חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה לבני 50-60

כלל חברת ביטוח

-2.06
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
9655
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
2,532
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.1%

חשיפה למניות

45.7%

חשיפה לחו"ל

25.9%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.06
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.83
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.94
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.93
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
7.42
5 שנים ממוצעת
6.02
שנת 2019
12.05
שנת 2020
6.22
שנת 2021
14.58
שנת 2022
-3.97
מדד שארפ
-0.33
שארפ כל הקופות
-0.43
אלפא שנתית
2.64
יחס נזילות
82.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.73
סטיית תקן 60 חודשים
2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.26%
₪ 1,120,870
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.82%
₪ 74,559
מזומנים ושווי מזומנים
11.32%
₪ 1,034,082
אג"ח מיועדות
27.63%
₪ 2,524,662
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.42%
₪ 2,688,730
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.66%
₪ 334,418
פיקדונות
0.13%
₪ 11,796
נכסים אחרים
7.13%
₪ 651,766
קרנות נאמנות
4.34%
₪ 396,182
הלוואות
3.30%
₪ 301,963

40.1%

חשיפה למניות

45.7%

חשיפה לחו"ל

25.9%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.52
8.28
9.9

קופה פופולארית

-1.65
6.60
6.96
13.06
28.53

קופה פודה

-1.82
4.58
4.79
21.66
31.81

קופה פופולארית

-1.82
6.20
5.9
25.98
39.07

קופה פופולארית

-2.05
5.30
4.98
21.41
31.55

קופה פופולארית

-2.06
4.13
3.83
23.94
33.93

קופה פופולארית

-2.25
10.46
7.59

קופה פודה

-2.43
5.78
5.61
19.04
25.94

קופה פודה

-2.46
4.19
4.33
22.54
32.77

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.49
2238111.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.029
185401.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.321
29296.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.14
12779.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.085
7802.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.203
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.103
9400.43
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.002
219.22
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.552
141805.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.233
112694.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.184
16799.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.536
49030.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.321
29296.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1140.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.038
3515.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.125
11436.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.01
950.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.566
51732.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
140.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.783
71528.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.642
424252.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.025
2283.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.609
55621.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.838
76626.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.58
53009.21
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.159
252035.94
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.758
252035.94
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.843
0.843
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.182
108022.9
אופציה מסוג Warrant
0.004
408.79
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.08
-7285.03
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.199
-18157.14
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.058
-5334.24
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
484.19
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.979
911999.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.147
13472.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.364
124650.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.199
-18157.14
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
88.93
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.414
-129250.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.633
57892.44
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.028
2533.59
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-459.2
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0.001
408.79
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.011
1046.89
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.219
20008.94
פח"ק/פר"י
2.319
211978.03
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.044
4044.88
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.03
2709.43
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.95
86806.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.26
23728.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.101
100641.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.541
49436.27
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.204
18630.86
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.046
4226.77
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.083
7569.1
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.001
125.11
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.191
17461.13
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.293
575096.55
מק"מ
0.152
13868.99
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.659
242962.08
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.644
510307.35
קרנות הון סיכון
0.135
17085.89
חייבים שונים
0.007
641.4
זכאים
-0.107
-9774.36
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.584
510307.35
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.187
17085.89
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.18
16449.22
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.387
35333.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.162
14779.99
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.764
161196.39
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.203
18573.34
קרנות גידור
0.107
9738.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.975
180454.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.587
53648.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.773
162078.31

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.94
פברואר
-0.88
מרץ
0.61
אפריל
1.19
מאי
0.59
יוני
1.84
יולי
1.94
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
-2.06
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.08
פברואר
-0.04
מרץ
0.93
אפריל
-1.02
מאי
-1.43
יוני
-1.99
יולי
3.00
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
-3.51
אוקטובר
1.93
נובמבר
1.11
דצמבר
-1.38
תשואה מצטברת
-3.97
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
1.33
מרץ
1.54
אפריל
1.69
מאי
1.81
יוני
0.42
יולי
-0.15
אוגוסט
1.83
ספטמבר
-0.46
אוקטובר
2.47
נובמבר
0.02
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
14.58
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.07
פברואר
-2.19
מרץ
-8.19
אפריל
4.26
מאי
1.27
יוני
0.10
יולי
2.13
אוגוסט
2.41
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
0.17
נובמבר
5.53
דצמבר
2.50
תשואה מצטברת
6.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.60
פברואר
1.13
מרץ
0.83
אפריל
1.72
מאי
-1.22
יוני
2.12
יולי
0.41
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
0.83
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.95
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
12.05
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!