חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

הראל חברת ביטוח

2.14
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
9858
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
94
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.89%

חשיפה למניות

52.28%

חשיפה לחו"ל

24.76%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.94
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.48
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.91
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
3 שנים ממוצעת
3.69
5 שנים ממוצעת
4.88
שנת 2019
11.78
שנת 2020
3.78
שנת 2021
11.19
שנת 2022
-8.94
שנת 2023
8.67
מדד שארפ
-1.99
שארפ כל הקופות
-1.13
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
81.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.78
סטיית תקן 60 חודשים
2.12
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.07%
₪ 62,518
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.59%
₪ 2,053
מזומנים ושווי מזומנים
9.26%
₪ 32,040
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.53%
₪ 98,744
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.70%
₪ 64,707
פיקדונות
0.01%
₪ 21
נכסים אחרים
7.32%
₪ 25,325
קרנות נאמנות
4.63%
₪ 16,040
הלוואות
12.89%
₪ 44,625

43.89%

חשיפה למניות

52.28%

חשיפה לחו"ל

24.76%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.73
5.03
14.12
8.79
28.21
2.33
4.70
11.99
12.3
31.02
2.33
4.89
17.36
2.3
4.35
12.23
12.6
29.84
2.14
4.76
12.23
10.13
29.73
2.14
4.24
11.84
11.48
26.91
2.11
4.17
13.65
14.05
31.54
2.05
5.45
16.82

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.294
11398.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.11
381.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.178
615.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.77
2664.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.052
181.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.099
343.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.154
45523.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.847
16772.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.319
1103.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.154
533.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.178
615.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-53.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
53.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.06
206.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.073
254.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.097
0.011
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.372
1287.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
22.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.019
3525.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.738
19859.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.056
193.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.841
6371.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.47
5087.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.571
1976.31
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.641
10292.94
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.974
10292.94
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.309
1069.03
מניות לא סחירות
0.626
0.626
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.763
6099.93
אופציה מסוג Warrant
0.001
4.45
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
21.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.223
38838.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.971
6819.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.073
3712.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.12
415.39
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.006
21.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.087
-301.1
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.976
3379.08
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
2.68
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-1.01
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
4.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.09
311.43
פח"ק/פר"י
1.857
6427.69
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
5.45
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.376
4763.35
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.014
47.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.043
13992.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.301
18346.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.043
3610.95
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.027
3552.98
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
20.83
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.012
42.6
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
38.38
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.021
17376.24
מק"מ
0.224
773.55
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.037
7047.81
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.243
14208.63
קרנות הון סיכון
0.029
2338.58
חייבים שונים
1.868
6463.55
זכאים
-0.996
-3448.14
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.106
14208.63
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.676
2338.58
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.044
151.97
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.986
3411.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.342
1182.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.051
176.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.083
10669.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.541
5332.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
1.91
מרץ
2.14
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.24
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.41
פברואר
-1.39
מרץ
0.29
אפריל
1.45
מאי
0.83
יוני
1.59
יולי
2.24
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-2.42
נובמבר
2.99
דצמבר
2.09
תשואה מצטברת
8.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.87
פברואר
-0.87
מרץ
0.44
אפריל
-1.31
מאי
-2.58
יוני
-2.22
יולי
2.98
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-3.98
אוקטובר
1.99
נובמבר
1.50
דצמבר
-1.68
תשואה מצטברת
-8.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.42
מרץ
1.65
אפריל
1.32
מאי
1.29
יוני
0.50
יולי
0.09
אוגוסט
1.62
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.15
דצמבר
1.51
תשואה מצטברת
11.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
-2.13
מרץ
-8.79
אפריל
4.89
מאי
1.51
יוני
-0.36
יולי
2.00
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.13
נובמבר
4.42
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
3.78
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.09
מרץ
0.88
אפריל
1.62
מאי
-1.37
יוני
2.10
יולי
0.66
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.83
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
11.78
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!