אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

אלטשולר שחם בית השקעות

2.9
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.26
מספר האוצר
9758
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
57
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

51.06%

חשיפה למניות

56.7%

חשיפה לחו"ל

26.44%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.9
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.13
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
5.11
5 שנים ממוצעת
6.68
שנת 2019
14.37
שנת 2020
6.48
שנת 2021
9.64
שנת 2022
-7.61
שנת 2023
12.26
מדד שארפ
-0.25
שארפ כל הקופות
-0.28
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
90.2
סטיית תקן 36 חודשים
2.04
סטיית תקן 60 חודשים
2.08
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.79%
₪ 66,822
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.16%
₪ 5,993
מזומנים ושווי מזומנים
16.56%
₪ 619,168
אג"ח מיועדות
32.51%
₪ 1,215,750
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.81%
₪ 740,748
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.11%
₪ 1,013,890
פיקדונות
0.00%
₪ 66
נכסים אחרים
-2.11%
₪ -78,866
קרנות נאמנות
2.53%
₪ 94,505
הלוואות
1.65%
₪ 61,827

51.06%

חשיפה למניות

56.7%

חשיפה לחו"ל

26.44%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.9
5.17
15.2
16.13
38.14
2.43
5.03
13.95
22.24
44.74
2.42
4.73
12.35
20.57
42.98
2.38
4.95
16.51
2.36
4.38
12.77
20.94
40.56
2.34
4.92
14.56
21.09
37.72
2.26
4.22
11.58
20.3
39.71
2.24
4.45
14.26
24.47
49.95
2.2
5.53
17.85

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
32.508
1215749.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.271
10134.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.21
7856.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.023
871.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.219
1456.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.18
6740.62
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.263
47221.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.443
166160.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.21
7856.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.075
2795.06
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.018
674.76
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
16.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1
37417.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.026
985.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.015
577.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.73
27287.87
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.734
116601.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.118
116601.11
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.13
0.13
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.007
244.21
אופציה מסוג Warrant
0.002
65.01
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.422
15768.14
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
1354.58
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.075
2815.5
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.069
-2569.5
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.501
56120.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
32.93
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.422
15768.14
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-59.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
1354.58
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.083
3089.45
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.182
6823.37
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
65.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
118.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.499
18679.19
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.003
107.42
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.07
15418.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.007
256.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.584
21843.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.003
112.96
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.412
15418.96
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.486
18168.7
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.002
66.25
הלוואות לא מובטחות
0.052
1944.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.446
16675.75
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.036
1349.02
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
14.834
554774.91
מק"מ
21.224
793766.58
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.197
44759.07
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.602
49411.89
קרנות הון סיכון
0.18
16539.61
חייבים שונים
0.395
14790.01
זכאים
-7.246
-270986.46
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.321
49411.89
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.442
16539.61
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.013
476.52
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.065
2443.73
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.685
25635.25
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.018
679.2
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.219
8192.65
קרנות גידור
0.095
3559.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.527
94504.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
1.88
מרץ
2.90
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
-0.39
מרץ
0.37
אפריל
1.95
מאי
0.52
יוני
2.08
יולי
2.64
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-1.65
נובמבר
2.84
דצמבר
2.40
תשואה מצטברת
12.26
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.76
פברואר
-0.79
מרץ
1.10
אפריל
-2.30
מאי
-1.76
יוני
-4.17
יולי
4.49
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
2.45
נובמבר
2.16
דצמבר
-1.78
תשואה מצטברת
-7.61
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.03
פברואר
0.67
מרץ
1.26
אפריל
2.19
מאי
0.65
יוני
0.86
יולי
-0.06
אוגוסט
0.70
ספטמבר
-1.70
אוקטובר
2.61
נובמבר
-0.15
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
9.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
-2.17
מרץ
-7.03
אפריל
4.45
מאי
1.59
יוני
0.67
יולי
2.58
אוגוסט
2.09
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-0.10
נובמבר
3.05
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
6.48
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.38
פברואר
1.32
מרץ
0.66
אפריל
2.15
מאי
-1.48
יוני
2.05
יולי
0.92
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
1.36
אוקטובר
1.21
נובמבר
1.36
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
14.37
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!