חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

מגדל חברת ביטוח

-2.86
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9454
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
91
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.4%

חשיפה למניות

43.14%

חשיפה לחו"ל

25.91%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.86
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.35
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.65
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.38
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
3.74
5 שנים ממוצעת
3.78
שנת 2019
11.35
שנת 2020
5.15
שנת 2021
12.08
שנת 2022
-8.99
מדד שארפ
-1.98
שארפ כל הקופות
-0.4
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
80
סטיית תקן 36 חודשים
1.82
סטיית תקן 60 חודשים
2.07
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.91%
₪ 62,742
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.20%
₪ 3,150
מזומנים ושווי מזומנים
14.53%
₪ 38,120
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.64%
₪ 72,506
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.34%
₪ 32,386
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.97%
₪ 23,546
קרנות נאמנות
1.32%
₪ 3,457
הלוואות
10.08%
₪ 26,448

39.4%

חשיפה למניות

43.14%

חשיפה לחו"ל

25.91%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.62
5.14
4.75
6.62
19.8

קופה פודה

-1.98
6.21
5.58

קופה פודה

-2.34
7.37
3.91

קופה פודה

-2.36
3.87
2.88
12.79
20.56

קופה פודה

-2.42
3.36
3.14
11.09
18.02

קופה פודה

-2.86
3.11
2.35
11.65
20.38

קופה פודה

-3.05
1.61
0.7
12.89
20.74

קופה פופולארית

-3.89
0.66
-0.36
8.99
17.79

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.727
4531.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.191
500.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.386
1013.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.136
355.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.036
93.63
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.03
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.593
1556.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.015
38.29
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.779
12537.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.339
16630
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.035
90.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.191
500.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.142
373.76
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.084
220.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.349
915.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.002
5.18
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.342
896.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.337
3506.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.39
29880.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.058
151.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.951
5117.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.021
10550.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.638
1673.28
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.422
8706.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.319
8706.56
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.397
0.397
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.371
3597.89
אופציה מסוג Warrant
0
0.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-10.36
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.046
-121.92
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.087
-227.57
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
3.7
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.14
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.276
24336.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.174
456.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.437
6394.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.046
-121.92
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.125
327.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
3.7
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.911
-2390.57
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.026
2691.02
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.011
-29.87
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-0.005
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.323
6095.15
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.837
10067.11
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.286
3373.15
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.424
3736.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.155
8276.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.118
10804.82
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.098
256.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.839
20567.21
מק"מ
1.212
3180.07
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.153
400.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.284
17625.22
קרנות הון סיכון
0.068
1155.41
חייבים שונים
2.197
5764.67
זכאים
-0.021
-56.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.718
17625.22
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.44
1155.41
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.388
1016.97
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.042
110.69
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.057
149.63
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.298
780.83
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.03
78.73
קרנות גידור
0.018
47.44
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.845
2217.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.472
1239.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.39
פברואר
-1.79
מרץ
0.91
אפריל
1.03
מאי
0.72
יוני
1.89
יולי
2.21
אוגוסט
-0.08
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-2.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.97
פברואר
-0.73
מרץ
0.43
אפריל
-1.84
מאי
-2.04
יוני
-1.96
יולי
2.88
אוגוסט
-1.41
ספטמבר
-3.91
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.59
תשואה מצטברת
-8.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.99
פברואר
0.50
מרץ
1.64
אפריל
1.39
מאי
1.41
יוני
0.56
יולי
0.35
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.06
נובמבר
0.01
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.08
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.10
פברואר
-2.16
מרץ
-8.13
אפריל
4.84
מאי
1.88
יוני
-0.18
יולי
2.63
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-0.07
נובמבר
4.48
דצמבר
1.61
תשואה מצטברת
5.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.06
מרץ
0.89
אפריל
1.33
מאי
-1.17
יוני
2.00
יולי
0.54
אוגוסט
-0.20
ספטמבר
0.73
אוקטובר
1.34
נובמבר
0.74
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
11.35
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!