חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

מגדל חברת ביטוח

1.91
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9454
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
140
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.89%

חשיפה למניות

40.29%

חשיפה לחו"ל

24.13%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.91
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.7
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.85
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.88
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.05
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
3.81
5 שנים ממוצעת
5.07
שנת 2019
11.35
שנת 2020
5.15
שנת 2021
12.08
שנת 2022
-8.99
שנת 2023
9.13
מדד שארפ
-1.36
שארפ כל הקופות
-0.44
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
82
סטיית תקן 36 חודשים
1.79
סטיית תקן 60 חודשים
2.07
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.76%
₪ 84,524
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.08%
₪ 3,859
מזומנים ושווי מזומנים
17.03%
₪ 60,565
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.29%
₪ 100,611
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.82%
₪ 45,598
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.27%
₪ 25,847
קרנות נאמנות
0.80%
₪ 2,852
הלוואות
8.95%
₪ 31,849

40.89%

חשיפה למניות

40.29%

חשיפה לחו"ל

24.13%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.29
2.57
10.5
9.92
27.8
2.28
2.32
10.29
11.21
29.21
2.2
3.33
16.34
2.15
2.50
15.15
1.91
2.00
10.7
11.88
28.05
1.91
2.05
9.82
10.95
25.34
1.86
2.24
11.38
7.42
25.77
1.75
2.01
11.69
13.46
29.49

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.691
6014.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.186
660.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.332
1179.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.129
460.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.06
212.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.026
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.568
2020.08
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.065
232.96
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.029
17888.77
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.601
23479.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.133
472.64
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.186
660.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.105
373.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.116
412.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.221
784.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.021
72.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
4.66
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.347
1233.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.148
4082.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.925
42418.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.043
151.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.678
5968.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.994
14206.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.688
2446.04
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.691
12727.12
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.578
12727.12
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.357
0.357
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.64
5832.87
אופציה מסוג Warrant
0.002
6.18
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.188
667.57
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.039
140.42
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.003
9.59
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.277
29443.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.282
1001.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.154
11220.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.188
667.57
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-18.68
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.351
1250.29
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.751
2670.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.024
84.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0
6.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.162
11247.85
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.645
12966.64
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.333
4740.9
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.356
4822.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.228
11482.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.104
369.86
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.818
10023.84
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.115
409.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.9
31657.25
מק"מ
0.991
3524.43
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.399
1418.66
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.241
18848.27
קרנות הון סיכון
0.06
990.74
חייבים שונים
0
0.25
זכאים
-0.83
-2951.42
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.299
18848.27
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.279
990.74
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.319
1135.73
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.358
1273.19
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.041
146.66
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.295
1049.05
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.026
91.34
קרנות גידור
0.017
59.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.57
2027.31
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.232
824.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
1.91
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.00
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.39
פברואר
-1.79
מרץ
0.91
אפריל
1.03
מאי
0.72
יוני
1.89
יולי
2.21
אוגוסט
-0.08
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-2.86
נובמבר
3.25
דצמבר
2.51
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.97
פברואר
-0.73
מרץ
0.43
אפריל
-1.84
מאי
-2.04
יוני
-1.96
יולי
2.88
אוגוסט
-1.41
ספטמבר
-3.91
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.59
תשואה מצטברת
-8.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.99
פברואר
0.50
מרץ
1.64
אפריל
1.39
מאי
1.41
יוני
0.56
יולי
0.35
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.06
נובמבר
0.01
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.08
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.10
פברואר
-2.16
מרץ
-8.13
אפריל
4.84
מאי
1.88
יוני
-0.18
יולי
2.63
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-0.07
נובמבר
4.48
דצמבר
1.61
תשואה מצטברת
5.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.06
מרץ
0.89
אפריל
1.33
מאי
-1.17
יוני
2.00
יולי
0.54
אוגוסט
-0.20
ספטמבר
0.73
אוקטובר
1.34
נובמבר
0.74
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
11.35
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!