חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

הראל חברת ביטוח

-2.89
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
9862
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
261
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.8%

חשיפה למניות

57.1%

חשיפה לחו"ל

23.36%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.89
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.5
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.16
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
4.62
5 שנים ממוצעת
4.08
שנת 2019
13.30
שנת 2020
4.91
שנת 2021
14.06
שנת 2022
-9.42
מדד שארפ
-1.15
שארפ כל הקופות
-0.06
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.14
סטיית תקן 60 חודשים
2.5
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.34%
₪ 153,787
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.72%
₪ 8,304
מזומנים ושווי מזומנים
7.55%
₪ 87,124
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.25%
₪ 371,924
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.21%
₪ 198,496
פיקדונות
0.25%
₪ 2,898
נכסים אחרים
12.28%
₪ 141,614
קרנות נאמנות
4.10%
₪ 47,224
הלוואות
12.30%
₪ 141,828

49.8%

חשיפה למניות

57.1%

חשיפה לחו"ל

23.36%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.95
6.47
5.78

קופה פודה

-2.05
5.38
4.9
6.34
19.71

קופה פודה

-2.31
7.25
4.42

קופה פודה

-2.65
4.27
3.19
14.54
23.21

קופה פודה

-2.89
2.86
2.59
14.5
22.16

קופה פופולארית

-3.15
3.61
2.59
15.17
23.7

קופה פופולארית

-3.41
1.64
0.55
15.36
23.49

קופה פופולארית

-3.87
1.42
0.59
13.96
22.07

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.315
26702.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.121
1392.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.086
997.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.462
5333.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.045
514.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.06
688.73
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.343
153865.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.471
28496.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.462
5329.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.11
1266.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.086
997.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
18.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.034
394.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.07
810
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.099
1143.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.085
0.012
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.393
4537.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
94.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.757
8733.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.36
50279.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.069
789.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.631
18810.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.25
14411.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.607
7003.96
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.657
35442.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.073
35442.16
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.339
3906.53
מניות לא סחירות
0.778
0.778
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.709
19713.51
אופציה מסוג Warrant
0.001
12.92
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-8.29
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-109.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-7.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.155
151701.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.556
17942.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.721
8317.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.132
1527.09
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.009
-109.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-7.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.06
-12219.24
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.339
15438.58
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
13.34
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-43.3
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
12.92
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.082
950.2
פח"ק/פר"י
1.97
22714.78
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.08
926.75
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.307
15068.21
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.012
143.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.696
42626.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.121
59051.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.779
8982.63
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.301
15005.7
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
66.03
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.246
2832.16
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.013
150.63
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.012
138.9
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.997
46095.89
מק"מ
0.827
9538.1
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.319
15207.98
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.516
75156.68
קרנות הון סיכון
0.116
8582.62
חייבים שונים
4.318
49792.03
זכאים
-0.202
-2334.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.517
75156.68
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.744
8582.62
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.09
1035.41
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.051
583.32
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.192
25277.53
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.189
2178.64
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.085
985.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.933
22293.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.15
24791.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.56
מרץ
0.11
אפריל
1.63
מאי
0.76
יוני
1.89
יולי
2.50
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-2.89
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.86
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.03
פברואר
-0.70
מרץ
0.86
אפריל
-1.61
מאי
-2.72
יוני
-2.73
יולי
3.50
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.65
אוקטובר
2.34
נובמבר
1.74
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
-9.42
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
0.76
מרץ
1.91
אפריל
1.67
מאי
1.65
יוני
0.52
יולי
0.03
אוגוסט
1.98
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
2.59
נובמבר
0.11
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
14.06
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.02
פברואר
-2.76
מרץ
-10.02
אפריל
5.77
מאי
1.66
יוני
-0.44
יולי
2.49
אוגוסט
3.28
ספטמבר
-1.70
אוקטובר
-0.12
נובמבר
5.55
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
4.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.35
פברואר
1.24
מרץ
0.90
אפריל
1.92
מאי
-1.86
יוני
2.50
יולי
0.67
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
1.01
אוקטובר
1.53
נובמבר
0.99
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
13.30
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!