חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

הראל חברת ביטוח

-1.82
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9827
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
1,700
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.57%

חשיפה למניות

48.65%

חשיפה לחו"ל

24.19%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.82
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.79
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.66
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
6.75
5 שנים ממוצעת
5.68
שנת 2019
11.39
שנת 2020
5.31
שנת 2021
13.76
שנת 2022
-3.46
מדד שארפ
-0.51
שארפ כל הקופות
-0.6
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
79.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.57
סטיית תקן 60 חודשים
1.88
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.52%
₪ 391,480
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.37%
₪ 26,315
מזומנים ושווי מזומנים
4.62%
₪ 328,079
אג"ח מיועדות
27.64%
₪ 1,961,824
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.24%
₪ 1,933,313
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.80%
₪ 766,388
פיקדונות
0.13%
₪ 9,465
נכסים אחרים
12.96%
₪ 919,674
קרנות נאמנות
2.89%
₪ 205,424
הלוואות
7.83%
₪ 555,569

41.57%

חשיפה למניות

48.65%

חשיפה לחו"ל

24.19%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.52
8.28
9.9

קופה פופולארית

-1.65
6.60
6.96
13.06
28.53

קופה פודה

-1.82
4.58
4.79
21.66
31.81

קופה פופולארית

-1.82
6.20
5.9
25.98
39.07

קופה פופולארית

-2.05
5.30
4.98
21.41
31.55

קופה פופולארית

-2.06
4.13
3.83
23.94
33.93

קופה פופולארית

-2.25
10.46
7.59

קופה פודה

-2.43
5.78
5.61
19.04
25.94

קופה פודה

-2.46
4.19
4.33
22.54
32.77

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.155
1785415.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.37
97229.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.074
5286.62
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.037
2657.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.272
19337.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.024
1684.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.006
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.026
1835.4
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.492
105886.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.225
370813.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.176
83446.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.065
4606.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.037
2657.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
53.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.012
883.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.026
1815.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.043
3046.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.037
0.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.185
13095.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
357.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.118
8346.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.888
133990.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.03
2105.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.329
23379.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.505
35812.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.501
35575.55
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.314
180013.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.536
180013.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.279
19827.79
מניות לא סחירות
1.022
1.022
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.41
100056.99
אופציה מסוג Warrant
0.001
65.6
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-42.03
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-546.65
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-111.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.68
758008.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.533
37846.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.595
42214.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.108
7630.83
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-546.65
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-111.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.72
-51113.08
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.554
110318.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
67.8
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-219.79
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
65.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
2.77
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.261
18549.03
פח"ק/פר"י
0.847
60149.13
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.066
4703.77
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.681
48338.88
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.007
468.61
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.859
131937.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.386
240313.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.771
54737.29
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.863
61224.44
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
190.15
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.131
9274.92
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.019
1371.64
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
704.98
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.642
187544.38
מק"מ
2.841
201634.71
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.913
64795.31
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.572
532392.83
קרנות הון סיכון
0.147
93541.29
חייבים שונים
2.55
180968.52
זכאים
-0.11
-7839.18
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.501
532392.83
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.318
93541.29
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.081
5731.7
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.109
7716.91
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.297
163006.21
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.153
10886.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.006
394.69
קרנות גידור
0.122
8678.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.139
80836.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.745
123882.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.13
פברואר
-0.72
מרץ
0.07
אפריל
1.50
מאי
0.88
יוני
1.64
יולי
1.95
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-1.82
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.58
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.23
פברואר
-0.16
מרץ
1.10
אפריל
-0.79
מאי
-1.39
יוני
-1.77
יולי
2.80
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-3.31
אוקטובר
2.06
נובמבר
1.66
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-3.46
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.73
מרץ
1.79
אפריל
1.55
מאי
1.62
יוני
0.68
יולי
0.10
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.29
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
13.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.31
מרץ
-7.30
אפריל
4.79
מאי
1.18
יוני
-0.16
יולי
1.98
אוגוסט
2.57
ספטמבר
-0.96
אוקטובר
0.00
נובמבר
4.26
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
5.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
1.00
מרץ
0.81
אפריל
1.59
מאי
-1.26
יוני
2.23
יולי
0.34
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.02
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
11.39
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!