חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

הראל חברת ביטוח

-1.6
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9829
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3
צבירה נטו (במליונים)
769
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.61%

חשיפה למניות

35.01%

חשיפה לחו"ל

16.35%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.6
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.46
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.41
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.47
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
3 שנים ממוצעת
4.89
5 שנים ממוצעת
4.48
שנת 2019
9.31
שנת 2020
4.19
שנת 2021
10.60
שנת 2022
-2.97
מדד שארפ
-0.73
שארפ כל הקופות
-0.76
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
77
סטיית תקן 36 חודשים
1.14
סטיית תקן 60 חודשים
1.38
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.57%
₪ 400,696
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.70%
₪ 22,361
מזומנים ושווי מזומנים
3.13%
₪ 99,804
אג"ח מיועדות
27.18%
₪ 866,613
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.35%
₪ 489,333
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.55%
₪ 432,056
פיקדונות
0.29%
₪ 9,283
נכסים אחרים
10.91%
₪ 347,679
קרנות נאמנות
2.75%
₪ 87,737
הלוואות
13.57%
₪ 432,617

22.61%

חשיפה למניות

35.01%

חשיפה לחו"ל

16.35%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.78
6.96
8.71

קופה פופולארית

-0.79
5.33
5.93
11.49
26.57

קופה פודה

-1.25
5.14
5.4
17.13
26.67

קופה פופולארית

-1.6
3.31
3.46
15.41
24.47

קופה פופולארית

-1.61
3.41
3.51
18.84
27.9

קופה פופולארית

-1.67
4.44
4.49
14.12
20.95

קופה פודה

-1.69
4.09
4.05
16.57
25.68

קופה פופולארית

-1.87
5.27
3.82

קופה פודה

-2
3.40
3.73
16.52
26.35

קופה פופולארית

-2.17
4.87
2.9

קופה פודה

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.355
808374.92
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.223
70880.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.102
3237.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.083
2644.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.442
14100.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.068
2154.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.057
1826.26
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.641
243594.06
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.125
163406.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.249
7924.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.105
3347.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.083
2644.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
45.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.038
1214.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.078
2494.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.095
3031.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.082
0.005
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.349
11139.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
218.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.603
19220.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.182
133321.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.066
2094.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.401
44653.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.281
40839.09
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.264
8421.19
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.33
42738.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.341
42738.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.147
4697
מניות לא סחירות
0.941
0.941
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.743
23702.44
אופציה מסוג Warrant
0
15.54
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-9.96
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-126.31
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-10.6
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.494
175153.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.459
46509.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.314
10000.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.055
1763.26
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.004
-126.31
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-10.6
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.745
-23754.77
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.545
49267.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
16.06
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-52.06
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
15.54
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.122
3892.19
פח"ק/פר"י
1.251
39869.62
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.035
1114.27
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.461
46564.88
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.014
460.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.909
124623.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.894
187915.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.005
32037.93
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.164
37121.44
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.005
161.77
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.286
9121.55
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.021
679.62
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.005
167
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.158
36913.4
מק"מ
0.432
13782.81
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.608
19391.48
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.496
215962.21
קרנות הון סיכון
0.12
54334.09
חייבים שונים
1.692
53937.47
זכאים
-0.587
-18706.44
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.774
215962.21
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.704
54334.09
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.041
1317.39
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.102
3262.76
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.631
51985.68
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.079
2515.58
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.088
2817.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.849
58944.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.898
28625.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-0.95
מרץ
0.30
אפריל
1.02
מאי
1.04
יוני
1.08
יולי
1.20
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-0.62
אוקטובר
-1.60
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.31
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.05
פברואר
-0.48
מרץ
0.81
אפריל
-0.52
מאי
-1.17
יוני
-0.87
יולי
1.97
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
-2.35
אוקטובר
1.31
נובמבר
1.12
דצמבר
-0.96
תשואה מצטברת
-2.97
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.65
פברואר
0.38
מרץ
1.35
אפריל
1.17
מאי
1.29
יוני
0.67
יולי
0.25
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.13
אוקטובר
1.41
נובמבר
0.53
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
10.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.22
מרץ
-5.79
אפריל
3.65
מאי
0.94
יוני
-0.21
יולי
1.44
אוגוסט
1.83
ספטמבר
-0.59
אוקטובר
0.08
נובמבר
2.88
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
0.83
מרץ
0.75
אפריל
1.18
מאי
-0.57
יוני
1.69
יולי
0.40
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.68
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.76
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
9.31
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!