אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם בית השקעות

3.11
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.6
מספר האוצר
9761
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
-55
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

59.16%

חשיפה למניות

63.71%

חשיפה לחו"ל

29.69%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.11
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.38
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.12
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.11
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
2.64
5 שנים ממוצעת
5.24
שנת 2019
16.83
שנת 2020
5.67
שנת 2021
10.91
שנת 2022
-14.50
שנת 2023
11.52
מדד שארפ
-0.53
שארפ כל הקופות
-0.14
אלפא שנתית
-0.48
יחס נזילות
91.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.58
סטיית תקן 60 חודשים
2.73
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.19%
₪ 13,028
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.14%
₪ 561
מזומנים ושווי מזומנים
16.41%
₪ 67,046
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.90%
₪ 93,540
אג"ח ממשלתיות סחירות
40.10%
₪ 163,819
פיקדונות
0.00%
₪ 9
נכסים אחרים
13.14%
₪ 53,682
קרנות נאמנות
2.93%
₪ 11,976
הלוואות
1.18%
₪ 4,835

59.16%

חשיפה למניות

63.71%

חשיפה לחו"ל

29.69%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
5.70
15.38
8.12
29.11
2.65
5.65
18.57
2.62
5.12
14.08
15.21
35.24
2.58
5.55
14.22
14.12
36.03
2.49
5.19
13.3
13.67
35.24
2.45
6.11
18.09
2.38
4.77
12.81
13.9
32.74
2.33
4.64
14.91
15.58
35.42

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.495
2023.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.136
553.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.03
122.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.22
100.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.166
679.05
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.134
41396.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.476
6030.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.002
8.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.438
22214.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.136
553.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.084
342.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.07
284.86
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.019
75.64
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.002
9.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.03
122.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.593
6506.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.204
831.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.052
210.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.024
99.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.846
3457.87
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.812
14810.14
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.626
14810.14
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.128
0.128
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.008
30.95
אופציה מסוג Warrant
0.002
8.24
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.489
1998.11
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.034
138.98
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.087
356.78
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.08
-325.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.741
7111.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.034
137.38
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.489
1998.11
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-7.56
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.034
138.98
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.067
274.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.147
600.16
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
8.24
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
13.43
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.531
2168.37
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.003
10.23
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.043
1237.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.009
36.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.409
1670.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.004
16.14
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.303
1237.54
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.337
1377.73
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.002
9.47
הלוואות לא מובטחות
0.052
211.71
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.291
1188.83
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.024
97.43
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
14.365
58681.48
מק"מ
22.886
93490.17
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.491
6089.26
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.626
5855.57
קרנות הון סיכון
0.228
2073.9
חייבים שונים
14.131
57724.24
זכאים
-5.768
-23562.09
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.433
5855.57
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.508
2073.9
זכאים מס הכנסה
-0.065
-264.34
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.015
61.04
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.017
70.26
קרנות נדל"ן
0.082
335.61
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.577
2356.48
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.22
900.44
קרנות גידור
0.111
452.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.932
11975.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
2.22
מרץ
3.11
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.70
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.00
פברואר
-1.02
מרץ
0.21
אפריל
2.03
מאי
0.38
יוני
2.31
יולי
3.00
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-1.64
אוקטובר
-2.05
נובמבר
3.05
דצמבר
2.69
תשואה מצטברת
11.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.08
פברואר
-1.41
מרץ
0.86
אפריל
-3.21
מאי
-2.86
יוני
-5.30
יולי
5.31
אוגוסט
-2.30
ספטמבר
-5.35
אוקטובר
2.78
נובמבר
2.22
דצמבר
-2.62
תשואה מצטברת
-14.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.20
פברואר
0.60
מרץ
1.61
אפריל
2.59
מאי
0.74
יוני
0.77
יולי
-0.03
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-2.47
אוקטובר
3.38
נובמבר
-0.25
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
10.91
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
-3.01
מרץ
-10.05
אפריל
5.66
מאי
1.94
יוני
0.65
יולי
2.95
אוגוסט
2.92
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
-0.17
נובמבר
4.09
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.32
פברואר
1.70
מרץ
0.80
אפריל
2.34
מאי
-1.96
יוני
2.27
יולי
1.36
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.67
אוקטובר
1.31
נובמבר
1.50
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
16.83
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!