אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם בית השקעות

1.61
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.6
מספר האוצר
9763
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
9
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.69%

חשיפה למניות

33.7%

חשיפה לחו"ל

16.83%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.61
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.55
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.94
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
1.75
5 שנים ממוצעת
4.05
שנת 2019
12.14
שנת 2020
6.01
שנת 2021
6.46
שנת 2022
-8.82
שנת 2023
7.57
מדד שארפ
-1.54
שארפ כל הקופות
-0.79
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
93.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.4
סטיית תקן 60 חודשים
1.64
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.91%
₪ 4,941
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.42%
₪ 264
מזומנים ושווי מזומנים
17.23%
₪ 10,761
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.59%
₪ 5,994
אג"ח ממשלתיות סחירות
61.11%
₪ 38,178
פיקדונות
0.01%
₪ 4
נכסים אחרים
0.28%
₪ 177
קרנות נאמנות
1.22%
₪ 765
הלוואות
2.22%
₪ 1,389

24.69%

חשיפה למניות

33.7%

חשיפה לחו"ל

16.83%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.65
3.00
9.63
8.37
21.07
1.61
2.58
8.55
5.33
21.94
1.59
3.04
8.88
8.1
21.67
1.57
3.09
12.25
1.51
2.73
10.02
10.23
22.14
1.47
3.03
9.06
6.65
21.74
1.26
2.65
8.79
6.49
17.49

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.239
774.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.339
211.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.049
30.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.199
29.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.416
259.8
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
25.352
15837.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.634
2895.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.005
3.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.364
1477.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.339
211.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.21
130.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.158
99
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.044
27.61
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.178
111.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.075
46.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.985
2489.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.509
318.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.059
36.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.061
38.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.353
220.8
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.262
939.18
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.503
939.18
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.079
0.079
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.003
1.98
אופציה מסוג Warrant
0.001
0.53
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.204
127.59
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.084
52.38
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.036
22.78
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.033
-20.79
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.727
454.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.084
52.56
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.204
127.59
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-0.48
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.084
52.38
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.066
41.12
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.079
49.12
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.53
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
1.03
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.052
32.23
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.005
3.07
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.086
364.24
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.014
9.01
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.789
492.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.012
7.33
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.583
364.24
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.611
381.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.007
4.3
הלוואות לא מובטחות
0.078
48.69
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.53
331.37
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.046
28.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
15.644
9773.1
מק"מ
28.34
17704.72
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.494
933.46
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.764
871.08
קרנות הון סיכון
0.098
124.31
חייבים שונים
0.561
350.73
זכאים
-5.012
-3131.38
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.394
871.08
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.199
124.31
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.02
12.69
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.103
64.37
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.641
400.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.067
41.82
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.199
124.34
קרנות גידור
0.088
55.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.224
764.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
0.69
מרץ
1.61
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.58
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-0.84
מרץ
0.69
אפריל
1.05
מאי
0.51
יוני
0.93
יולי
1.59
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-0.97
נובמבר
1.92
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
7.57
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-1.28
מרץ
0.40
אפריל
-1.49
מאי
-1.93
יוני
-2.71
יולי
2.77
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.88
אוקטובר
1.34
נובמבר
1.09
דצמבר
-1.30
תשואה מצטברת
-8.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
-0.11
מרץ
1.08
אפריל
1.12
מאי
0.68
יוני
0.32
יולי
0.32
אוגוסט
0.76
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
1.58
נובמבר
0.17
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
6.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.30
מרץ
-6.71
אפריל
4.58
מאי
1.83
יוני
0.54
יולי
1.72
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.13
נובמבר
2.43
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
6.01
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.25
מרץ
0.71
אפריל
1.68
מאי
-0.96
יוני
1.34
יולי
1.59
אוגוסט
0.32
ספטמבר
0.96
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.75
דצמבר
0.55
תשואה מצטברת
12.14
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!