חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

כלל חברת ביטוח

1.36
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
9656
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
874
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

26.3%

חשיפה למניות

34.6%

חשיפה לחו"ל

17.08%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.36
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.21
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.75
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
5.25
5 שנים ממוצעת
5.83
שנת 2019
9.89
שנת 2020
4.53
שנת 2021
11.68
שנת 2022
-2.33
שנת 2023
7.40
מדד שארפ
-0.74
שארפ כל הקופות
-0.78
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
80.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.12
סטיית תקן 60 חודשים
1.43
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.66%
₪ 844,016
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.84%
₪ 35,847
מזומנים ושווי מזומנים
6.51%
₪ 279,390
אג"ח מיועדות
27.08%
₪ 1,162,294
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.30%
₪ 828,527
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.58%
₪ 325,369
פיקדונות
0.16%
₪ 6,896
נכסים אחרים
11.43%
₪ 490,616
קרנות נאמנות
3.74%
₪ 160,441
הלוואות
3.70%
₪ 158,947

26.3%

חשיפה למניות

34.6%

חשיפה לחו"ל

17.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.83
2.70
12.7
1.64
2.42
13.3
1.44
1.63
9.98
15.47
27.23
1.39
1.71
9.29
16.33
32.82
1.36
1.40
8.21
16.58
32.75
1.18
1.34
8.9
16.16
30.34
1.18
1.34
7.27
14.79
28.54
1.12
1.42
11.33
1.07
1.40
9.81
17.28
32.28
0.73
0.98
8.84
12.68
30.41

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.847
980684.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.552
66606.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.428
18385.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.197
8463.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.062
2672.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.291
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.242
10376.79
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.002
102.38
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.876
166362.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.975
127712.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.378
16207.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.428
18385.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1053.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.274
11754.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.393
16860.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.02
874.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.586
25156.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
54.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.214
52110
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.189
437343.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.037
1568.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.121
48133.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.011
86297.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.61
26186.09
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.349
84971.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.98
84971.67
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.664
0.664
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.84
36049.03
אופציה מסוג Warrant
0.004
186.41
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-166.89
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.168
7229
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.364
15621.36
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-43.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
269.43
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.695
244463.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.317
13590.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.046
44885.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.168
7229
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-194.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-43.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-179.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.611
26237.91
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
136.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-20.09
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.009
0.009
אופציות מסוג Warrants
0
186.41
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.047
2007.51
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.1
4308.15
פח"ק/פר"י
1.433
61512.95
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.037
1580.41
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.926
39760.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.695
29820.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.982
42144.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.778
33395.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.185
7937.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.084
3587.21
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.077
3309
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.199
8551.36
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.587
196879.15
מק"מ
0.349
14984.45
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.489
20997.45
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.873
285425.46
קרנות הון סיכון
0.146
9554.25
חייבים שונים
0.002
107.26
זכאים
-0.38
-16290.96
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.65
285425.46
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.223
9554.25
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.19
8145.43
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.358
15385.78
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.188
8089.35
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.031
87176.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.291
12504.7
קרנות גידור
0.091
3893.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.897
81417.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.338
14520.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.503
64502.34

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
1.36
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.40
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.50
פברואר
-0.85
מרץ
0.76
אפריל
0.87
מאי
0.80
יוני
1.21
יולי
1.29
אוגוסט
0.03
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
-1.61
נובמבר
2.15
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
7.40
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.75
פברואר
-0.14
מרץ
0.76
אפריל
-0.59
מאי
-1.05
יוני
-1.05
יולי
2.26
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
-2.54
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.91
דצמבר
-0.81
תשואה מצטברת
-2.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.92
פברואר
0.97
מרץ
1.30
אפריל
1.25
מאי
1.40
יוני
0.40
יולי
0.09
אוגוסט
1.44
ספטמבר
-0.06
אוקטובר
1.66
נובמבר
0.33
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
11.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
-1.15
מרץ
-6.20
אפריל
3.27
מאי
1.00
יוני
-0.14
יולי
1.55
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.17
נובמבר
3.63
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
4.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.88
פברואר
0.89
מרץ
0.79
אפריל
1.27
מאי
-0.55
יוני
1.57
יולי
0.52
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
0.66
אוקטובר
1.07
נובמבר
0.73
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
9.89
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!