חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

כלל חברת ביטוח

1.59
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
9635
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
65
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.95%

חשיפה למניות

26.68%

חשיפה לחו"ל

17.68%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.59
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.88
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.1
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.67
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
2.63
5 שנים ממוצעת
4
שנת 2019
10.48
שנת 2020
3.67
שנת 2021
9.37
שנת 2022
-7.60
שנת 2023
6.43
מדד שארפ
-1.87
שארפ כל הקופות
-0.95
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
85.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.49
סטיית תקן 60 חודשים
1.73
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
38.23%
₪ 124,209
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.91%
₪ 2,962
מזומנים ושווי מזומנים
12.27%
₪ 39,861
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.09%
₪ 62,023
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.42%
₪ 63,101
פיקדונות
0.08%
₪ 269
נכסים אחרים
3.02%
₪ 9,812
קרנות נאמנות
3.04%
₪ 9,887
הלוואות
3.93%
₪ 12,772

25.95%

חשיפה למניות

26.68%

חשיפה לחו"ל

17.68%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.65
3.00
9.63
8.37
21.07
1.61
2.58
8.55
5.33
21.94
1.59
3.04
8.88
8.1
21.67
1.57
3.09
12.25
1.51
2.73
10.02
10.23
22.14
1.47
3.03
9.06
6.65
21.74
1.26
2.65
8.79
6.49
17.49

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.316
4274.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.909
2952.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.18
583.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
94.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.345
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.604
1963.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.071
231.3
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.217
33195.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.871
25571.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.028
3340.51
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.909
2952.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
178.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.591
1920.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.872
2834.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.047
151.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.644
2092.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
4.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.694
8751.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
22.157
71986.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.082
264.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.439
7922.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.227
13733.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.711
2311.19
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.72
6606.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.033
6606.32
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.597
0.597
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.842
2734.7
אופציה מסוג Warrant
0.01
33.31
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-11.51
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.138
446.77
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.028
-92.43
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.34
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.763
18723.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.637
2069.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.564
1831.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.138
446.77
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
20
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.09
-293.73
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.285
924.39
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
16.85
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-7.53
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
33.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.063
203.36
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.867
6065.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.041
131.75
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.991
3218.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.722
2345.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.081
3513.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.893
2901.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.203
660.54
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.083
269.14
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.011
36.98
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.205
665.81
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.938
32288.45
מק"מ
0.235
762.04
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.464
1506.87
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.292
5537.88
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.299
970.17
זכאים
-0.325
-1055.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.705
5537.88
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.005
16.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.014
45.23
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.51
1657.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.345
1120.09
קרנות גידור
0.095
310.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.734
5633.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.308
1000.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.001
3253.54

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.02
פברואר
1.45
מרץ
1.59
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.04
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.79
פברואר
-1.99
מרץ
0.96
אפריל
0.83
מאי
0.76
יוני
1.13
יולי
1.32
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-2.69
נובמבר
3.35
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
6.43
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.73
מרץ
0.17
אפריל
-1.29
מאי
-2.08
יוני
-1.19
יולי
2.15
אוגוסט
-1.03
ספטמבר
-2.98
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.68
דצמבר
-1.18
תשואה מצטברת
-7.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.47
מרץ
1.10
אפריל
1.09
מאי
1.39
יוני
0.24
יולי
-0.12
אוגוסט
1.41
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.05
דצמבר
1.09
תשואה מצטברת
9.37
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
-0.99
מרץ
-7.34
אפריל
3.87
מאי
1.16
יוני
-0.47
יולי
1.72
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.12
נובמבר
3.53
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
3.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.27
פברואר
1.10
מרץ
0.90
אפריל
1.18
מאי
-0.66
יוני
1.45
יולי
0.88
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.65
אוקטובר
1.07
נובמבר
0.46
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.48
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!