חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

הראל חברת ביטוח

-2.42
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
9858
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
88
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.36%

חשיפה למניות

47.77%

חשיפה לחו"ל

24.27%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.14
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.09
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.02
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
3.57
5 שנים ממוצעת
3.37
שנת 2019
11.78
שנת 2020
3.78
שנת 2021
11.19
שנת 2022
-8.94
מדד שארפ
-2.45
שארפ כל הקופות
-0.84
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
81.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.82
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.84%
₪ 41,766
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.82%
₪ 2,299
מזומנים ושווי מזומנים
14.56%
₪ 40,997
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.46%
₪ 74,503
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.22%
₪ 48,487
פיקדונות
0.30%
₪ 838
נכסים אחרים
7.36%
₪ 20,719
קרנות נאמנות
4.39%
₪ 12,352
הלוואות
14.05%
₪ 39,558

40.36%

חשיפה למניות

47.77%

חשיפה לחו"ל

24.27%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.62
5.14
4.75
6.62
19.8

קופה פודה

-1.98
6.21
5.58

קופה פודה

-2.34
7.37
3.91

קופה פודה

-2.36
3.87
2.88
12.79
20.56

קופה פודה

-2.42
3.36
3.14
11.09
18.02

קופה פודה

-2.86
3.11
2.35
11.65
20.38

קופה פודה

-3.05
1.61
0.7
12.89
20.74

קופה פופולארית

-3.89
0.66
-0.36
8.99
17.79

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.174
8936.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.121
340.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.074
209.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.635
1788.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.053
148.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.051
144.6
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.307
40278.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.92
5405.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.308
868.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.151
424.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.074
209.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
5.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
108.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.079
223.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.085
240.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.073
0.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.447
1259.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
22.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.078
3034.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.75
10557.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.059
165.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.194
6176.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.217
3427.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.5
1408.25
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.307
7126.2
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.531
7126.2
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.279
785.47
מניות לא סחירות
0.708
0.708
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.408
3963.71
אופציה מסוג Warrant
0.001
2.6
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-1.68
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-21.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.16
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.54
29671.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.655
4659.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.594
1672.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.106
298.71
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-21.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.16
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.618
-1740.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.268
3569.47
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
2.67
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-8.69
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.112
316.5
פח"ק/פר"י
2.111
5941.77
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.066
186.34
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.539
4332.21
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.015
41.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.235
11922.99
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.959
16774.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.919
2587.36
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.273
3582.91
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
18.32
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.291
820.03
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.016
45.92
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
27.93
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.682
30070.96
מק"מ
0.537
1510.86
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.553
4371.67
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.19
10426.11
קרנות הון סיכון
0.027
2364.53
חייבים שונים
3.366
9475.82
זכאים
-0.334
-940.71
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.704
10426.11
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.84
2364.53
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.046
128.98
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.95
2674.4
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.151
426.15
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.059
167.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.655
7474.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.723
4849.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.41
פברואר
-1.39
מרץ
0.29
אפריל
1.45
מאי
0.83
יוני
1.59
יולי
2.24
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-2.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.87
פברואר
-0.87
מרץ
0.44
אפריל
-1.31
מאי
-2.58
יוני
-2.22
יולי
2.98
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-3.98
אוקטובר
1.99
נובמבר
1.50
דצמבר
-1.68
תשואה מצטברת
-8.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.42
מרץ
1.65
אפריל
1.32
מאי
1.29
יוני
0.50
יולי
0.09
אוגוסט
1.62
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.15
דצמבר
1.51
תשואה מצטברת
11.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
-2.13
מרץ
-8.79
אפריל
4.89
מאי
1.51
יוני
-0.36
יולי
2.00
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.13
נובמבר
4.42
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
3.78
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.09
מרץ
0.88
אפריל
1.62
מאי
-1.37
יוני
2.10
יולי
0.66
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.83
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
11.78
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!