חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

מגדל חברת ביטוח

1.65
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9455
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
56
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.37%

חשיפה למניות

30.53%

חשיפה לחו"ל

18.09%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.65
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.63
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.77
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.37
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
2.72
5 שנים ממוצעת
3.9
שנת 2019
10.03
שנת 2020
3.55
שנת 2021
9.17
שנת 2022
-8.33
שנת 2023
7.39
מדד שארפ
-1.84
שארפ כל הקופות
-0.92
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
83.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.48
סטיית תקן 60 חודשים
1.7
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.93%
₪ 57,342
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.11%
₪ 1,934
מזומנים ושווי מזומנים
11.29%
₪ 19,653
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.97%
₪ 29,546
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.94%
₪ 36,463
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.86%
₪ 11,938
קרנות נאמנות
0.71%
₪ 1,235
הלוואות
9.20%
₪ 16,019

24.37%

חשיפה למניות

30.53%

חשיפה לחו"ל

18.09%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.65
3.00
9.63
8.37
21.07
1.61
2.58
8.55
5.33
21.94
1.59
3.04
8.88
8.1
21.67
1.57
3.09
12.25
1.51
2.73
10.02
10.23
22.14
1.47
3.03
9.06
6.65
21.74
1.26
2.65
8.79
6.49
17.49

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.748
3043.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.075
129.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.247
429.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.114
199.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.059
102.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.016
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.57
992.37
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.142
247.27
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.864
13692.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.731
20427.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.075
129.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.105
182.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.142
247.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.232
403.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.02
35.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
2.28
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.41
713.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.219
2122.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.371
21541.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.045
78.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.773
3086.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.172
7264.1
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.382
665.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.77
3545.64
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.036
3545.64
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.391
0.391
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.97
1688.94
אופציה מסוג Warrant
0.002
2.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-1.04
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.169
294.31
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-7.15
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.5
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.011
19.83
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.246
9135.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
8.71
15166.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.449
2523.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.169
294.31
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
13.23
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.5
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0.16
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.622
1083.64
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.018
31.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
0.002
אופציות מסוג Warrants
0
2.65
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.77
4822.86
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.118
3687.99
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.263
2199.48
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.399
2436
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.5
6094.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.13
226.74
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.756
4799.08
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.151
263.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.391
9387.53
מק"מ
1.203
2094.82
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.511
890.56
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.16
9142.47
קרנות הון סיכון
0.06
391.8
חייבים שונים
0.062
107.4
זכאים
-0.015
-25.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.25
9142.47
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.225
391.8
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.306
532.27
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.352
613.37
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.048
84.03
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.273
476.17
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.016
27.13
קרנות גידור
0.01
16.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.568
988.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.141
245.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
1.25
מרץ
1.65
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.00
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.95
פברואר
-1.96
מרץ
0.95
אפריל
0.83
מאי
0.92
יוני
1.31
יולי
1.54
אוגוסט
0.16
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.37
נובמבר
2.99
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
7.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.88
מרץ
0.15
אפריל
-1.48
מאי
-2.02
יוני
-1.08
יולי
2.26
אוגוסט
-1.40
ספטמבר
-3.06
אוקטובר
1.41
נובמבר
0.60
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-8.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.13
מרץ
1.29
אפריל
0.98
מאי
1.13
יוני
0.45
יולי
0.37
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.16
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
9.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
-1.26
מרץ
-6.81
אפריל
4.06
מאי
1.49
יוני
-0.48
יולי
2.03
אוגוסט
1.98
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-0.10
נובמבר
3.17
דצמבר
1.20
תשואה מצטברת
3.55
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.01
מרץ
0.87
אפריל
1.08
מאי
-0.71
יוני
1.63
יולי
0.80
אוגוסט
-0.06
ספטמבר
0.66
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.56
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
10.03
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!