חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

הראל חברת ביטוח

2.5
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.22
מספר האוצר
9823
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
34
צבירה נטו (במליונים)
2,575
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.73%

חשיפה למניות

56.35%

חשיפה לחו"ל

24.27%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.5
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.34
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.97
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.49
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
43.35
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
3 שנים ממוצעת
6.7
5 שנים ממוצעת
7.47
שנת 2019
12.84
שנת 2020
5.99
שנת 2021
15.57
שנת 2022
-4.37
שנת 2023
8.81
מדד שארפ
-0.06
שארפ כל הקופות
-0.12
אלפא שנתית
1.92
יחס נזילות
82.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.77
סטיית תקן 60 חודשים
2.19
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.45%
₪ 486,662
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.06%
₪ 20,580
מזומנים ושווי מזומנים
7.95%
₪ 2,676,092
אג"ח מיועדות
26.52%
₪ 8,925,203
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.78%
₪ 11,705,476
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.10%
₪ 3,398,632
פיקדונות
0.00%
₪ 129
נכסים אחרים
14.15%
₪ 4,760,572
קרנות נאמנות
2.05%
₪ 691,230
הלוואות
2.94%
₪ 990,722

53.73%

חשיפה למניות

56.35%

חשיפה לחו"ל

24.27%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.31
5.88
16.68
16.8
43.33
2.7
5.87
18
2.63
5.71
16.33
23.51
43.09
2.62
4.97
13.98
22.72
45.3
2.58
5.17
13.3
22.47
48.47
2.58
5.55
15.21
25.73
52.07
2.5
4.78
12.34
21.49
43.35
2.5
6.27
18.68
2.44
4.84
15.38
24.23
50.99

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.267
7493906.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.19
64043.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.017
5589.91
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.019
6325.92
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.042
14255.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.008
2573.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.016
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.011
3535.39
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.509
171192.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.703
2255809.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.218
410021.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.008
2855.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.019
6325.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-329.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
329.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.011
3617.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.013
4456.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.01
0.013
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.024
8130.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
325.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.006
2112.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.607
204253.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.006
1994.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.081
27278.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.197
66325.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.694
233630.25
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.066
1216248.01
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.614
1216248.01
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.375
126279
מניות לא סחירות
0.909
0.909
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.142
720794.46
אופציה מסוג Warrant
0.002
525.11
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
2585.72
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-1350.6
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.627
4586101.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.174
58470.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.303
438578.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.146
49050.05
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.008
2585.72
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-1350.6
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.086
-28819
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.163
391397.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
314.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-119.14
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
525.11
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
91
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.232
78161.44
פח"ק/פר"י
0.538
180955.16
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
643.38
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.183
61462.12
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.002
673.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.521
175495.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.529
514667.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.225
75571.07
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.252
84691.2
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
129.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.013
4243.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.013
4534.13
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.053
1700621.6
מק"מ
1.66
558752.74
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.944
654227.44
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.716
2947012.95
קרנות הון סיכון
0.184
244858.14
חייבים שונים
0.75
252400.04
זכאים
-0.224
-75316.15
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.756
2947012.95
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.728
244858.14
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.122
41214.32
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.123
41391.72
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.448
824046.08
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.415
139644.1
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.016
5354.87
קרנות גידור
0.237
79676.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.17
57084.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.871
629611.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.01
פברואר
2.21
מרץ
2.50
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.78
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
-0.85
מרץ
0.02
אפריל
1.55
מאי
0.78
יוני
1.95
יולי
2.17
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.14
נובמבר
2.51
דצמבר
1.79
תשואה מצטברת
8.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-0.05
מרץ
1.36
אפריל
-0.99
מאי
-1.60
יוני
-2.31
יולי
3.32
אוגוסט
-0.93
ספטמבר
-3.94
אוקטובר
2.48
נובמבר
1.85
דצמבר
-1.92
תשואה מצטברת
-4.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.91
מרץ
1.98
אפריל
1.78
מאי
1.70
יוני
0.72
יולי
0.05
אוגוסט
2.15
ספטמבר
-0.56
אוקטובר
2.58
נובמבר
0.30
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
15.57
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
-2.95
מרץ
-8.50
אפריל
5.57
מאי
1.36
יוני
-0.10
יולי
2.33
אוגוסט
3.03
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-0.08
נובמבר
5.23
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
5.99
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.15
מרץ
0.84
אפריל
1.86
מאי
-1.72
יוני
2.62
יולי
0.34
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
1.05
אוקטובר
1.48
נובמבר
1.17
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
12.84
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!