חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה לבני 50-60

כלל חברת ביטוח

2.42
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
9655
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
11
צבירה נטו (במליונים)
2,314
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.26%

חשיפה למניות

44.74%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.35
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.98
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.57
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
42.98
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
3 שנים ממוצעת
6.43
5 שנים ממוצעת
7.41
שנת 2019
12.05
שנת 2020
6.22
שנת 2021
14.58
שנת 2022
-3.97
שנת 2023
9.06
מדד שארפ
-0.14
שארפ כל הקופות
-0.23
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
82.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.58
סטיית תקן 60 חודשים
2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.84%
₪ 1,181,658
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.76%
₪ 82,394
מזומנים ושווי מזומנים
8.31%
₪ 905,699
אג"ח מיועדות
26.78%
₪ 2,917,969
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.98%
₪ 3,593,583
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.25%
₪ 353,828
פיקדונות
0.22%
₪ 23,951
נכסים אחרים
8.89%
₪ 968,435
קרנות נאמנות
4.33%
₪ 471,459
הלוואות
3.65%
₪ 398,063

45.26%

חשיפה למניות

44.74%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.9
5.17
15.2
16.13
38.14
2.43
5.03
13.95
22.24
44.74
2.42
4.73
12.35
20.57
42.98
2.38
4.95
16.51
2.36
4.38
12.77
20.94
40.56
2.34
4.92
14.56
21.09
37.72
2.26
4.22
11.58
20.3
39.71
2.24
4.45
14.26
24.47
49.95
2.2
5.53
17.85

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.061
2403976.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.49
162343.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.197
21504.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.204
22177.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.025
2759.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.195
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.131
14303.27
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.083
8997.42
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.806
196845.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.17
127525.97
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.153
16659.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.197
21504.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1302.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.128
13985.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.184
20098.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.01
1106.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.559
60965.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
134.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.585
63742.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.684
510444.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.018
1929.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.53
57704.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.894
97383.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.844
91970.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.199
371413.08
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.408
371413.08
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.91
0.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.478
161049.26
אופציה מסוג Warrant
0.014
1562.56
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-672.22
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.247
26878
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.102
11061.52
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
574.22
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.337
1126420.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.136
14826.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.979
106706.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.247
26878
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
269.2
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.065
-7034.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.503
54767.3
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.009
981.86
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-438.42
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
1562.56
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.056
6103.83
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.209
22807.08
פח"ק/פר"י
0.829
90356.4
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.024
2585.59
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.866
94389.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.646
70432.48
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.949
103448.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.781
85154.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.177
19245.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.149
16191.74
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.071
7758.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.001
130.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.02
2154.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.368
40055.71
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.092
772798.95
מק"מ
0.035
3800.27
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.39
42543.24
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.631
558495.53
קרנות הון סיכון
0.105
18320.43
חייבים שונים
0.041
4488.67
זכאים
-0.088
-9609.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.125
558495.53
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.168
18320.43
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.147
16030.51
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.336
36634.31
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.158
17194.26
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.642
178915.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.195
21302.18
קרנות גידור
0.094
10193.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.964
213971.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.552
60161.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.811
197325.88

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
2.18
מרץ
2.42
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.73
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.94
פברואר
-0.88
מרץ
0.61
אפריל
1.19
מאי
0.59
יוני
1.84
יולי
1.94
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
-2.06
נובמבר
2.50
דצמבר
2.18
תשואה מצטברת
9.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.08
פברואר
-0.04
מרץ
0.93
אפריל
-1.02
מאי
-1.43
יוני
-1.99
יולי
3.00
אוגוסט
-0.38
ספטמבר
-3.51
אוקטובר
1.93
נובמבר
1.11
דצמבר
-1.38
תשואה מצטברת
-3.97
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
1.33
מרץ
1.54
אפריל
1.69
מאי
1.81
יוני
0.42
יולי
-0.15
אוגוסט
1.83
ספטמבר
-0.46
אוקטובר
2.47
נובמבר
0.02
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
14.58
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.07
פברואר
-2.19
מרץ
-8.19
אפריל
4.26
מאי
1.27
יוני
0.10
יולי
2.13
אוגוסט
2.41
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
0.17
נובמבר
5.53
דצמבר
2.50
תשואה מצטברת
6.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.60
פברואר
1.13
מרץ
0.83
אפריל
1.72
מאי
-1.22
יוני
2.12
יולי
0.41
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
0.83
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.95
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
12.05
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!