חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה

הראל חברת ביטוח

-2.28
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
9856
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
25
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

19.88%

חשיפה למניות

29.87%

חשיפה לחו"ל

17.47%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.28
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.83
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.97
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.37
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
3 שנים ממוצעת
1.63
5 שנים ממוצעת
2.18
שנת 2019
9.44
שנת 2020
2.72
שנת 2021
8.07
שנת 2022
-8.37
מדד שארפ
-1.97
שארפ כל הקופות
-0.78
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
81.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.4
סטיית תקן 60 חודשים
1.63
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.03%
₪ 23,991
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 1,413
מזומנים ושווי מזומנים
9.16%
₪ 11,549
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.60%
₪ 15,880
אג"ח ממשלתיות סחירות
31.10%
₪ 39,215
פיקדונות
0.43%
₪ 541
נכסים אחרים
4.42%
₪ 5,575
קרנות נאמנות
3.27%
₪ 4,120
הלוואות
18.88%
₪ 23,799

19.88%

חשיפה למניות

29.87%

חשיפה לחו"ל

17.47%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.97
3.46
3.23
4.13
17.06

קופה פודה

-1.01
4.75
4.08

קופה פודה

-1.76
2.77
2.26
8.27
14.92

קופה פודה

-2.28
2.02
1.83
4.97
11.37

קופה פודה

-2.37
2.12
1.57
6.7
14.58

קופה פודה

-2.69
0.64
0.12
7.13
14.35

קופה פודה

-3.3
0.26
-0.19
5.47
13.7

קופה פודה

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.844
3585.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.184
232.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.12
151.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.568
716.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.076
96.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.083
104.42
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.534
22107.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.829
13653.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.949
1196.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.135
170.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.12
151.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
3.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
62.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.102
128.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.137
173.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.118
0.005
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.6
757.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
15.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.356
1709.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.046
7622.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.095
119.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.772
3494.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.766
2226.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.234
295.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.952
1494.18
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.185
1494.18
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.131
164.69
מניות לא סחירות
0.323
0.323
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.659
831.1
אופציה מסוג Warrant
0
0.55
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-4.94
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-1.6
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.436
6853.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.352
2965.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.278
350.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.055
69
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.004
-4.94
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-1.6
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.048
-60.46
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.214
269.99
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.81
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.55
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.509
3163.56
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.031
39.07
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
2.196
2768.27
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.021
26.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
6.063
7645.07
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.798
9831.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.898
1132.26
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.899
2394.55
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.009
11.02
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.42
530.04
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.005
5.86
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.471
6897.96
מק"מ
1.656
2087.79
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.071
1350.19
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
4261.88
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
2.599
3276.34
זכאים
-1.712
-2158.74
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.38
4261.88
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.564
711.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.078
98.43
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.011
14.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.375
2994.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.888
1120.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.11
פברואר
-1.80
מרץ
0.53
אפריל
0.95
מאי
1.07
יוני
1.09
יולי
1.42
אוגוסט
0.10
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.28
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.02
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.67
פברואר
-1.20
מרץ
-0.03
אפריל
-0.99
מאי
-2.34
יוני
-1.14
יולי
2.23
אוגוסט
-1.57
ספטמבר
-3.02
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.99
דצמבר
-1.17
תשואה מצטברת
-8.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
0.10
מרץ
1.20
אפריל
0.85
מאי
0.94
יוני
0.45
יולי
0.27
אוגוסט
1.22
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
1.41
נובמבר
0.49
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
8.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.20
פברואר
-0.95
מרץ
-7.02
אפריל
3.95
מאי
1.24
יוני
-0.39
יולי
1.39
אוגוסט
1.82
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
-0.07
נובמבר
2.79
דצמבר
1.09
תשואה מצטברת
2.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.09
פברואר
0.93
מרץ
0.84
אפריל
1.13
מאי
-0.64
יוני
1.49
יולי
0.69
אוגוסט
-0.05
ספטמבר
0.58
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.53
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
9.44
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!