חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

כלל חברת ביטוח

-3.05
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
9634
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
136
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.78%

חשיפה למניות

39.68%

חשיפה לחו"ל

26.13%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.7
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.89
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
4.12
5 שנים ממוצעת
3.84
שנת 2019
12.69
שנת 2020
5.10
שנת 2021
12.52
שנת 2022
-8.63
מדד שארפ
-1.94
שארפ כל הקופות
-0.62
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
86.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.23
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.37%
₪ 153,447
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.92%
₪ 4,099
מזומנים ושווי מזומנים
15.54%
₪ 69,386
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.00%
₪ 129,474
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.97%
₪ 57,930
פיקדונות
0.16%
₪ 694
נכסים אחרים
0.16%
₪ 712
קרנות נאמנות
3.60%
₪ 16,058
הלוואות
3.29%
₪ 14,704

39.78%

חשיפה למניות

39.68%

חשיפה לחו"ל

26.13%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.62
5.14
4.75
6.62
19.8

קופה פודה

-1.98
6.21
5.58

קופה פודה

-2.34
7.37
3.91

קופה פודה

-2.36
3.87
2.88
12.79
20.56

קופה פודה

-2.42
3.36
3.14
11.09
18.02

קופה פודה

-2.86
3.11
2.35
11.65
20.38

קופה פודה

-3.05
1.61
0.7
12.89
20.74

קופה פופולארית

-3.89
0.66
-0.36
8.99
17.79

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.579
7048.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.198
5347.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.109
485.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.092
411.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.271
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.411
1836.66
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.338
23834.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.147
18515.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.618
2760.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.361
10541.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.198
5347.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
222.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.116
515.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.509
2271.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.042
185.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.612
2731.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
7.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.13
13975.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.876
84280.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.1
446.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.366
10564.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.409
15222.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.572
2556.2
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.267
12497.81
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.799
12497.81
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.458
0.458
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.182
5279.74
אופציה מסוג Warrant
0.006
26.38
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.08
-359.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.2
-895.16
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.48
-2144.39
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
3.12
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.07
44962
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.599
2676.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.384
6181.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.2
-895.16
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
6.29
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.292
-1302.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.303
1353.95
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.028
125.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-22.77
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0.001
26.38
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.021
92.07
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.572
15948.01
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.045
199.69
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
1.019
4550.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.254
1134.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.178
5260.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.577
2574.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.22
983.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.156
694.45
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.193
860.84
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.796
34807.94
מק"מ
0.51
2278.64
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.172
18630.02
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.135
4155.9
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.02
89.44
זכאים
-0.174
-776.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.931
4155.9
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.006
28.08
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.007
32.98
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.247
1103.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.271
1210.71
קרנות גידור
0.121
539.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.537
6860.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.592
2644.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.468
6552.89

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
-1.87
מרץ
0.78
אפריל
1.13
מאי
0.60
יוני
1.74
יולי
1.96
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-3.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.60
פברואר
-0.49
מרץ
0.39
אפריל
-1.62
מאי
-2.45
יוני
-2.06
יולי
2.82
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.86
אוקטובר
1.87
נובמבר
0.82
דצמבר
-1.70
תשואה מצטברת
-8.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
0.90
מרץ
1.34
אפריל
1.53
מאי
1.79
יוני
0.24
יולי
-0.35
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-0.55
אוקטובר
2.50
נובמבר
-0.23
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
12.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.07
פברואר
-2.07
מרץ
-9.48
אפריל
5.02
מאי
1.34
יוני
-0.38
יולי
2.34
אוגוסט
2.57
ספטמבר
-1.54
אוקטובר
0.20
נובמבר
5.39
דצמבר
2.53
תשואה מצטברת
5.10
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.83
פברואר
1.32
מרץ
0.92
אפריל
1.62
מאי
-1.27
יוני
1.99
יולי
0.82
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.71
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.69
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!