חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

כלל חברת ביטוח

-3.41
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
9633
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
383
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.84%

חשיפה למניות

44.88%

חשיפה לחו"ל

25.94%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.41
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.55
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.49
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.88
5 שנים ממוצעת
4.31
שנת 2019
14.27
שנת 2020
5.92
שנת 2021
14.18
שנת 2022
-9.51
מדד שארפ
-1.03
שארפ כל הקופות
-0.08
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
86.1
סטיית תקן 36 חודשים
2.25
סטיית תקן 60 חודשים
2.57
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.53%
₪ 357,501
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.87%
₪ 9,839
מזומנים ושווי מזומנים
15.40%
₪ 174,612
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.81%
₪ 394,702
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.04%
₪ 113,849
פיקדונות
0.13%
₪ 1,456
נכסים אחרים
0.69%
₪ 7,814
קרנות נאמנות
3.44%
₪ 39,025
הלוואות
3.10%
₪ 35,185

47.84%

חשיפה למניות

44.88%

חשיפה לחו"ל

25.94%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.95
6.47
5.78

קופה פודה

-2.05
5.38
4.9
6.34
19.71

קופה פודה

-2.31
7.25
4.42

קופה פודה

-2.65
4.27
3.19
14.54
23.21

קופה פודה

-2.89
2.86
2.59
14.5
22.16

קופה פופולארית

-3.15
3.61
2.59
15.17
23.7

קופה פופולארית

-3.41
1.64
0.55
15.36
23.49

קופה פופולארית

-3.87
1.42
0.59
13.96
22.07

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.674
18980.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.108
12564.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.115
1308.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.087
990.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.302
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.378
4283.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.347
49292.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.422
38809.71
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.51
5785.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.339
15185.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.108
12564.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
519.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.11
1243.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.455
5157.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.038
433.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.579
6566.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
17.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.874
32589.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
16.874
191343.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.092
1040.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.179
24708.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.048
34559.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.668
7577.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.653
37797.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.333
37797.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.595
0.595
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.408
15967.84
אופציה מסוג Warrant
0.006
73.64
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.097
-1103.69
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.243
-2750.84
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.169
-1911.34
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
9.44
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.184
138169.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.536
6076.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.649
18693.81
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.243
-2750.84
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
17.27
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.943
-10692.12
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.332
3764.47
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.034
379.96
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-68.87
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0.001
73.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.021
239.14
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.668
41599.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.028
316.68
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.965
10939.15
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.241
2728.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.115
12646.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.546
6189.68
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.209
2364.85
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.128
1455.62
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.233
2645.39
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.055
102686.16
מק"מ
0.421
4776.21
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.674
30326.3
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.251
16460.82
קרנות הון סיכון
0.048
281.96
חייבים שונים
0.021
242.94
זכאים
-0.147
-1668.6
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.452
16460.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.025
281.96
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.016
185.84
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.11
1252.22
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.027
305.13
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.36
4083.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.302
3427.19
קרנות גידור
0.111
1254.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.629
18473.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.717
8127.9
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.096
12423.01

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
-2.08
מרץ
0.71
אפריל
1.28
מאי
0.50
יוני
2.04
יולי
2.31
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
-3.41
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.83
פברואר
-0.42
מרץ
0.60
אפריל
-1.88
מאי
-2.63
יוני
-2.65
יולי
3.38
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-4.59
אוקטובר
2.29
נובמבר
1.14
דצמבר
-2.19
תשואה מצטברת
-9.51
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.44
פברואר
1.11
מרץ
1.45
אפריל
1.83
מאי
1.99
יוני
0.22
יולי
-0.44
אוגוסט
1.97
ספטמבר
-0.68
אוקטובר
2.88
נובמבר
-0.31
דצמבר
1.95
תשואה מצטברת
14.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.19
פברואר
-2.65
מרץ
-10.50
אפריל
5.48
מאי
1.37
יוני
-0.33
יולי
2.67
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.80
אוקטובר
0.21
נובמבר
6.57
דצמבר
3.07
תשואה מצטברת
5.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.39
פברואר
1.46
מרץ
0.91
אפריל
1.94
מאי
-1.74
יוני
2.32
יולי
0.82
אוגוסט
-0.58
ספטמבר
1.05
אוקטובר
1.75
נובמבר
0.95
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
14.27
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!