אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם בית השקעות

3.31
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.36
מספר האוצר
9757
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
17
צבירה נטו (במליונים)
-2,146
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

60.38%

חשיפה למניות

64.79%

חשיפה לחו"ל

30.7%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.31
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.68
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.29
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
43.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
3 שנים ממוצעת
5.31
5 שנים ממוצעת
7.47
שנת 2019
16.96
שנת 2020
7.65
שנת 2021
12.40
שנת 2022
-9.90
שנת 2023
13.05
מדד שארפ
0.05
שארפ כל הקופות
0.03
אלפא שנתית
1.68
יחס נזילות
85.3
סטיית תקן 36 חודשים
2.43
סטיית תקן 60 חודשים
2.53
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.44%
₪ 247,718
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.25%
₪ 43,586
מזומנים ושווי מזומנים
16.18%
₪ 2,784,472
אג"ח מיועדות
32.32%
₪ 5,560,057
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.63%
₪ 4,064,566
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.20%
₪ 1,410,688
פיקדונות
0.00%
₪ 453
נכסים אחרים
12.60%
₪ 2,168,211
קרנות נאמנות
2.98%
₪ 512,036
הלוואות
2.40%
₪ 412,631

60.38%

חשיפה למניות

64.79%

חשיפה לחו"ל

30.7%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.31
5.88
16.68
16.8
43.33
2.7
5.87
18
2.63
5.71
16.33
23.51
43.09
2.62
4.97
13.98
22.72
45.3
2.58
5.55
15.21
25.73
52.07
2.58
5.17
13.3
22.47
48.47
2.5
6.27
18.68
2.5
4.78
12.34
21.49
43.35
2.44
4.84
15.38
24.23
50.99

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
32.318
5560057.15
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.294
50575.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.155
26695.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.048
8212.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.38
8967.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.135
23155.51
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.96
165135.46
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.646
971327.59
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.155
26695.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.124
21388.16
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.029
5050.87
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
61.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.582
100207.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.043
7439.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.032
5431.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.859
147848.21
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.931
634276.85
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.687
634276.85
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.315
0.315
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.008
1323.16
אופציה מסוג Warrant
0.002
352.22
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.497
85433.26
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.031
5398.99
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.089
15254.63
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.081
-13921.77
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.767
304068.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
114.37
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.497
85433.26
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-323.22
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.031
5398.99
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.079
13595.04
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.331
57002.85
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
352.22
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.008
1409.15
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.589
101268.8
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.007
1226.16
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.139
93943.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.02
3393.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.731
125691.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.004
773.05
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.546
93943.09
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.744
128076.97
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.003
453.36
הלוואות לא מובטחות
0.146
25061.52
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.449
77185.38
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.062
10614.22
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
14.128
2430625.57
מק"מ
1.459
251069.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.43
245965.37
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.209
452176.19
קרנות הון סיכון
0.575
200081.21
חייבים שונים
8.735
1502881.01
זכאים
-4.671
-803579.59
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.628
452176.19
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.163
200081.21
זכאים מס הכנסה
-0.039
-6693.57
זכויות במקרקעין מניבים
0.007
1133.07
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.041
6975.56
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.007
1275.06
קרנות נדל"ן
0.183
31426.43
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.006
173086.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.38
65339.72
קרנות גידור
0.158
27107.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.976
512035.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
2.18
מרץ
3.31
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.88
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.97
פברואר
-0.56
מרץ
0.19
אפריל
2.23
מאי
0.53
יוני
2.60
יולי
2.91
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.05
נובמבר
3.01
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
13.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.38
פברואר
-0.89
מרץ
1.18
אפריל
-2.61
מאי
-2.11
יוני
-4.89
יולי
5.28
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-4.94
אוקטובר
2.86
נובמבר
2.45
דצמבר
-2.30
תשואה מצטברת
-9.90
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
0.84
מרץ
1.66
אפריל
2.98
מאי
0.80
יוני
0.98
יולי
-0.16
אוגוסט
0.85
ספטמבר
-2.14
אוקטובר
3.40
נובמבר
-0.22
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
12.40
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
-3.09
מרץ
-8.63
אפריל
5.33
מאי
1.82
יוני
0.76
יולי
3.23
אוגוסט
2.73
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
-0.12
נובמבר
4.00
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
7.65
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.08
פברואר
1.55
מרץ
0.74
אפריל
2.48
מאי
-1.83
יוני
2.49
יולי
0.98
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
1.59
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.75
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
16.96
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!