חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

הראל חברת ביטוח

2.38
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.75
מספר האוצר
9862
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
212
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.83%

חשיפה למניות

58.54%

חשיפה לחו"ל

24.01%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.38
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.9
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
4.43
5 שנים ממוצעת
5.83
שנת 2019
13.30
שנת 2020
4.91
שנת 2021
14.06
שנת 2022
-9.42
שנת 2023
8.93
מדד שארפ
-0.75
שארפ כל הקופות
0.04
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
81.2
סטיית תקן 36 חודשים
2.07
סטיית תקן 60 חודשים
2.48
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.85%
₪ 190,535
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.37%
₪ 5,110
מזומנים ושווי מזומנים
7.82%
₪ 107,552
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.15%
₪ 469,641
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.55%
₪ 255,049
פיקדונות
0.00%
₪ 38
נכסים אחרים
12.04%
₪ 165,549
קרנות נאמנות
3.54%
₪ 48,638
הלוואות
9.68%
₪ 133,135

52.83%

חשיפה למניות

58.54%

חשיפה לחו"ל

24.01%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
5.70
15.38
8.12
29.11
2.65
5.65
18.57
2.62
5.12
14.08
15.21
35.24
2.58
5.55
14.22
14.12
36.03
2.49
5.19
13.3
13.67
35.24
2.45
6.11
18.09
2.38
4.77
12.81
13.9
32.74
2.33
4.64
14.91
15.58
35.42

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.784
24535.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.113
1552.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.163
2246.25
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.416
5721.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.042
572.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.091
1255.37
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.268
196222.5
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.463
47625.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.43
5911.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.083
1146.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.163
2246.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-97.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
97.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.052
711.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.064
876.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.089
0.013
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.171
2355.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
90.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.724
9954.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.274
72527.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.051
708.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.379
18959.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.322
18182.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.686
9434.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.978
49138.85
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.573
49138.85
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.371
5103.59
מניות לא סחירות
0.704
0.704
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.118
29121.27
אופציה מסוג Warrant
0.002
21.22
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
104.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-19.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.53
186064.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.675
23040.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.289
17725.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.145
1989.94
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.008
104.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-19.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.087
-1193.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.045
14370.09
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
12.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-4.83
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
21.22
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
3.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.065
891
פח"ק/פר"י
1.439
19791.61
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
26
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.019
14013.67
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.011
149.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.843
39099.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.854
53006.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.825
11346.1
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.064
14628.42
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
38.11
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01
139.73
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.013
183.25
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.886
53441.71
מק"מ
0.301
4144.07
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.082
28627.32
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.604
90081.9
קרנות הון סיכון
0.099
8418.68
חייבים שונים
1.997
27459.99
זכאים
-0.244
-3353.35
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.55
90081.9
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.612
8418.68
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.075
1035.87
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.05
687.32
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.852
25469.91
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.412
5665.3
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.076
1039.58
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.666
22911.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.857
25543.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
2.26
מרץ
2.38
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.77
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.56
מרץ
0.11
אפריל
1.63
מאי
0.76
יוני
1.89
יולי
2.50
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-2.89
נובמבר
3.52
דצמבר
2.30
תשואה מצטברת
8.93
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.03
פברואר
-0.70
מרץ
0.86
אפריל
-1.61
מאי
-2.72
יוני
-2.73
יולי
3.50
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.65
אוקטובר
2.34
נובמבר
1.74
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.42
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
0.76
מרץ
1.91
אפריל
1.67
מאי
1.65
יוני
0.52
יולי
0.03
אוגוסט
1.98
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
2.59
נובמבר
0.11
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
14.06
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.02
פברואר
-2.76
מרץ
-10.02
אפריל
5.77
מאי
1.66
יוני
-0.44
יולי
2.49
אוגוסט
3.28
ספטמבר
-1.70
אוקטובר
-0.12
נובמבר
5.55
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
4.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.35
פברואר
1.24
מרץ
0.90
אפריל
1.92
מאי
-1.86
יוני
2.50
יולי
0.67
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
1.01
אוקטובר
1.53
נובמבר
0.99
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
13.30
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!