חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

הראל חברת ביטוח

-1.04
/
אפריל
עודף גירעון אקטוארי
-0.22
מספר האוצר
9827
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
1,755
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.55%

חשיפה למניות

49.29%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.04
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.78
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.09
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
3 שנים ממוצעת
5.44
5 שנים ממוצעת
6.36
שנת 2019
11.39
שנת 2020
5.31
שנת 2021
13.76
שנת 2022
-3.46
שנת 2023
8.62
מדד שארפ
-0.79
שארפ כל הקופות
-0.89
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
81.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.51
סטיית תקן 60 חודשים
1.86
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.27%
₪ 529,868
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.28%
₪ 23,640
מזומנים ושווי מזומנים
6.38%
₪ 539,569
אג"ח מיועדות
27.56%
₪ 2,329,388
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.50%
₪ 2,408,463
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.06%
₪ 850,548
פיקדונות
0.01%
₪ 1,229
נכסים אחרים
11.24%
₪ 950,166
קרנות נאמנות
2.70%
₪ 228,576
הלוואות
6.97%
₪ 589,351

43.55%

חשיפה למניות

49.29%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.72
4.19
14.06
-0.72
4.77
14.71
-0.9
4.08
11.47
19.17
41.02
-0.93
4.19
11.94
12.58
33.97
-1.04
3.14
8.78
17.23
36.09
-1.06
3.27
10.4
17.84
37.12
-1.06
3.35
11.13
20.35
45.72
-1.1
3.57
9.81
17.26
39.02
-1.21
3.65
11.93
17.91
34.1

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.486
1900246.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.116
94316.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.071
5971.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.073
6160.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.414
34996.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.024
2015.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.006
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.041
3472.58
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.506
127307.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.569
555123.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.073
90655.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.056
4749.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.073
6160.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-556.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
562.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.02
1665.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
2047.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.041
0.012
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.158
13351.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
349.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.126
10612.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.415
204115.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.023
1983.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.27
22855.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.551
46601.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.581
49110.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.635
243475.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.881
243475.42
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.303
25567.5
מניות לא סחירות
0.895
0.895
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.701
143735.75
אופציה מסוג Warrant
0.001
90.59
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
313.47
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
2.76
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.045
933396.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.613
51812.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.923
77960.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.123
10372.4
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.004
313.47
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
2.76
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.2
-16941.24
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.152
97312.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
27.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-11.96
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
90.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
18.38
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.227
19152.2
פח"ק/פר"י
0.928
78461.99
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
136.05
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.614
51913.04
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.006
530.63
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.824
154170.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.113
263108.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.486
41030.69
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.703
59445.55
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.012
1011.57
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
217.13
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.015
1293.12
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.012
995.12
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.699
312620.15
מק"מ
0.86
72711.86
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.582
133702.38
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.515
575560
קרנות הון סיכון
0.123
96874.73
חייבים שונים
1.12
94641.36
זכאים
-0.175
-14758.27
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.811
575560
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.146
96874.73
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.068
5734.27
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.102
8632.27
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.909
161313.11
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.173
14648.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.006
534.97
קרנות גידור
0.104
8756.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.144
96646.78
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.549
130933.9
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
1.84
מרץ
2.26
אפריל
-1.04
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.14
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
-0.72
מרץ
0.07
אפריל
1.50
מאי
0.88
יוני
1.64
יולי
1.95
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-1.82
נובמבר
2.22
דצמבר
1.61
תשואה מצטברת
8.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.23
פברואר
-0.16
מרץ
1.10
אפריל
-0.79
מאי
-1.39
יוני
-1.77
יולי
2.80
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-3.31
אוקטובר
2.06
נובמבר
1.66
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-3.46
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.73
מרץ
1.79
אפריל
1.55
מאי
1.62
יוני
0.68
יולי
0.10
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.29
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
13.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.31
מרץ
-7.30
אפריל
4.79
מאי
1.18
יוני
-0.16
יולי
1.98
אוגוסט
2.57
ספטמבר
-0.96
אוקטובר
0.00
נובמבר
4.26
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
5.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
1.00
מרץ
0.81
אפריל
1.59
מאי
-1.26
יוני
2.23
יולי
0.34
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.02
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
11.39
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!