חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

הראל חברת ביטוח

-2.14
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9823
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
30
צבירה נטו (במליונים)
3,583
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.39%

חשיפה למניות

55.46%

חשיפה לחו"ל

23.72%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.17
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.66
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.01
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
7.34
5 שנים ממוצעת
6.03
שנת 2019
12.84
שנת 2020
5.99
שנת 2021
15.57
שנת 2022
-4.37
מדד שארפ
-0.11
שארפ כל הקופות
-0.17
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
79.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.88
סטיית תקן 60 חודשים
2.23
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.52%
₪ 455,606
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.10%
₪ 30,274
מזומנים ושווי מזומנים
5.29%
₪ 1,585,721
אג"ח מיועדות
27.79%
₪ 8,323,415
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.54%
₪ 9,747,669
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.45%
₪ 3,130,786
פיקדונות
0.04%
₪ 12,555
נכסים אחרים
16.28%
₪ 4,875,243
קרנות נאמנות
2.34%
₪ 700,270
הלוואות
3.65%
₪ 1,091,815

50.39%

חשיפה למניות

55.46%

חשיפה לחו"ל

23.72%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.63
8.81
10.25

קופה פופולארית

-2.04
6.54
6.22
26
39.1

קופה פודה

-2.05
7.05
7.15
15.24
32.68

קופה פודה

-2.14
4.28
4.17
23.66
34.01

קופה פופולארית

-2.22
5.67
5.06
24.49
34.69

קופה פופולארית

-2.23
8.78
5.83

קופה פודה

-2.24
4.33
3.81
27.65
38.22

קופה פופולארית

-2.56
4.93
4.47
28.34
39.03

קופה פופולארית

-2.65
6.36
5.77
22.64
29.46

קופה פודה

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.249
7563065.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.198
59352.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.036
10655.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.013
3922.74
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.038
11292.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.008
2262.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.015
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.009
2709.27
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.517
154824.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.96
1485833.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.361
407603.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.009
2681.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.013
3922.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
26.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
2082.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
4278.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.015
4497.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.013
0.012
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.022
6614.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
720.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.007
1989.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.66
197785.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.01
3107.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.091
27363.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.217
64953.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.597
178917.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.523
904742.83
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.021
904742.83
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.333
99689.94
מניות לא סחירות
0.986
0.986
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.68
503364.89
אופציה מסוג Warrant
0.001
329.81
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-211.28
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.01
-2866.09
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-545.24
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.268
3974261.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.185
55524.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.709
212244.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.134
40008.68
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.01
-2866.09
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-545.24
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.045
-313043.29
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.543
462051.58
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
340.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-1105.11
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
329.81
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
24.85
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.266
79638.7
פח"ק/פר"י
0.729
218339.56
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.079
23649.51
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.196
58718.89
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.002
629.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.515
154291.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.607
481334.36
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.543
162516.12
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.516
154686.62
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
94.33
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.042
12460.95
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.015
4574.49
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.012
3544.48
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.221
964672.3
מק"מ
3.605
1079844.04
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.075
321981.11
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.839
2914911.3
קרנות הון סיכון
0.21
265605.08
חייבים שונים
3.355
1004891.59
זכאים
-0.098
-29336.66
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.732
2914911.3
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.887
265605.08
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.138
41195.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.125
37558.49
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.023
905609.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.191
57078.8
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.015
4404.03
קרנות גידור
0.259
77676.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.158
47205.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.168
649519.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
-0.85
מרץ
0.02
אפריל
1.55
מאי
0.78
יוני
1.95
יולי
2.17
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.14
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-0.05
מרץ
1.36
אפריל
-0.99
מאי
-1.60
יוני
-2.31
יולי
3.32
אוגוסט
-0.93
ספטמבר
-3.94
אוקטובר
2.48
נובמבר
1.85
דצמבר
-1.92
תשואה מצטברת
-4.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.91
מרץ
1.98
אפריל
1.78
מאי
1.70
יוני
0.72
יולי
0.05
אוגוסט
2.15
ספטמבר
-0.56
אוקטובר
2.58
נובמבר
0.30
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
15.57
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
-2.95
מרץ
-8.50
אפריל
5.57
מאי
1.36
יוני
-0.10
יולי
2.33
אוגוסט
3.03
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-0.08
נובמבר
5.23
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
5.99
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.15
מרץ
0.84
אפריל
1.86
מאי
-1.72
יוני
2.62
יולי
0.34
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
1.05
אוקטובר
1.48
נובמבר
1.17
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
12.84
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!