חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

הראל חברת ביטוח

1.49
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9829
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
786
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.72%

חשיפה למניות

35.44%

חשיפה לחו"ל

16.54%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.49
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.54
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.95
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.48
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
4.75
5 שנים ממוצעת
5.3
שנת 2019
9.31
שנת 2020
4.19
שנת 2021
10.60
שנת 2022
-2.97
שנת 2023
6.64
מדד שארפ
-1.08
שארפ כל הקופות
-1.11
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
79.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.1
סטיית תקן 60 חודשים
1.37
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.89%
₪ 436,035
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.51%
₪ 18,527
מזומנים ושווי מזומנים
5.48%
₪ 200,814
אג"ח מיועדות
25.89%
₪ 949,542
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.21%
₪ 631,052
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.84%
₪ 544,409
פיקדונות
0.00%
₪ 180
נכסים אחרים
9.30%
₪ 341,157
קרנות נאמנות
2.45%
₪ 89,834
הלוואות
12.43%
₪ 455,862

25.72%

חשיפה למניות

35.44%

חשיפה לחו"ל

16.54%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.87
4.62
14.23
1.85
2.85
10.2
13.81
32.1
1.79
3.24
12.71
1.74
4.20
13.63
1.73
3.10
9.84
16.65
31.63
1.7
3.12
9.22
17.04
33.94
1.68
3.11
11.09
17.87
33.69
1.68
3.42
10.71
16.59
34.23
1.58
3.24
10.71
15.58
28.35
1.49
2.85
8.54
14.95
29.48

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.523
825998.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.712
62768.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.099
3623.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.129
4737.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.397
14567.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
1854.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.001
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.072
2647.48
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.515
312281.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.799
212675.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.265
9723.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.08
2917.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.129
4737.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-458.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.013
458.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.063
2309.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.078
2845.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.071
0.006
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.304
11136.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
210.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.557
20415.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.171
152955.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.041
1493.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.19
43628.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.252
45926.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.329
12068.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.827
63019.66
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.718
63019.66
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.178
6528.17
מניות לא סחירות
0.804
0.804
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.016
37250.03
אופציה מסוג Warrant
0.001
27.15
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
128.41
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-32.03
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.21
227752.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.429
52393.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.618
22672.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.066
2435.9
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.004
128.41
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-32.03
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.028
-1017.12
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.17
42919.47
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
16.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-6.16
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
27.15
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
4.17
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.102
3723.05
פח"ק/פר"י
1.045
38313.36
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.001
33.26
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.293
47436.68
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.013
485.17
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.726
136636.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.306
194598.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.023
37512.08
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.967
35469.62
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.005
179.79
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.017
630.44
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.006
234.4
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.236
118672.98
מק"מ
0.186
6809.8
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.005
36859.34
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.483
215130.81
קרנות הון סיכון
0.097
53357.16
חייבים שונים
0.464
17010.09
זכאים
-0.839
-30761.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.866
215130.81
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.455
53357.16
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.036
1317.98
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.098
3610.19
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.357
49762.81
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.189
6934.93
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.001
52.22
קרנות גידור
0.075
2743.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.591
58332.31
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.853
31267.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
1.18
מרץ
1.49
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.85
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-0.95
מרץ
0.30
אפריל
1.02
מאי
1.04
יוני
1.08
יולי
1.20
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
-1.60
נובמבר
1.98
דצמבר
1.22
תשואה מצטברת
6.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.05
פברואר
-0.48
מרץ
0.81
אפריל
-0.52
מאי
-1.17
יוני
-0.87
יולי
1.97
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
-2.35
אוקטובר
1.31
נובמבר
1.12
דצמבר
-0.96
תשואה מצטברת
-2.97
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
0.38
מרץ
1.35
אפריל
1.17
מאי
1.29
יוני
0.67
יולי
0.25
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.13
אוקטובר
1.41
נובמבר
0.53
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
10.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.22
מרץ
-5.79
אפריל
3.65
מאי
0.94
יוני
-0.21
יולי
1.44
אוגוסט
1.83
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.88
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
0.83
מרץ
0.75
אפריל
1.18
מאי
-0.57
יוני
1.69
יולי
0.40
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.76
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
9.31
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!