אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם בית השקעות

1.85
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.26
מספר האוצר
9759
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
116
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.1%

חשיפה למניות

34.77%

חשיפה לחו"ל

16.76%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.81
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.1
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
4.41
5 שנים ממוצעת
5.73
שנת 2019
11.08
שנת 2020
6.59
שנת 2021
5.98
שנת 2022
-2.80
שנת 2023
9.41
מדד שארפ
-0.67
שארפ כל הקופות
-0.69
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
91.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.18
סטיית תקן 60 חודשים
1.3
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.52%
₪ 55,871
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.31%
₪ 4,895
מזומנים ושווי מזומנים
17.25%
₪ 273,911
אג"ח מיועדות
32.72%
₪ 519,747
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.75%
₪ 154,936
אג"ח ממשלתיות סחירות
34.06%
₪ 540,925
פיקדונות
0.00%
₪ 20
נכסים אחרים
-1.00%
₪ -15,814
קרנות נאמנות
1.24%
₪ 19,766
הלוואות
2.14%
₪ 34,056

25.1%

חשיפה למניות

34.77%

חשיפה לחו"ל

16.76%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.87
4.62
14.23
1.85
2.85
10.2
13.81
32.1
1.79
3.24
12.71
1.74
4.20
13.63
1.73
3.10
9.84
16.65
31.63
1.7
3.12
9.22
17.04
33.94
1.68
3.11
11.09
17.87
33.69
1.68
3.42
10.71
16.59
34.23
1.58
3.24
10.71
15.58
28.35
1.49
2.85
8.54
14.95
29.48

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
32.723
519746.74
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.42
6677.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.376
5967.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.013
211.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.163
802.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.32
5075.92
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.751
59573.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.372
37670.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.376
5967.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.085
1348.99
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.014
223.9
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.152
2418.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.377
37751.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.017
274.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.008
129.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.359
5707.49
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.316
24403.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.536
24403.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.079
0.079
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.003
51.08
אופציה מסוג Warrant
0.001
13.6
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.208
3298.04
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.081
1288.84
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.037
588.89
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.034
-537.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.739
11738.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
24.88
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.208
3298.04
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-12.48
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.081
1288.84
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.055
866.03
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.074
1175.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
13.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
20.15
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.181
2874.59
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.002
31.72
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.091
8602.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.004
67.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.822
13059.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.002
33.95
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.542
8602.73
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.595
9450.83
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.001
19.91
הלוואות לא מובטחות
0.041
647.68
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.53
8424.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.045
710.88
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
15.808
251084.66
מק"מ
27.615
438605.12
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.226
19466.65
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.523
18330.73
קרנות הון סיכון
0.076
3071.96
חייבים שונים
0.493
7831.18
זכאים
-5.339
-84802.32
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.154
18330.73
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.193
3071.96
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.006
103.03
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.047
750.9
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.568
9024.41
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.042
663.17
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.163
2594.62
קרנות גידור
0.08
1270.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.244
19766.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
0.73
מרץ
1.85
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.85
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
-0.22
מרץ
0.59
אפריל
1.36
מאי
0.53
יוני
1.16
יולי
1.65
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-0.83
אוקטובר
-0.79
נובמבר
1.93
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
9.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.86
פברואר
-0.56
מרץ
0.67
אפריל
-0.87
מאי
-0.85
יוני
-2.37
יולי
2.70
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-2.20
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.47
דצמבר
-0.89
תשואה מצטברת
-2.80
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.67
פברואר
0.33
מרץ
0.84
אפריל
1.10
מאי
0.45
יוני
0.60
יולי
0.06
אוגוסט
0.51
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
1.32
נובמבר
0.08
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
5.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.78
מרץ
-4.64
אפריל
3.63
מאי
1.68
יוני
0.61
יולי
1.93
אוגוסט
1.13
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.93
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
6.59
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
1.01
מרץ
0.55
אפריל
1.60
מאי
-0.86
יוני
1.38
יולי
0.98
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.93
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.91
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
11.08
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!