חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

כלל חברת ביטוח

-1.61
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
9656
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
853
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.01%

חשיפה למניות

38.56%

חשיפה לחו"ל

18.18%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.61
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.51
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.84
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.9
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
5.92
5 שנים ממוצעת
5.04
שנת 2019
9.89
שנת 2020
4.53
שנת 2021
11.68
שנת 2022
-2.33
מדד שארפ
-0.55
שארפ כל הקופות
-0.59
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
80
סטיית תקן 36 חודשים
1.21
סטיית תקן 60 חודשים
1.43
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.44%
₪ 741,727
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.87%
₪ 33,056
מזומנים ושווי מזומנים
8.21%
₪ 313,114
אג"ח מיועדות
28.05%
₪ 1,070,064
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.20%
₪ 655,987
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.12%
₪ 309,936
פיקדונות
0.19%
₪ 7,158
נכסים אחרים
10.04%
₪ 382,809
קרנות נאמנות
4.54%
₪ 173,036
הלוואות
3.35%
₪ 127,806

23.01%

חשיפה למניות

38.56%

חשיפה לחו"ל

18.18%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.78
6.96
8.71

קופה פופולארית

-0.79
5.33
5.93
11.49
26.57

קופה פודה

-1.25
5.14
5.4
17.13
26.67

קופה פופולארית

-1.6
3.31
3.46
15.41
24.47

קופה פופולארית

-1.61
3.41
3.51
18.84
27.9

קופה פופולארית

-1.67
4.44
4.49
14.12
20.95

קופה פודה

-1.69
4.09
4.05
16.57
25.68

קופה פופולארית

-1.87
5.27
3.82

קופה פודה

-2
3.40
3.73
16.52
26.35

קופה פופולארית

-2.17
4.87
2.9

קופה פודה

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.908
950173.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.937
73907.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.583
22248.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.134
5094.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.09
3414.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.326
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.2
7621.67
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.003
109.61
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.52
134276.8
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.736
104364.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.408
15557.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.122
42783.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.583
22248.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
924.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.057
2181.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.249
9517.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.02
770.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.594
22640.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
61.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.52
57993.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.255
353064.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.049
1851.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.151
43912.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.672
63769.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.361
13776.61
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.116
60478.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.585
60478.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.684
0.684
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.693
26432.42
אופציה מסוג Warrant
0.003
122.36
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.043
-1652.81
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.108
-4119.45
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.048
-39981.87
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
240.7
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.424
206912.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.294
11211.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.784
29911.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.108
-4119.45
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
28.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.791
-30190.6
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.825
31458.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.016
607.96
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-110.19
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.003
0.003
אופציות מסוג Warrants
0
122.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.012
448.95
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.11
4201.89
פח"ק/פר"י
2.22
84679.67
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.044
1664.51
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.999
38121.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.281
10721.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.143
43601.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.559
21341.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.214
8153.67
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.103
3914.35
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.085
3243.9
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.104
3961.54
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.879
147963.52
מק"מ
0.337
12843.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.11
80471.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.917
284787.75
קרנות הון סיכון
0.184
9542.95
חייבים שונים
0.009
355.59
זכאים
-0.068
-2586.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.466
284787.75
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.25
9542.95
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.219
8337.17
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.395
15059.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.19
7250.31
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.295
87548.81
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.326
12422.76
קרנות גידור
0.099
3770.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.886
71935.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.319
12171.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.331
88928.73

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.50
פברואר
-0.85
מרץ
0.76
אפריל
0.87
מאי
0.80
יוני
1.21
יולי
1.29
אוגוסט
0.03
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
-1.61
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.75
פברואר
-0.14
מרץ
0.76
אפריל
-0.59
מאי
-1.05
יוני
-1.05
יולי
2.26
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
-2.54
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.91
דצמבר
-0.81
תשואה מצטברת
-2.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.92
פברואר
0.97
מרץ
1.30
אפריל
1.25
מאי
1.40
יוני
0.40
יולי
0.09
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
1.66
נובמבר
0.33
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
11.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
-1.15
מרץ
-6.20
אפריל
3.27
מאי
1.00
יוני
-0.14
יולי
1.55
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.17
נובמבר
3.63
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
4.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.88
פברואר
0.89
מרץ
0.79
אפריל
1.27
מאי
-0.55
יוני
1.57
יולי
0.52
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
0.66
אוקטובר
1.07
נובמבר
0.73
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
9.89
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!