חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

כלל חברת ביטוח

-2.69
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
9635
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
41
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.74%

חשיפה למניות

34.7%

חשיפה לחו"ל

18.27%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.69
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.12
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.13
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.35
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
3 שנים ממוצעת
2.32
5 שנים ממוצעת
2.72
שנת 2019
10.48
שנת 2020
3.67
שנת 2021
9.37
שנת 2022
-7.60
מדד שארפ
-2.11
שארפ כל הקופות
-0.75
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
85.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.46
סטיית תקן 60 חודשים
1.7
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
38.91%
₪ 100,331
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.11%
₪ 2,866
מזומנים ושווי מזומנים
11.79%
₪ 30,406
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.07%
₪ 46,589
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.10%
₪ 54,417
פיקדונות
0.26%
₪ 677
נכסים אחרים
1.38%
₪ 3,551
קרנות נאמנות
3.38%
₪ 8,717
הלוואות
4.00%
₪ 10,322

24.74%

חשיפה למניות

34.7%

חשיפה לחו"ל

18.27%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.97
3.46
3.23
4.13
17.06

קופה פודה

-1.01
4.75
4.08

קופה פודה

-1.76
2.77
2.26
8.27
14.92

קופה פודה

-2.28
2.02
1.83
4.97
11.37

קופה פודה

-2.37
2.12
1.57
6.7
14.58

קופה פודה

-2.69
0.64
0.12
7.13
14.35

קופה פודה

-3.3
0.26
-0.19
5.47
13.7

קופה פודה

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.939
5000.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.328
3424.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.134
344.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.112
289.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.402
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.461
1188.67
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.588
22146.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.998
18045.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.043
2690.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.612
9313.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.328
3424.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
144.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.123
315.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.572
1474.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.047
120.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.744
1917.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
5.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.507
9044.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
21.215
54708.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.112
288.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.639
6805.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.832
9881.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.378
974.04
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.24
4211.86
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.633
4211.86
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.552
0.552
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.69
1779.31
אופציה מסוג Warrant
0.004
11.43
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.05
-128.7
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.124
-320.77
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.042
-107.64
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.05
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.248
16111.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.674
1737.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.808
2083.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.124
-320.77
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
2.85
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.144
-2950.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.455
1173.42
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.016
42.34
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-7.67
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.003
0.003
אופציות מסוג Warrants
0
11.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.022
55.69
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.754
9680.05
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.053
137.43
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
1.239
3195.06
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.309
796.85
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.432
3693.6
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.701
1807.86
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.268
690.72
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.262
676.83
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.12
308.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.569
16941.01
מק"מ
0.861
2220.83
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.468
3785.24
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.306
4018.3
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.023
60.54
זכאים
-0.066
-170.45
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.558
4018.3
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.005
14.04
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.01
25.39
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.659
1700.43
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.402
1037.82
קרנות גידור
0.115
295.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.887
4867.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.368
947.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.125
2902.17

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.79
פברואר
-1.99
מרץ
0.96
אפריל
0.83
מאי
0.76
יוני
1.13
יולי
1.32
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-2.69
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.73
מרץ
0.17
אפריל
-1.29
מאי
-2.08
יוני
-1.19
יולי
2.15
אוגוסט
-1.03
ספטמבר
-2.98
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.68
דצמבר
-1.18
תשואה מצטברת
-7.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.47
מרץ
1.10
אפריל
1.09
מאי
1.39
יוני
0.24
יולי
-0.12
אוגוסט
1.41
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.05
דצמבר
1.09
תשואה מצטברת
9.37
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
-0.99
מרץ
-7.34
אפריל
3.87
מאי
1.16
יוני
-0.47
יולי
1.72
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.12
נובמבר
3.53
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
3.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.27
פברואר
1.10
מרץ
0.90
אפריל
1.18
מאי
-0.66
יוני
1.45
יולי
0.88
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.65
אוקטובר
1.07
נובמבר
0.46
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.48
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!