חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

כלל חברת ביטוח

2.49
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
9633
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
299
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.62%

חשיפה למניות

43.34%

חשיפה לחו"ל

25.42%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.49
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.3
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.67
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.24
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
4.36
5 שנים ממוצעת
6.22
שנת 2019
14.27
שנת 2020
5.92
שנת 2021
14.18
שנת 2022
-9.51
שנת 2023
8.83
מדד שארפ
-0.46
שארפ כל הקופות
0.3
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
84.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.13
סטיית תקן 60 חודשים
2.58
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.34%
₪ 387,955
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.81%
₪ 11,139
מזומנים ושווי מזומנים
12.97%
₪ 177,599
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.90%
₪ 505,248
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.68%
₪ 118,817
פיקדונות
0.17%
₪ 2,270
נכסים אחרים
4.15%
₪ 56,833
קרנות נאמנות
4.45%
₪ 60,961
הלוואות
3.53%
₪ 48,330

50.62%

חשיפה למניות

43.34%

חשיפה לחו"ל

25.42%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
5.70
15.38
8.12
29.11
2.65
5.65
18.57
2.62
5.12
14.08
15.21
35.24
2.58
5.55
14.22
14.12
36.03
2.49
5.19
13.3
13.67
35.24
2.45
6.11
18.09
2.38
4.77
12.81
13.9
32.74
2.33
4.64
14.91
15.58
35.42

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.182
16183.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.68
9305.54
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.161
2210.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.026
359.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.281
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.452
6189.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.064
875.69
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.757
65125.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.324
45513.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.434
5945.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.68
9305.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
563.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.442
6051.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.63
8630.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
478.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.581
7950.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
17.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.015
27582.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
16.009
219192.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.061
835.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.824
24969.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.054
41818.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.059
14494.66
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.456
54394.89
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.973
54394.89
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.732
0.732
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.686
23088.84
אופציה מסוג Warrant
0.018
241.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-97.13
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.275
3768.49
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
257.45
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
2.89
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.535
157932.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.466
6385.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.129
15463.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.275
3768.49
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
66.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.174
-2384.76
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.242
3319.6
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
142.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-63.53
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
241.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.074
1009.6
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.406
19253.24
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.022
301.34
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.893
12230.5
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.651
8912.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.975
13350.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.805
11024.59
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.183
2509.86
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.166
2270.2
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.023
312.21
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.41
5616.11
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11.415
156290.77
מק"מ
0.099
1356.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.15
2055.15
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.388
33351.49
קרנות הון סיכון
0.037
342.13
חייבים שונים
0.061
841.37
זכאים
-0.139
-1908.96
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.436
33351.49
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.025
342.13
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.013
176.7
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.101
1378.26
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.03
404.53
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.656
8976.03
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.281
3841.29
קרנות גידור
0.096
1315.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.558
21329.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.616
8435.13
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.279
31196.37

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
2.59
מרץ
2.49
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.19
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
-2.08
מרץ
0.71
אפריל
1.28
מאי
0.50
יוני
2.04
יולי
2.31
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
-3.41
נובמבר
3.98
דצמבר
2.97
תשואה מצטברת
8.83
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.83
פברואר
-0.42
מרץ
0.60
אפריל
-1.88
מאי
-2.63
יוני
-2.65
יולי
3.38
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-4.59
אוקטובר
2.29
נובמבר
1.14
דצמבר
-2.19
תשואה מצטברת
-9.51
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.44
פברואר
1.11
מרץ
1.45
אפריל
1.83
מאי
1.99
יוני
0.22
יולי
-0.44
אוגוסט
1.97
ספטמבר
-0.68
אוקטובר
2.88
נובמבר
-0.31
דצמבר
1.95
תשואה מצטברת
14.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.19
פברואר
-2.65
מרץ
-10.50
אפריל
5.48
מאי
1.37
יוני
-0.33
יולי
2.67
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.80
אוקטובר
0.21
נובמבר
6.57
דצמבר
3.07
תשואה מצטברת
5.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.39
פברואר
1.46
מרץ
0.91
אפריל
1.94
מאי
-1.74
יוני
2.32
יולי
0.82
אוגוסט
-0.58
ספטמבר
1.05
אוקטובר
1.75
נובמבר
0.95
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
14.27
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!