מצטברת
14.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.18
פברואר
-2.97
מרץ
-9.23
אפריל
5.43
מאי
2.00
יוני
-0.28
יולי
3.07
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
-0.06
נובמבר
5.62
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
5.77
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.18
מרץ
0.87
אפריל
1.60
מאי
-1.59
יוני
2.32
יולי
0.40
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
0.87
אוקטובר
1.58
נובמבר
0.90
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
12.39
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!