חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

כלל חברת ביטוח

2.33
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
9634
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
143
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.55%

חשיפה למניות

36.84%

חשיפה לחו"ל

25.3%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.33
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.99
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.95
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.3
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.02
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
3.94
5 שנים ממוצעת
5.55
שנת 2019
12.69
שנת 2020
5.10
שנת 2021
12.52
שנת 2022
-8.63
שנת 2023
8.05
מדד שארפ
-1.13
שארפ כל הקופות
-0.37
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
86.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.85
סטיית תקן 60 חודשים
2.25
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.76%
₪ 184,234
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.81%
₪ 4,539
מזומנים ושווי מזומנים
13.15%
₪ 73,960
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.34%
₪ 181,861
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.57%
₪ 65,046
פיקדונות
0.15%
₪ 830
נכסים אחרים
2.39%
₪ 13,459
קרנות נאמנות
3.35%
₪ 18,814
הלוואות
3.48%
₪ 19,588

44.55%

חשיפה למניות

36.84%

חשיפה לחו"ל

25.3%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.73
5.03
14.12
8.79
28.21
2.33
4.70
11.99
12.3
31.02
2.33
4.89
17.36
2.3
4.35
12.23
12.6
29.84
2.14
4.76
12.23
10.13
29.73
2.14
4.24
11.84
11.48
26.91
2.11
4.17
13.65
14.05
31.54
2.05
5.45
16.82

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.097
6167.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.787
4426.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.15
842.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.026
145.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.239
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.524
2943.92
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.059
333.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.154
34607.77
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.613
25942.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.603
3388.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.787
4426.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
268.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.512
2878.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.748
4204.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.04
227.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.571
3211.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
7.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.333
13119.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.987
106771.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.071
397.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.112
11876.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.622
20370.05
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.96
5400.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.171
19367.41
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.444
19367.41
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.577
0.577
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.457
8194.14
אופציה מסוג Warrant
0.016
88.62
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-34.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.245
1378
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.081
455.21
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.03
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.27
57750.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.548
3082.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.976
5487.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.245
1378
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
30.19
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.065
-366.43
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.202
1134.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.009
50.5
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-22.55
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
88.62
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.068
381.55
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.562
8783.02
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.034
190.11
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.878
4939.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.64
3599.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.959
5391.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.792
4452.58
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.18
1013.68
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.148
830.13
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.02
110.8
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.365
2053.61
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11.591
65177.04
מק"מ
0.137
773.07
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.125
6345.64
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.301
1694.41
זכאים
-0.089
-500.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.128
6345.64
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.006
32.05
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.01
58.76
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.265
1490.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.239
1344.35
קרנות גידור
0.1
565.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.446
8128.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.549
3084.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.352
7600.53

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
2.28
מרץ
2.33
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.70
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
-1.87
מרץ
0.78
אפריל
1.13
מאי
0.60
יוני
1.74
יולי
1.96
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-3.05
נובמבר
3.51
דצמבר
2.73
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.49
מרץ
0.39
אפריל
-1.62
מאי
-2.45
יוני
-2.06
יולי
2.82
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.86
אוקטובר
1.87
נובמבר
0.82
דצמבר
-1.70
תשואה מצטברת
-8.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
0.90
מרץ
1.34
אפריל
1.53
מאי
1.79
יוני
0.24
יולי
-0.35
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
2.50
נובמבר
-0.23
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
12.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.07
פברואר
-2.07
מרץ
-9.48
אפריל
5.02
מאי
1.34
יוני
-0.38
יולי
2.34
אוגוסט
2.57
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.20
נובמבר
5.39
דצמבר
2.53
תשואה מצטברת
5.10
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.83
פברואר
1.32
מרץ
0.92
אפריל
1.62
מאי
-1.27
יוני
1.99
יולי
0.82
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.71
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.69
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!