אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

אלטשולר שחם בית השקעות

2.73
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.6
מספר האוצר
9762
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
16
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.08%

חשיפה למניות

57.11%

חשיפה לחו"ל

26.67%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.73
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.12
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.11
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.79
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.21
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
2.85
5 שנים ממוצעת
5.1
שנת 2019
14.79
שנת 2020
5.87
שנת 2021
9.37
שנת 2022
-12.00
שנת 2023
10.81
מדד שארפ
-0.88
שארפ כל הקופות
-0.32
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
92.9
סטיית תקן 36 חודשים
2.14
סטיית תקן 60 חודשים
2.22
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.48%
₪ 5,045
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.21%
₪ 231
מזומנים ושווי מזומנים
15.78%
₪ 17,767
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.14%
₪ 22,682
אג"ח ממשלתיות סחירות
58.67%
₪ 66,061
פיקדונות
0.01%
₪ 7
נכסים אחרים
-3.29%
₪ -3,706
קרנות נאמנות
2.58%
₪ 2,908
הלוואות
1.42%
₪ 1,602

52.08%

חשיפה למניות

57.11%

חשיפה לחו"ל

26.67%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.73
5.03
14.12
8.79
28.21
2.33
4.70
11.99
12.3
31.02
2.33
4.89
17.36
2.3
4.35
12.23
12.6
29.84
2.14
4.76
12.23
10.13
29.73
2.14
4.24
11.84
11.48
26.91
2.11
4.17
13.65
14.05
31.54
2.05
5.45
16.82

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.7
788.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.192
215.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.06
67.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.203
29.64
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.235
264.63
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.327
16132.19
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.414
3844.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.003
3.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.464
5026.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.192
215.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.118
133.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.096
107.54
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.04
45.14
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.01
10.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.042
47.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.252
2535.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.288
324.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.045
50.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.034
38.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.746
839.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.881
3583.74
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.183
3583.74
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.127
0.127
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.007
7.51
אופציה מסוג Warrant
0.002
2
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.431
485.12
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.048
53.59
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.077
86.62
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.07
-79.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.533
1726.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.048
53.54
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.431
485.12
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-1.84
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.048
53.59
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.099
110.99
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.101
114.27
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
2.58
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.643
724.05
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.007
8.18
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.044
426.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.018
20.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.48
540.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.011
11.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.379
426.26
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.4
450.31
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.006
6.94
הלוואות לא מובטחות
0.057
64.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.347
390.93
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.027
30.52
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.747
15478.86
מק"מ
36.226
40789.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.367
1538.84
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.72
1511.21
קרנות הון סיכון
0.193
393.34
חייבים שונים
0.318
358.25
זכאים
-8.537
-9612.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.342
1511.21
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.349
393.34
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.024
27.5
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.1
112.4
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.634
714.41
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.106
119.47
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.203
229.05
קרנות גידור
0.102
114.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.582
2907.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
1.86
מרץ
2.73
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.03
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
-0.74
מרץ
0.27
אפריל
1.67
מאי
0.47
יוני
1.91
יולי
2.61
אוגוסט
-0.49
ספטמבר
-1.41
אוקטובר
-1.62
נובמבר
2.80
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
10.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.36
פברואר
-1.22
מרץ
0.67
אפריל
-2.63
מאי
-2.45
יוני
-4.37
יולי
4.37
אוגוסט
-1.84
ספטמבר
-4.47
אוקטובר
2.33
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-12.00
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
0.46
מרץ
1.44
אפריל
2.06
מאי
0.73
יוני
0.57
יולי
0.12
אוגוסט
0.81
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
2.59
נובמבר
-0.09
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
9.37
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
-1.73
מרץ
-7.95
אפריל
4.71
מאי
1.67
יוני
0.46
יולי
2.35
אוגוסט
2.30
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-0.14
נובמבר
3.35
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
5.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.81
פברואר
1.57
מרץ
0.78
אפריל
2.09
מאי
-1.49
יוני
1.98
יולי
1.26
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
1.33
אוקטובר
1.17
נובמבר
1.14
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
14.79
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!